Domov

Portal Triglav je namenjen izmenjavi informacij za ozaveščanje prebivalcev Slovenije o nujnosti sprememb. Naša kratkoročna namera je vzpostavitev pogojev za novo vizijo svobodne države. Naša dolgoročna namera je ohranjanje in zaščita teh pogojev za svobodno bivanje.

Slovenijo vidimo kot državo:

  • kjer je v ospredju svoboda odločanja posameznika, skupin in skupnosti v skladu z demokratično postavljenimi pravili, ki sledijo skupnim ciljem, obenem pa zavedanje o odgovornosti za svoje življenje;
  • kjer prav(ič)ni sistem države služi svojim ljudem in jim omogoča potrebne pogoje za ustvarjanje svojega najvišjega potenciala ter nenehni napredek posameznika in družbe;
  • kjer ima vsak človek kot državljan pravico do soodločanja na določeni ravni, kjer ima dovolj strokovnega znanja in izkušenj, ravni pa so med seboj povezane, usklajene ter delujejo celostno;
  • kjer je pravica do življenja in naravnih virov osnovna neodtuljiva pravica vsakega državljana;

Aktualno

To je primer razdelka domače strani. Razdelek domače strani je lahko drugačen kot domača stran sama, vključuje lahko naprimer zadnje prispevke iz bloga.

Gibanje Triglav

Združeni v Gibanje Triglav

Ozaveščamo – gibamo – svobodno misleče ljudi,
kjer se povežemo in ustvarimo osvobojeno družbo.

Gibanje Triglav je združenje, ki povezuje in usklajuje številne posameznike, skupine, združenja in interesne skupnosti, ki se stikajo v osnovni viziji in ciljih svobodne in pravične države Slovenije.

Slovenija smo najprej in predvsem svobodni ljudje, ki sami odločamo, po kakšnih pravilih živimo in delujemo. Država in pravni sistem zato služita človeku in skupinam ljudi in ne obratno.

Za pridružitev v naše gibanje nas lahko kontaktiraš na info@triglavmedia.si

Vlog

Odkrito o Covid-19

PREZRITE ali pa delite! PO SVOJI VESTI SE ODLOČITE, ČE JE PRAV, DA SE TO SPOROČILO DELI MED LJUDMI! Neodvisen pogled na zdravje in korono. Prisluhni izjavam gostov zdravnikov in strokovnjakov omizja Odkrito o Covid-19, ki jih ne slišimo vsak dan in te lahko tudi presenetijo.

Kontakt

To je stran z nekaj osnovnimi kontaktnimi informacijami, kot je naslov in telefonska številka. Kontaktni obrazec lahko dodate tudi z uporabo vtičnika.