Petek, 12. Jul. 2024

Anton Komat - Jana (410)

Mi smo to ugotovili prvi; višje kot so oblike civilizacije, večje morajo biti omejitve svobode. Benito Mussolini (1883 – 1945)

Ursula Van der Leyen, predsednica komisije EU, je v sredo dne 01. 12. 2021, izjavila novinarjem, da bi bilo dobro v celoti ignorirati že predolgo veljavni Nürnberški kodeks iz leta 1947, ker bi s tem omogočili državam, da brez zadržkov uvedejo prisilno cepljenje za vse, ki cepljenje zavračajo. Pomnimo, da je bil Kodeks sprejet, da se ne bi ponovila grozodejstva, ki so jih v koncentracijskih taboriščih počeli nacistični zdravniki. Ali potrebujete še boljši dokaz za vznik fašizma v EU?

Obdobja se napovedujejo, a pridejo nenapovedana, ker ljudje premalo opazujemo znamenja časa. Vendar za pozorne opazovalce prihajajoči dogodki vnaprej mečejo svoje dolge sence. Rimljani so ločili duh kraja - Genius Loci od duha časa – Genius Saeculi, ki mu danes pravimo Zeit Geist. Tisti, ki smo ohranili sposobnosti intuicije, zaznamo neznosen smrad, ki se širi iz smeri Davosa (sedež WEF) in Bruslja (sedež komisije EU). To je duh časa, ki zaudarja po fašizmu. Priče smo večnemu vračanju enakega, kot je pisal Nietzsche in kot lahko beremo v Zatonu zahoda Oswalda Spenglerja: »Vse zgodovinsko temelji na biografskih praformah (otrok – mladenič – moški – starec). Prav tako v ciklih poteka vsaka kultura (zametek – vzpon – vrh – zaton - propad).« Tudi v Bibliji v Pridigarju beremo: »Kar je bilo, bo spet; kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo; nič ni novega pod soncem.« Sedaj si poglejmo novejše zgodovinske dogodke v Evropi, v katerih zaznamo cikličnost: liberalizem (pred 1. sv. vojno) – novi liberalizem (po 1. sv. vojni) – fašizem (kot posledica finančne krize 1929) – liberalizem (po 2. sv. vojni) – neoliberalizem (od 70 tih let) – fašizem (po finančni krizi 2008). V teh dveh ciklih vidimo, da fašizem vedno sledi veliki finančni krizi z nalogo, da rešuje polom kapitalističnega sistema. Tem ciklom sledi znanost s svojo koruptivnostjo, ki jo prepoznamo kot kolaboracijo znanstvenikov. Vedno je bilo dovolj tistih, ki so brez kančka vesti kolaborirali, za prostituiranje pa bili bogato plačani. Možje skorumpirane znanosti hitro postanejo najljubši služabniki oblasti, kajti oblast dobro ve, da njihovo delovanje prodre globlje od udarcev gumijevk, prh solzivca in curkov vodnih topov. Duhovni propad Zahoda ima znanstveno osnovo. Da bi zlomili uporne duhove, oblast uvede ukrepe, ki omajajo varnost zaposlitev ter položajev v izobraževalnih in univerzitetnih institucijah. Vse se dopolni z blokado svobode govora in mišljenja, s popolno cenzuro. Sledi sistemska okrepitev državnega represivnega aparata. Pogoj je seveda absolutna prevlada izvršilne oblasti nad zakonodajno, pri kateri vladanje z odloki vodi v čisto tiranijo. Država postane sredstvo stalne državljanske vojne. Reorganizira se v terapevtsko državo, ki začne komercializirati posege v človeška telesa tako, da jih zaseže kot zasebno lastnino. Loteva se tudi človeških duš. Inkvizicija je pogubljala telo, da bi rešila dušo; sedaj pogubljajo duše, da bi »rešili« telo. Na pohodu je »politična« medicina. Tako delujejo sile, ki jih drži pokonci »skupna zarota proti življenju«. Te sile se hranijo s trupli nekdanjih nacionalnih držav. Zaredi se ogabna zalega nekrofilov, ki sovražijo mladost, lepoto, življenjsko radost in ljubezen.

Pisatelj Umberto Eco, eden zadnjih polihistorjev je izjavil, da zgodovino ustvarjajo velike laži in da glavnino zgodovinskega dogajanja tvorijo obstranski dogodki. »Glavni« dogodki v zgodovini (predmet poučevanja v šolah) imajo le nalogo, da človeka speljejo proč od bistvenega. Eco je imel izjemno izostren pogled v bistveno, kar mu je dalo veličino moža, ki je »vedel več«. Njegovo pronicljivost si oglejmo na primeru sijajnega eseja, ki govori o osnovnih značilnostih fašizma – Esej o večnem fašizmu (New York Review of Books, 1995). Navajam najpomembnejše od njih:

  1. Kult tradicije. Izpostavlja se ob restavracijah padlih režimov. Pogosto je potvarjanje zgodovine. Ampak zgodovino potvarjajo le revčki, ki je niso sposobni ustvarjati. Tudi pri nas imamo mnogo zagnanih restavratorjev: po padcu socializma so izpričani ateisti čez noč postali goreči katoliki, prej zvesti komunisti pa vneti neoliberalci. Po letu 2008 pa propadli neoliberalizem spet rešuje fašizem, kamufliran v maskirno obleko »borbe proti pandemiji«
  2. Zanikanje tradicij razsvetljenstva (svoboda, enakost, bratstvo) in znanstvene (medicinske) etike. Ljudstvo priklenjeno k delu za golo preživetje, ne opazi, da je izgubilo svobodo. Na udaru sta kultura in umetnost, kajti to sta nosilca kritičnih misli in novih zamisli. Poslušamo blebetanje, ki kritične mislece enačijo s FB doktorji, z lenuhi in delomrzneži: »Delat naj grejo! Naj kopljejo jarke!« Najbolj popularni orodji sta kramp in lopata, za »težje primerke« pa macola v kamnolomu Golega otoka.
  3. Vsako oporekanje je izdaja. Kritični duh temelji na razlikah, toda fašistoidna politika ne prenaša nobene kritike. Tako delujeta tudi ekspertokracija v znanosti in »politična« medicina. Resnica je samo ena, zato vsak ugovor spremlja kanonada falange enoumnih in golide gnojnice s strani plačanih spletnih trolov. Brez sovražnikov ni fašizma, obstoj sovražnika pa zahteva boj proti njemu. Družba vse bolj tone v brezumje, v norišnico brez zidov, kjer nori vladajo, pametni pa norijo.
  4. Individualna in socialna frustracija sta neusahljiv vir fašizma. Ta se sedaj rekrutira tudi iz ljudi propadajočega srednjega sloja, ki jih mori nenehni strah pred brezposelnostjo in krediti. Perverzno je, da prav povzročitelji propada teh ljudi sedaj rekrutirajo te iste ljudi. Ko parlament ne predstavlja več volje naroda, pride čas za velikega vodjo.
  5. Prezir šibkih. Volja do premoči se prenaša tudi na spolno raven. Razvrednotene ženske so le še stroji za rojevanje prihodnjih fašistov. Moški fašist se zadovolji z orožjem kot surogatom falusa pod geslom: »Bolje puška v roki kot ženska v postelji!«

Umberto Eco je genialno pokazal elemente fašizma, ki jih sedaj prepoznavamo v EU in v Sloveniji. Če ne bomo doumeli delovanja te zlohotne moči, bomo postali žrtve te moči. Pozorno opazujte in premislite, premislite in delujte, dokler je še čas.

Država, kot javna oblast je demontirana, deluje le še represivni aparat za ohranjanje propadajočega sistema. Edina intenzivna terapija zanj je permanentno izredno stanje, ki postaja »nova normalnost«. To je nova verzija fašističnega modela kot neposredna oblast multinacionalk nad socialno razbitim in politično likvidiranim ljudstvom. Po finančni krizi 2008 ni prišlo do nikakršnih sprememb, so pa za ohranitev svoje globalne oblasti iznašli covid krizo, ki naj bi prinesla »Big Reset« kot »novo novo normalnost. Toda »dvakrat novo« je le prakticiranje fašizma. Spet smo se znašli na točki, ko fašistično nasilje z »ustvarjalno destrukcijo« rešuje neoliberalizem. To naj bi bila zmaga politike brez ljudstva in proti ljudstvu. Kako pomenljivo je, da so najbolj fašistoidne države tiste, ki nikoli niso dokončno obračunale s fašizmom, torej Avstrija in Italija in tiste, ki imajo predsednike prej šolane v WEF v Davosu (Nemčija, Francija, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija). Toda ljudstvo se tako kot skozi vso zgodovino bori za svoje preživetje. Oblikuje se zavest o tem, kaj moramo storiti. Ker je potrošniška ekonomija propadla, se sistem poskuša rešiti s kreditno ekonomijo, ki nas bo dokončno zasužnjila. Zatorej ne jemljite nobenih kreditov, ampak se raje odrecite vsemu, kar ni nujno potrebno. Živimo pristno, čim bolj naravno in preprosto, jejmo malo in zdravo, čim več se gibajmo v naravi, krčimo svoje potrebe, omejimo porabo in širimo meje samostojnosti in svobode. Veselimo se s prijatelji in znanci in smejmo se norostim oblasti v obraz. Podpirajmo vse, kar omogoča samozaposlovanje in preživetje avtonomne lokalne skupnosti. Kupujmo pri lokalnih obrtnikih, rokodelcih, malih trgovcih in malih kmetih, odpovejmo se potrošništvu in ne kupujmo korporativnega blaga. Dobro je imeti nekaj zemlje, vsaj vrt in zaloge hrane. Prednost nas svobodnjakov je, da oblast ne zna razmišljati na naš način. Svoboden si, če si sam krojiš usodo. Zato živite svobodo, obnovite skupnost in skupaj zakričite NE! To so pogoji, da vrnemo svet nazaj v tirnice človečnosti. Ko so posegli v svobodo ljudi, so tudi največji imperiji do sedaj propadli. Tudi to nasilje bomo skupaj premagali.