Petek, 12. Jul. 2024

Kovid epidemija je bila uporabljena kot ekonomski šok, v Friedmanovem smislu, po katerem so krize, realne ali zaznane, instrumenti, s katerimi se lahko implementira dramatične socialno-ekonomske spremembe.

Industrijsko in socialno opustošenje pripravlja teren za nastanek postdelovne družbe; v imenu globalne zdravstvene krize zagovorniki nove družbene ureditve, filantropi, eksperti iz sveta informatike in financ, ki se imajo za odrešenike človeštva, propagirajo nov tip bolj pravične družbe, bi jo vodila skupna stakeholderjev, ki se predstavljajo kot zastopniki globalne skupnosti. Ta načrt, natančno zamišljen in strukturiran, pa ne upošteva človeškega aspekta, ker je bolj primeren za avtomate kot za ljudi: njegove uničujoče posledice so zajamčene (Bifarini).1

Septembra 2019 je Svet za monitoring globalne pripravljenosti (Global Preparedness Monitoring Board), objavil A world at risk, študijo o nevarnosti smrtonosne globalne pandemije. Hipotetičen scenarij za pandemijo je izhajal iz svetovnih žarišč nalezljivih bolezni, ki so jih opazovali v l. 2011-2018, kot so influenca, SARS, MERS, ebola, zika, rumena mrzlica itd. Sklep študije poudarja, da se na nacionalni ravni ni mogoče uspešno soočiti z epidemijami in pandemijami. V naslednjem mesecu pa so Svetovni ekonomski forum, John Hopkins Center for Health Security in Fundacija Bill & Melinda Gates organizirali Event 201, simulirano epidemično vajo globalne epidemije koronavirusa, v duhu globalne kooperacije.2

Klaus Schwab, predsednik Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) – ki združuje multinacionalne korporacije, kot so Goldman Sachs, Microsoft, Deutsche Bank, Facebook, Google, BlackRock, fundacijo Bill & Melinda Gates – je l. 2020 na zasedanju WEF, kjer je sodeloval tudi generalni sekretar Združenih narodov in direktorica mednarodnega denarnega sklada, govoril o veliki transformaciji, ker po njegovem mnenju epidemija »predstavlja redko in ozko okno priložnosti za reorganizacijo našega sveta«.3 Veliki reset (The Great Reset) je slogan nove normalnosti, ki naj bi – po analogiji iz informatike – ponastavil sistem v stanje pred prvo uporabo, z izbrisom podatkov in programov (recovery), torej pomeni začeti z ničle. Model, ki ga zagovarja Schwab, je vzet iz Kitajske, ki izhaja iz konfucianizma, ki poudarja kolektivne dolžnosti in daje prednost generacijski solidarnosti pred individualnimi pravicami, kar vključuje tudi mrežo globalnega nadzorovanja s pomočjo tehnologije.4 Novi kapitalizem, ki je dejansko le variacija že obstoječega, je stakeholder kapitalizem, po katerem so zasebna podjetna zaupniki družbe, ki najbolje obvladujejo socialne in okoljske izzive. V nasprotju z shareholders kapitalizmom, ki stremi le k povečanju lastnih investicij, stakeholder k. skrbi za interese vseh deležnikov, ki sodelujejo v ciljih organizacije. Sestavljena je iz: interne skupine – delničarjev, menedžmenta in uslužbencev, ter iz eksterne, iz klientov, sponzorjev, upnikov, javnih oblasti, lokalnih skupnosti itd.5 Tako bi se ustvaril globalen elitističen trg, »ekskluziven klub« za ekonomske gigante, ki nima nič skupnega z akademsko, abstraktno konkurenco, državne institucije pa bi postale čuvaji sistema. Gre za evolucijo ordoliberalistične vizije.6 V tej tehnokratski ureditvi imajo le mednarodne korporacije moč odločanja. Četrta industrijska revolucija je biopolitičen projekt, ki je bil zasnovan že pred epidemijo kovida. V to vizijo se posameznik ne prilega; ni odgovora, kako naj bi sprejel veliko preobrazbo, ki bi prodrla celo v njegovo duševnost in preusmerila tisočletno smer civilizacije, pod vodstvom ozkega kroga elit, ki hočejo odločati o njegovi prihodnosti in napisati novo etiko.7

WEF, se pravi Schwab, že leta zagovarja digitalno identiteto (digital ID), ki bi omogočila popolno kontrolo korporacijam nad posamezniki in njihovimi transakcijami. Digitalizacija identitete pomeni, kot razlaga WEF, »do katerih produktov, storitev in informacij lahko dostopamo – ali obratno, do katerih ne moremo«.8 Tim Hinchliffe opozarja, da je digitalna identiteta lahko uporabljena proti nam, po principu socialnega kreditnega sistema, kjer se beleži vsaka spletna interakcija, vključno s podatki o posameznikovih stališčih, politični participaciji, zdravstvenimi podatki, interesih, nakupih itd.; gre za vzorec socialnega vedenja. Ko je Trudeau z uporabo izrednih pooblastil zamrznil konvoju svobode, t.j. protestnikom finančna sredstva, je moral uporabiti pravni vzvod; v prihodnosti pa z digitalizacijo identitete in financ oblastem to ne bi bilo več potrebno, ker bi bilo sankcioniranje avtomatsko.9 Vendar to ni nič tako novega, ker so npr. v Italiji že prej, pod Draghijevo diktaturo, necepljenim (brezposelnim) odvzeli socialno pomoč in jih socialno in ekonomsko diskriminirali.10

Schwabova četrta industrijska revolucija naj bi vodila v fuzijo »fizične, digitalne in biološke identitete«. WEF opisuje internet teles kot ekosistem senzorjev, vključno z emocionalnimi, integriranimi v človeška telesa, s katerimi se spremlja, analizira ali celo spreminja človeško obnašanje. Četrta industrijska revolucija je dejansko le drugo ime za transhumanizem. »Schwab in njegovi tehnokratski zavezniki sanjajo, da bi spremenili človeštvo v kiborge« (Mercola).11 Gre za vizijo tehnokratske razredne družbe, digitalnega kastnega sistema.

Del reseta so seveda tudi cepiva (del transhumanega mozaika). Dr. Sucharit Bhakdi je v pričanju pred veliko poroto sodišča javnega mnenja (Grand Jury Model Proceeding) (dan 4) dejal, da je spike-protein toksičen; t.j. lipidni nano delci (paketki z mRNA), so podobni toksinom, ki povzročajo bakterijsko vnetje, in seveda spike-protein sam; celice, ki producirajo spike-protein, bo napadel imunski sistem prejemnika cepiva (ubijalski T-limfociti). Če zdravniki tega ne vedo, morajo izgubiti licence. Substanca, ki je bila injicirana v rame, bo namreč dospela tudi v limfni sistem in krvni obtok – kar bi moral vedeti vsak, ki je študiral medicino –, kar pa so FDA, EMA in ostali odločevalci zanikali. Celice, ki producirajo spike, so v stiku s krvnim obtokom in lahko poškodujejo žile, čemur sledijo mikro krvavitve in strdki.12 Patolog dr. Arne Burkhardt je na istem sojenju poročal o izsledkih avtopsije na 30-ih preminulih cepljenih; pokazale so se poškodbe v stenah žil (endotelij), v limfnih vozlih, vranici, v možganih, srcu, pljučih in drugih organskih tkivih, poleg tega je bil odkrit nedefiniran intravaskularen material.13 Prof. Werner Bergholz je poudaril, da ostaja odprto vprašanje, kako dolgo je navzoč spike-protein v telesu, in v kakšnih koncentracijah. Pri poročilih o stranskih učinkih je prevelika variabilnost, ki je povezana s super-toksičnimi serijami cepiv, kar nedvoumno kaže na naklepno dejanje. V cepivih so bili poleg grafen oksida zaznani tudi delci mikročipov.14

Dr. Pablo Campra iz univerze v Madridu je že novembra 2021 objavil končno poročilo o cepivih, ki jih je pregledal z mikro-Raman spektroskopijo; v njih je našel delce grafena in ogljikove derivate;15 njegovi izsledki so komplementarni z izsledki študije v britanskem laboratoriju, ki je zdaj priloga h kazenski ovadbi za korporativni umor. V cepivih so našli grafenske nano trakove in druge oblike z ali brez fluorescence in mikro kristale z ogljikovimi sestavinami.16 Dr. José Luis Sevillano, ki sodeluje pri proučevanju vzorcev cepiv (La quinta columna), je v njih opazil različne strukture kot so kristali, morgeloni in nedefinirane življenjske oblike (rastlinskega izvora in/ali parazite).17

Porast smrtnih primerov zaradi kovida, konkretno v New Yorku, pa je v veliki meri posledica zdravljenja z eksperimentalnim »zdravilom« remdesivirjem, ki ga je promoviral Anthony Fauci, s katastrofalnimi stranskimi učinki (z 31 % odpovedjo ledvic) – poznanimi že iz zdravljenja ebole. Za uporabo remdesivirja dobijo bolnice finančne spodbude, o čemer je z dokumenti pričal dr. Bryan Ardis (dan 3).18 Avital Livny, pobudnica projekta The Testimony iz Izraela, pa je v pričanju (dan 6) poudarila, da v Izraelu nimajo sistema za poročanje o stranskih učinkih kot je VAERS, in da je tam v bolnicah 75 % trikrat cepljenih, kar je v nasprotju z uradno propagando.19 Vera Sharav, predsednica Alliance for human research protection, ki je preživela holokavst, pa je opozorila na paradoks, da ravno izobraženci najbolj zaupajo uradnemu narativu in ne razmišljajo kritično o pandemiji. Opozorila je tudi na historične paralelizme s špansko gripo, katere velika smrtnost je bila posledica eksperimentalnega cepiva, ki so ga razvili v Rockefellerjevi fundaciji.20

Kot je pokazala nedavna švedska študija (Aldén at all) se mRNA cepiva PfizerBioNtech integrirajo v DNK z reverzno transkripcijo,21 torej gre za gensko terapijo, ne cepiva. Avtorji študije iz Lunda opozarjajo na nevarnost, da če je lahko iz cepiv izpeljan DNK integriran v genom gostitelja, ta vpliva na njegovo gensko integriteto, kar lahko privede do genotoksičnih stranskih učinkov; zaradi koncentracije spike-proteinov v jetrih, se lahko tam sproži imunski odgovor reaktivnih T-celic (npr. pri nekaterih prejemnikih cepiv se je razvil avtoimun hepatitis). Potrebne so nadaljnje študije o vplivu mRNA cepiv na gensko integriteto, s celotnim sekvenciranjem celic, ki so izpostavljene cepivom.22 Avtorji opozarjajo še na možnost umetne retrotranspozicije v povsem drugih celicah, kot so nevroni (študija iz l. 17).

Celotno upravljanje epidemije in nakup nevarnih cepiv meče katastrofalno luč na evropsko komisijo in še posebej na njeno (neizvoljeno) predsednico, Von der Leyen, ki je kršila načelo transparentnosti pri tajnem dogovoru o nakupu cepiv z direktorjem Pfizerja, kar so ji očitali nekateri evropski poslanci, tisti, ki še opravljajo svojo dolžnost, in jo pozvali k odstopu.23

Kot so pokazali nedavno razkriti Pfizerjevi dokumenti – ki so jih sprva hoteli prikriti za 75 let –, po sodni odločbi, je imelo sistemskih stranskih učinkov kar 23 % od cepljenih, 16 % vakcin pa konča v jetrih. Resnih str. učinkov je med cepljenimi od 2-25 krat več kot v kontrolni (placebo) skupini. Substanca injekcij se močno koncentrira v ovarijih; začetnih 0.104 ml. po cepljenju narase v roku 48 ur na 12.3 ml; iz tega sledi, da je bilo kar 40,000 prijav (samo v UK) glede menstrualnih (tudi prekomerne krvavitve) in reproduktivnih motenj do novembra 2021.24 V Pfizerjevi študiji je bilo prijavljenih kar 42,086 stranskih učinkov (od anafilakse do kardiovaskularnih, hematoloških, muskulatornih, respiratornih, imunskih ...) od tega je bilo 1223 smrtnih primerov, rezultatov brez okrevanja (takrat še) pa kar 11361, vseh prijavljenih dogodkov je bilo 158.893. Različnih stranskih učinkov je bilo, samo do konca februarja 2021, kar 1291!25 Ker pa so nasploh podatki v VAERSU bistveno podreprezentirani, lahko celo za multiplikator 100, je dejansko št. smrti bistveno višje od zabeleženih. Kot računa Steve Kirsch, če je po konservativni, aproksimativni oceni 411 smrti na milijon oseb (ZDA), po 86 milijonih odmerkov (do konca februarja 21) to znese 35,346 smrti.26 Genocidna cepiva niso varna, so uničujoča. Vsako nadaljnje (obnovitveno) cepljenje predstavlja povečanje možnosti za degeneracijo imunskega sistema. Bivši menedžer portfelja iz BlackRocka Ed Dowd je s pomočjo svojega vira, zavarovalniškega eksperta razkril, da je bilo presežnih smrti v starostni skupini med 25-44 letom v drugi pol. l. 2021 kar 61,000, kar presega število ubitih Američanov v Vietnamski vojni (58,000), in predstavlja 84 % povečanje presežne smrtnosti.27 Vzrok so lahko edino cepiva, ker ni bilo nobenega drugega eksogenega dejavnika, ki bi prispeval k povečani umrljivosti v tej starostni skupini.

Leslie Manookian, bivša investicijska bančnica, je v svojem pričanju (dan 5) poudarila, da so pokojninski skladi bankrotirani – v ZDA je 4,9 trilijonov dolarjev primanjkljaja (nefundiranih pokojnin), v EU pa kar 44 trilijonov eur, kar je po njenem mnenju tudi eden od glavnih razlogov za veliki reset in prehod na digitalno valuto, kar hočejo korporacije in velike banke. Zlo izvira še iz finančne krize v l. 2008-2009; EU dolg ni bil nikoli konsolidiran, bančni dolgovi niso bili odpisani, trga z obveznicami praktično ni več. Da bi kontrolirali ljudi preko univerzalnega dohodka, hočejo zagovorniki reseta odpraviti gotovino, uvesti popolno kontrolo finančnih transakcij in uničiti mala in srednja podjetja. Ta vizija vključuje tudi ekstenzivno kontrolo populacije prek satelitov (Muskov Starlink, Gatesov Earth Now), z internetom stvari (5G, ID 2020), cepilnimi potnimi listi in internetom teles. Pri tem gre za sodelovanje vlad, velikih bank, farmacije, medijev, Big Tech-a in nevladnih organizacij.28

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je marca že začela nova pogajanja z državami članicami (194) v Ženevi o novem mednarodnem sporazumu o Covidu-19, za učikovitejše upravljanje z bodočimi epidemijami; posledice podpisa takega sporazuma vodijo v izgubo nacionalne suverenosti in diktaturo WHO in Združenih narodov – proxy globalna vlada. S tem skopnijo tudi z ustavo zajamčene temeljne pravice.29 Gre za globalni državni udar. World Council for Health (WCH), koalicija znanstvenikov, zdravnikov, odvetnikov in civilne družbe, je v javnem pismu (1. 3. 22) opozorila na namero WHO za globalni prevzem oblasti, ki bi vodila v razglasitev neupravičenih epidemij, nečloveških lockdownov in vsiljevanje nevarnih in neučinkovitih zdravil (cepiv). Ljudje imajo pravico soodločati o vsakem sporazumu, ki vpliva na njihova življenja in blaginjo, zato je tak sporazum z WHO, s pomočjo Združenih narodov, nezakonit in neveljaven. WHO ne more kontrolirati svetovnega zdravstva, zaradi konflikta interesov: zasebne donacije WHO-ju iz fundacije Billa Gatesa in GAVI (fundirane z Gatesom) znašajo 1 biljon letno. Zato je po mnenju WCH potrebno dvigniti ozaveščenost o implikacijah globalnega pandemičnega sporazuma in zaščititi naravno pravo in demokratične institucije.30

Kot je v intervjuju (Zeee Media) poudarila kitajska žvižgačka dr. Li-Meng Yan, ki je opozorila na laboratorijski izvor korona virusa (gain of function), kitajski laboratoriji že pripravljajo virus hemoragične mrzlice za novo epidemijo.31

Epidemije, vojne, pomanjkanje, vse to je del velike transformacije sveta, z različno intenziteto v različnih obdobjih. Bližamo se klimaksu in najvišji koncentraciji teh organiziranih dogodkov. Smo na začetku viharja, ki bo do konca razgalil našo človeško bit in nas prisilil k prevpraševanju našega izvornega mesta in dolžnosti na svetu in v kozmosu; vnovič bo treba premisliti naše razmerje z družbo, naravo in poslednja vprašanja – odloga ne bo. Ni samoumevnih svoboščin in pravic, niti dostojanstva, in uspavani se bodo morali tega zavedeti. Vprašanje upora je povezano z ozaveščenostjo. Velik del človeštva je padel v kolektivno dremavico, ki pa se lahko konča s smrtnim snom, v katerem jim ne-bit(je) vzame duha; ta arhetipska metafora je alegorija našega sveta.

V Shakespearovem Viharju zračni duh Ariel še pravočasno v snu opozori Gonzala pred zaroto, ki jo kujeta Antonio in Sebastian; bo tokrat človeštvo razumelo pesnikov opomin?

 

While you here do snoring lie,
Open-eyed conspiracy
His time doth take.
If of life you keep a care,
Shake off slumber, and beware.
Awake, awake! 32

 

 Tomaž Janežič

 

Opombe:

 • 1 Ilaria Bifarini, Il grande reset, Amazon Italia, Torazza Piemonte, 2020, str.: 11-14
 • 2 Ibid.:15-16
 • 3 Ibid.: 30
 • 4 Ibid.: 35
 • 5 Ibid.: 36-37
 • 6 Ibid.: 112-113
 • 7 Ibid.112-116
 • 8 https://truthcomestolight.com/the-great-resets-5g-cyborg-ecosystem/
 • 9 Ibid.
 • 10 https://www.europereloaded.com/italy-non-vaccinated-people-excluded-from-the-rsa-and-from-access-to-the-job-center/
 • 11 https://truthcomestolight.com/the-great-resets-5g-cyborg-ecosystem/
 • 12 https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4
 • 13 Ibid.
 • 14 Ibid.
 • 15 https://www.dropbox.com/s/tnnq4ftw818chmx/FINAL_VERSI%C3%93N_CAMPRA_REPORT_DETECTION_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES.pdf?dl=0
 • 16 https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
 • 17 https://www.orwell.city/2022/03/strange.html
 • 18 https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7
 • 19 https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-6-en-online:7
 • 20 Ibid.
 • 21 https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm
 • 22 Ibid.
 • 23 https://www.europereloaded.com/freedom-fighting-meps-demand-ursula-von-der-leyens-immediate-resignation/
 • 24 https://www.europereloaded.com/systemic-adverse-events-in-23-of-the-vaccinated-16-of-the-vaccine-ends-up-in-the-liver-revelations-from-the-pfizer-trial-documents/
 • 25 https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
 • 26 https://stevekirsch.substack.com/p/10-things-you-should-know-about-the?s=r
 • 27 https://www.europereloaded.com/millennial-age-group-25-to-44-experienced-an-84-increase-in-excess-mortality-insurance-expert/
 • 28 https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4
 • 29 https://www.europereloaded.com/the-who-as-a-proxy-world-government-abolition-of-the-nation-state/
 • 30 https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/03/pandemic-treaty/45591/
 • 31 https://rumble.com/vvwi7q-dr.-li-meng-yan-wuhan-whistleblower-claims-ccp-plan-to-release-hemorrhagic-.html
 • 32 William Shakespeare (1992): The Tempest. Oxford University Press.