Petek, 12. Apr. 2024

 V genskih reaktorjih tajnih laboratorijev korporacij ne mirujejo. Čarovnikovi vajenci so nam ponudili »gene drives«, kar prevedemo kot »genski potisk«. Še en poseg kače v rajsko drevo življenja. Vse se dogaja v maniri posledic vbrizgavanja mRNA, kača piči žrtev in počaka, da strup začne delovati. 

 Tehnologija »genskega potiska« omogoča, da se izbrana lastnost organizma prenaša na vse potomce. S tem presega naravne Mendelove zakone dednosti, po katerih se neki znak »razredči« ali celo izgubi v naslednjih generacijah. »Potisk« je možen le med organizmi s spolnim razmnoževanjem. Upravičeno mu pravijo »mutagena verižna reakcija«, saj se z izpustom le enega GS osebka skozi potomstvo razširi na vso populacijo. Hitrost razširjanja je odvisna od hitrosti razmnoževanja. Pri žuželkah gre hitro, ker imajo več generacij na leto. Izbrani znak je lahko katerikoli, barva oči, izločanje toksinov, neplodnost, pojav le moških potomcev ... Možnosti so neomejene. Zato so neomejene tudi možne posledice, od uničenja prehranskih spletov, izumiranja vrst do zrušenja ekosistemov. Usodne so tudi posledice za človeka. Raziskovalci opozarjajo na možne zlorabe v vojaške namene, za udare prehranskega totalitarizma in bioterorizma.

 Zagovorniki govoričijo o orodju pri ohranjanju ogroženih vrst in konzervaciji ekosistemov, vendar naj uporabim besedo orožje. Spet smo v dilemi uporabe oz. zlorabe znanosti. Še vsako znanstveno odkritje se je najprej zlorabilo in šele potem uporabilo. Govorim o znanstvenikih, ki prodajo svojo dušo za primeren kup denarja. Ta sodobna Faustovska pogodba s hudičem ima vedno enak konec. Hudič ob koncu vedno pride po svoje plačilo, vzel si bo dušo človeka. To se že danes kaže v tehnologiji genske manipulacije, kjer se nekaj psihopatov postavlja v vlogo »gospodarjev« človeške vrste, ki hočejo popoln biotski nadzor nad človekom. Ta prizadevanja norcev pa imajo fatalno napako - nimajo nobene znanstvene osnove. Razvoj svobodne znanosti je z razvojem epigenetike zrušil dogmo genskega determinizma, na kateri ždijo ameriške korporacije. Zelo se jim mudi, zato lobirajo, da EU novo tehnologijo izvzame iz obstoječe regulative o GSO. Tudi tveganja so povsem neznana, kajti ti novi GSO se takoj začnejo širiti v naravi, na poljih in v hrani, ne da bi ljudje sploh vedeli zanje. Ker o tej genski manipulaciji ni nobenih ocen tveganj, so pričakovane tudi nepričakovane posledice. Dr. Kevin Esvelt (raziskovalec MIT) je izjavil: »Hodimo kot slepci. Odpiramo škatle, ne da bi vedeli, kaj je notri.« Naj dodam: »To je tveganje, kot da bi z zavezanimi očmi hodili po robu prepada.« Številni ugledni raziskovalci zahtevajo takojšen moratorij. »Genski potisk« so imenovali »mutagena verižna reakcija«. Analogno z atomsko bombo govorijo o »genski bombi«. Tveganost takega poseganja tiči predvsem v tem, da neznane sile evolucije potiskamo na fraktalni rob, preko katerega lahko zdrsnemo v brezno kaosa. O kaosu pa ne vemo praktično ničesar!

 Ta čas se agresija ameriških korporacij na EU ponavlja, vendar so suverene oblasti Avstrije, Madžarske in Hrvaške ponovno zavrnile Frankesteinsko hrano, ki jo poskuša servirati Bruselj. Slovenija se še ni odločila. Ali bo slovenska oblast spet odigrala vlogo koristnih bedakov?

 Ker le Portugalska in Španija v EU izjemno dovoljujeta gojenje Monsantove GS koruze, je Španija, kot predsedujoča Svetu EU, »odprla okno« za vdor te tvegane tehnologije v evropski prostor. V drugi polovici leta 2023 je Španija začela s poskusi sprememb zakonodaje, da bi bilo dovoljeno gojiti GSO kategorije 1, ki bi jih tržili brez označevanja in ocen tveganja. Bitka za novo zakonodajo o GSO se bo letos nadaljevala v bistveno drugačnih pogojih kot leta 2007, ko smo zagnali akcijo »Občine brez GSO!«. Takrat so bili mediji odprti in politiki pripravljeni poslušati ljudstvo, sedaj so mediji pod cenzuro, politiki pa ne poslušajo več državljanov, ampak služijo tujcem. Šokanten obrat v razmiku le 16 let! Kači transgenega raja državljani EU še nismo zdrobili glave, očitno ima sponzoriranih sedem življenj.

 Bilo je dne 21. novembra, 2023, ko sem se vozil z vlakom proti Ljubljani, kjer sem imel štant na Slovenskem knjižnem sejmu s svojo novo knjigo Varuhi gozda. Sredi vožnje sem prejel klic iz Državnega sveta, kamor so me povabili na sejo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve. Tema je bila stališče republike Slovenije do »Predloga uredbe Sveta EU o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih.« Klical me je g. Branko Tomažič, predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in povedal, da njegova Komisija ni podprla Predloga EU. Na seji je predstavnik MKGP državni sekretar dr. Blaž Germšek nagovoril prisotne, da moramo zaupati znanosti, če hočemo biti konkurenčni, da gre za »nove genomske tehnike« ne pa za gensko tehnologijo, in da so nove genomske tehnike edina rešitev pred klimatsko katastrofo?! Tako ponižno kokodakanje služabnika Bruslja mi je dvignilo temperaturo, zato sem prosil predsedujočega za krajši govor, namenjen izobraževanju poslancev. Odmerjeni čas sem namenil bistvenim poudarkom, ki so vsi prišli v zapisnik seje: »Komisija se je strinjala s stališči in pomisleki, da predlagane zakonodajne spremembe predstavljajo preveliko tveganje za nacionalno prehransko varnost in samooskrbo. Odprta ostajajo vprašanja, vezana za zaščito avtohtonih semen, prehransko varnost in biodiverziteto, ter vplivi na zdravstveno, okoljsko, gospodarsko in ekonomsko prihodnost. Člani Komisije so izrazili zaskrbljenost in se zavzeli za Previdnostni pristop pri postopkih uporabe novih genomskih tehnik. Pri tem so izhajali iz skrbi za zaščito avtohtonih semen, prehranske varnosti, lokalne samooskrbe ter zaščite potrošnikov. Opozorili so na pomen zaščite slovenskega genskega materiala in upoštevanje zgodovinskih nacionalnih posebnosti.« Moja kratka predstavitev tveganj poslancem Državnega sveta je delovala, vsi prisotni so glasovali PROTI. Odleglo mi je!

 Dan prej pa je bila sklicana 23. nujna seja Državnega zbora - Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z istim dnevnim redom. V zapisniku beremo, da je isti osebek v vlogi hlapca Bruslja (beri ZDA) z istimi besedami ponovil nujnost uvajanja »novih genomskih tehnik, ki bodo prispevale k trajnostnim ciljem zelenega dogovora, v podporo usmeritve v digitalno in podnebno nevtralno Unijo.« Ogabno! Med poslanci ni bilo nobenih vprašanj niti pripomb niti razprave. Grozljivo! Sledilo je glasovanje, ZA, je glasovalo 8 poslancev, PROTI ni bil nihče! Naj povem imena poslancev, agentov globalistov: Vida Čadonič Špelič (NS), SD je dodala glas Damijana Zrima, zmagovito podporo pa je prispevala Svoboda z ekipo Jurij Lep, Tomaž Lah, Aleš Rezar, Andreja Kert, Franc Props in Andreja Rajbenšu. Glavna osebnost je bila predsednica Vida Čadonič Špelič. Po uvodnem blebetanju o civilni družbi, ki pošilja pompozne in neresnične trditve, ki begajo javnost, je dodala svojo fatalno ugotovitev: »Treba se bo globalno odločiti, ali bomo lačni ali siti?« Lepo vas prosim, da navedenim izdajalcem slovenskega naroda nikoli več ne namenite enega samega glasu na volitvah!

 Spoznali ste razliko med predstavniki ljudstva v Državnem svetu in predstavniki Agende 2030 v Državnem zboru. Najbolje bi bilo, da ukinemo Državni zbor, ki soglasno zastopa globaliste in pooblastimo Državni svet, da povrne oblast suvereni Sloveniji.

Ave dobri ljudje!

 Anton Komat