Nedelja, 16. Jun. 2024

Koncentracija CO2

Na vsaki podnebni konferenci se zbere množica voditeljev, da podpišejo nov globalni sporazum. Politiki pod žarometi zdrdrajo hudo zaskrbljenost in neomajno zvestobo borbi proti »umiranju planeta«. Planetu prisežejo »zvestobo do groba!« Priletijo le za nekaj ur, da pozirajo pred kamerami in takoj letijo drugam. Silno zaposleni morajo reševati še nenehne finančne krize, upadanje gospodarske rasti, izbrati ukrepe za naslednjo plandemijo, izvažati demokracijo in urejati državne udare, organizirati privatizacije rudnin, vode in semen, uničevanje gozdov za zasebne plantaže in krajo zemlje za gojitev GSO, ščurkov in črvov.
Vojska instant strokovnjakov in njihovih priležnih »uporabnih idiotov« pa skraca dokument za novo globalno nirvano. Njihove lažne prerokbe se do sedaj še nikoli niso uresničile.

  Vendar si še vedno izmišljajo ukrepe za omejitve dviga temperature. Kako to doseči? Z davki ne, saj planetarni klimatski sistem ne reagira na davčne prilive, in tudi z zakoni ni moč omejiti naravnega dogajanja. Ne pomaga niti prodajanje odpustkov. Čemu torej ves ta medijski cirkus in semenj ničevosti politike? Jasno, bogatenje izbrancev! Tudi znanost, tako kot pravo, pogosto nima nič skupnega z resnico. Obe stroki sicer delujeta na rešitvi sporov. V znanosti med hudo resnimi zagovorniki dogem (argument avtoritete) in veselimi heretiki, ki jih rušijo (avtoriteta argumenta); v pravu med odvetniki in tožilci. Toda med reševanjem sporov pride resnica na dan ali pa tudi ne. Dostikrat pride prepozno in so žrtve, pogosto smrtne. 

 Debela laž je, da velika večina znanstvenikov podpira antropogeni izvor podnebnih sprememb. Sledite denarju! Če v modelih podnebja ne upoštevajo sposobnosti Gaje, da se na fizikalno-kemične spremembe odziva biotsko, modeli ne kažejo Zemlje, kakršna je. Toda lobisti, podkupljeni politiki in zapeljani aktivisti imajo projekcije IPCC-ja vklesane kot božje zapovedi. Zdaj se politika vtika v znanost, ki za velik denar postaja cenena ideologija. Ogromno denarja zapravljajo za neučinkovite obnovljive vire ter za bedarijo »zeleni preboj«. 

 Pozabljena mati podnebne histerije je Margaret Thatcher, kar dokazuje njen politični projekt brez znanstvene osnove. »Železna gospa« je razglašala škodljivost CO2 kot izgovor za zlom stavkajočih rudarjev in zapiranje rudnikov premoga in termoelektrarn v korist vlagateljev v jedrske elektrarne. Bila je ustanoviteljica IPCC-ja in zagotovila ves potrebni denar, da so lahko začeli »raziskave globalnega segrevanja«. Zdaj to dogmo kot novo religijo širijo poslovneži, ki vidijo v državnih subvencijah čudovit dobiček, najbolj pa nosilci globalizacije iz Davosa s svojim NWO. Vračamo se v svet, ki ga je moral prenašati Galilej, v katerem so vsak pogled, ki se ni skladal z verskimi dogmami, obravnavali kot krivoverstvo, grešnik pa je končal na grmadi. Tudi danes so razglašene dogme, o katerih ni dovoljena razprava. Ampak skozi zaveso cenzure vidimo, da je cilj histerije globalnega segrevanja le zamrznitev civilizacije. Terenske vaje so bila izvedene v času Kovid histerije. 

 Kljub superračunalnikom modeli niso sposobni dolgoročnih klimatskih napovedi. Ker se stvarno podnebje ne ujema z napovedmi, uporabljajo prevare po načelu, če se dokazi ne ujemajo s teorijo, potvorimo dokaze. To pa ni več znanost, ampak ideologija! 

 Klima histerija postaja moralno ogabna, politično nora in ekonomsko samomorilska. Za grešnega kozla je proglašen CO2. Plin življenja so nekrofili življenja proglasili za plin smrti! Krivec za kurjenje peklenskega planetarnega kotla naj bi bil človek, vendar ne katerikoli, ampak le »nekoristni jedec« iz sloja, ki ga je po zakonih evgenike treba iztrebiti. Pri tem se zlorablja mladina, ki se plačano združena v »Mlade za podnebno pravičnost« lepi po cestah in v muzejih z juho poliva umetnine svetovne kulturne dediščine. Butci na kvadrat! 

 Slogan, »Rešimo planet!≪ sprva resnično zveni kot poziv vsem, vendar priznajmo, da je vloga politikov omejena le na preživetje družbenega reda, ki zagotavlja bogatenje peščice. Ti si lahko kupijo odmaknjen otok ali pa zgradijo »Bunker za sodni dan« in tam preždijo preostanek življenja. Njihovo dojemanje časa seže največ do vnukov. Tudi sicer ljudje nimajo občutka za geološki čas. Brez dojemanja geoloških dimenzij časa postane »reševanje planeta« le še ena zblojena antropocentrična zabloda. 

 Računalniški modeli niso primerljivi z geološkimi raziskavami, kajti vse modele lahko »modeliramo« po želji plačnika, po drugi strani pa so geologi razvili natančne metode za merjenje koncentracije CO2 skozi geološki čas:

Pred 800 mio. leti - proterozoik  50-krat več CO2 planet je bil v celoti poledenel!?
Pred 400 mio. leti - silur  15-krat več CO2 prve kopenske rastline
Pred 300 mio. leti - karbon 10-krat več CO2 orjaške praprotnice
Pred 200 mio. leti - jura  10-krat več CO2 orjaški dinozavri
Pred 50 mio. leti - eocen 10-krat več CO2 orjaški sesalci
Pred 8 mio. leti - miocen 300 ppm umik gozda, velike travnate površine
Pred 4 mio. leti - pliocen 410 ppm kot danes
Čas ledenih dob - pleistocen 250 – 300 ppm zelo nizka koncentracija CO2
Danes 410 ppm

Optimum fotosinteze je pri 1200 ppm. Fotosinteza se ustavi je pri 220 ppm, torej je »ogljična nevtralnost« norost!

Kamnine, predvsem plasti usedlin, so veličastna knjiga narave, v kateri je zapisana vsa zgodovina planeta. V tem starodavnem arhivu vsak list, vsaka plast, pozornemu bralcu razkriva mnogo dogajanj in odpira številna sporočila. Geologi so dokazali izvor klimatskih sprememb planeta takole:

  • Milankovičev cikel datira dogodke;
  • Ritmi sonca dozirajo energijo sistema;
  • Oceani, ki nosijo »solarni spomin« skladiščijo energijo in CO2;
  • Voda je v vseh treh fazah nosilec kroženja energije;
  • Premiki kontinentov določajo tekoče spremembe;
  • CO2 in temperatura v geološkem času nista v nikakršni korelaciji, pogosto si celo oponirata. CO2 vedno sledi povečanju temperature;
  • CO2 skupaj z vodno paro sovpada z vulkansko dejavnostjo;
  • Oblaki, albedo učinek in vegetacija modificirajo cikle;
  • Vpliv človeka je majhen;

Optimalna temperatura za večino organizmov je med 20 in 30 stopinj Celzija. Sedaj je povprečna globalna temperatura vsaj za 6 stopinj nižja, torej je Gaja v stanju »hladilnika «. Dvakrat pa je bila v »zmrzovalniku« (pred 700 in 800 mio. leti). kot snežna kepa (snow ball), ob 50-krat večji koncentraciji CO2!? Le geologija lahko poda trezen premislek o podnebnih spremembah. Uči nas, da je današnje podnebje nenormalno hladno glede na geološko preteklost. Moramo se zavedati, da planetu nenehno grozi zdrs v ledeno dobo in da so gozdovi, poleg vulkanov, edina varovalka, da ne pride do tega.  

 Medtem lažni znanstveniki »dokazujejo«, da vrtovi izločajo 6-krat več CO2 kot najbolj agrokemično in z mehanizacijo podprta njiva in da imajo hišni ljubljenčki uničujoč vpliv na globalno segrevanje. Mačk in psov se moramo rešiti, če hočemo »rešili planet«! Nam pa mediji in politiki grozijo, da bodo prepovedali kurjenje z drvmi, dračje in suhljad pa je že tako in tako prepovedano sežigati. In to v deželi gozdov, kot je Slovenija. 

 Če vsi enako razmišljajo, nihče več ne razmišlja. Zaukazano enoumje je garancija za brezumje, za norost, s tem pa je pot v dobo teme odprta. Vstopamo v čas, kot je bil po propadu Rimskega imperija, v Dobo teme, v čas brez zgodovine. Ne pozabite, kdor molči, se strinja. In kdor se strinja, je obsojen na propad.

 Anton Komat