Torek, 27. Sep. 2022

Prižgana je rdeča luč, ki zahteva prekinitev cepljenja proti covidu-19

Amrit Srečko Šorli, Boštjan M. Zupančič, Andraž Teršek, Karel Gržan, Anton Komat

Po uradnih navedbah medicine se je pandemija covida-19 začela v začetku leta 2020. Z namenom reševanja človeških življenj se je konec leta 2020 po vsem svetu začelo množično cepljenje. Zdaj pa je prišel čas za oceno učinkovitosti cepljenja proti covidu-19. Uradne navedbe zatrjujejo, da cepljenje proti covidu-19 rešuje na tisoče življenj. Po drugi strani pa številni neželeni učinki in smrtni primeri po cepljenju, o katerih poročajo EMA, VAERS, UK YELLOW CARD in drugi, vzbujajo zaskrbljenost. YELLOW CARD je na dan 15. januarja letos prijavil 1.552.248 neželenih učinkov [1]. Za Anglijo je statistika cepljenja proti covidu-19 ena najbolj preglednih. Za vsako 4-tedensko obdobje je število umrlih oseb prikazano kot vsota umrlih cepljenih oseb in umrlih necepljenih oseb. Ti podatki omogočajo podrobno matematično analizo učinkovitosti cepiva proti covidu-19. Z uporabo teorije množic lahko izdelamo model, ki omogoča natančno ekstrapolacijo števila oseb, katerih življenja so bila v določenem obdobju boja proti covidu-19 rešena. Ob tem se je nujno vprašati o učinkovitosti cepiv in smotrnosti cepljenja: koliko življenj cepiva rešijo in koliko ljudi zaradi hudih neželenih učinkov doleti prezgodnja smrt? Na podlagi našega matematičnega modela lahko te podatke ocenimo z visoko statistično natančnostjo. 

Matematični model učinkovitosti cepljenja proti covidu-19 je pokazal, da ima skupina covid pozitivnih cepljenih 14,5 % višjo stopnjo umrljivosti kot skupina necepljenih pozitivnih na covid

Predpostavimo, da vse cepljene osebe dobijo rdečo zapestnico. Nošenje rdeče zapestnice nima učinka na človekovo zdravje. Cepljene osebe so torej tiste, ki nosijo zapestnico. V določeni državi v določenem časovnem obdobju obstaja množica živečih ljudi. Nekateri od teh ljudi se okužijo z virusom Covid-19 in umrejo. Ljudje, ki so se okužili z virusom Covid-19 in so umrli, predstavljajo našo drugo podmnožico. V našem modelu cepljenje nima učinka na zdravje ljudi. Cepljene in necepljene osebe so enakovredno izpostavljene nevarnosti okužbe z virusom Covid-19. V 4-tedenskem obdobju zaradi virusa umre množica živečih oseb. Celotna množica živečih oseb je izpostavljena okužbi z virusom Covid-19. V skladu z uradno razlago so cepljene osebe pred okužbo zelo dobro zaščitene. Zaradi tega se pričakuje, da je stopnja smrtnosti zaradi okužbe z virusom Covid-19 v skupini okuženih necepljenih ljudi veliko višja kot v skupini okuženih cepljenih ljudi. Razvili smo matematični model, s katerim lahko ovrednotimo stopnjo umrljivosti v skupini okuženih cepljenih in v skupini okuženih necepljenih znotraj množice živečih oseb. Ljudje umirajo v obeh skupinah, zato v določenem časovnem obdobju dobimo novo množico umrlih okuženih oseb. Nekatere med njimi niso bile cepljene, druge so bile cepljene. 

Za vsako 4-tedensko obdobje obstaja podmnožica umrlih oseb, okuženih s Covid-19. Ker cepljenje nima učinka na zdravje ljudi, je delež umrlih cepljenih oseb v tej množici enak deležu cepljenih oseb v množici živečih oseb.

Množica živečih oseb in množica umrlih oseb, okuženih s Covid-19 

Zapišemo lahko naslednjo enačbo:     

Iz zgornje enačbe sledi: 

Z uporabo te enačbe lahko izračunamo sorazmerno število umrlih cepljenih oseb, okuženih s Covid-19, v Angliji v katerem koli 4-tedenskem obdobju. Tako dobljeno število je sorazmerno število, pri katerem cepljenje nima učinka na stopnjo umrljivosti. Če je delež cepljenega prebivalstva 10 %, je bilo v skupini umrlih oseb, okuženih z virusom covida-19, cepljeno 10 % ljudi. Če je delež cepljenega prebivalstva 20 %, je bilo v skupini umrlih oseb, okuženih s Covid-19, cepljeno 20 % ljudi, in tako naprej. Če je cepljeno 100 % prebivalstva, je bilo v skupini umrlih oseb, okuženih s Covid-19, cepljeno 100 % ljudi. Zdaj primerjamo število umrlih cepljenih oseb, okuženih s Covid-19, navedeno v uradnih statističnih poročilih, z »idealnim številom umrlih cepljenih oseb, okuženih s Covid-19«, ki smo ga izračunali. Statistično število umrlih cepljenih oseb, okuženih s Covid-19, mora biti manjše od sorazmernega števila. V tem primeru cepiva rešujejo življenja ljudi: 

Z uporabo naslednje enačbe lahko izračunamo, koliko oseb, okuženih s Covid-19, je v danem štiritedenskem obdobju cepljenje rešilo pred smrtjo. Če je število umrlih cepljenih oseb, okuženih s Covid-19, večje od sorazmernega števila umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19, ima cepljenje negativen učinek na stopnjo umrljivosti, tj. jemlje življenja in so nekatere osebe zaradi cepljenja prezgodaj umrle. 

Iz podatkov UK HEALTH SECURITY AGENCY [2] izračunamo sorazmerne vrednosti za pet časovnih obdobij, pri čemer dobimo naslednje rezultate:

Tedni 35–38: skupno število umrlih oseb, okuženih s covidom-19, je 3.165, število umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.448, število umrlih zaradi resnih neželenih učinkov po cepljenju je 388, kar predstavlja 15 % vseh umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19.

Tedni 39–42: skupno število umrlih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.772, število umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.270, število umrlih zaradi resnih neželenih učinkov po cepljenju je 438, kar predstavlja 19 % vseh umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19.

Tedni 43–46: skupno število umrlih oseb, okuženih s covidom-19, je 3.726, število umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.992, število umrlih zaradi resnih neželenih učinkov po cepljenju je 481, kar predstavlja 16 % vseh umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19.

Tedni 47–50: skupno število umrlih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.956, število umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.140, število umrlih zaradi resnih neželenih učinkov po cepljenju je 124, kar predstavlja 6 % vseh umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19.

Tedni 51(2021)–2(2022): skupno število umrlih oseb, okuženih s covidom-19, je 3.893, število umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19, je 2.878, število umrlih zaradi resnih neželenih učinkov po cepljenju je 196, kar predstavlja 7 % vseh umrlih cepljenih oseb, okuženih s covidom-19.

V navedenih 20 tednih je umrlo 16.512 oseb, ki so bile pozitivne na covid-19. Umrlo je 12.728 cepljenih oseb, ki so bile pozitivne na covid-19. Skupno število smrti zaradi resnih neželenih učinkov, ki jih je povzročilo cepljenje, je bilo 1.627. To pomeni, da je v skupini umrlih cepljenih oseb, ki so bile pozitivne na covid-19, to je 12.728 oseb, 12,8 % oseb umrlo zaradi resnih neželenih učinkov. Ko bodo izračunani podatki za vsa časovna obdobja, bodo na voljo natančnejši podatki o deležih. 

Skupno število umrlih oseb, ki so bile pozitivne na covid-19, v navedenem obdobju 20 tednov znaša 12.728. Skupno sorazmerno število okuženih cepljenih oseb, ki so umrle, je 11.101. To pomeni, da je v skupini cepljenih oseb, pozitivnih na covid-19, stopnja umrljivosti za 14,5 % višja kot v skupini necepljenih oseb, pozitivnih na covid-19, ob predpostavki, da cepiva nimajo učinka na stopnjo umrljivosti. Podatki kažejo, da je verjetnost, da okužena cepljena oseba umre zaradi okužbe z virusom covida-19, za 14,5 % večja kot pri necepljeni osebi.  

Zakaj znanstvena skupnost ne priznava ugotovitev profesorja Burghardta? 

Avtorjem tega pisma je nedoumljivo, da mainstreamovska znanost ignorira nesporne rezultate, ki jih je prof. Burkhardt pridobil pri avtopsijami in ki dokazujejo, da je bilo cepljenje proti covidu-19 neposredni vzrok avtoimunskih bolezni, ki so bile vzrok smrti [3]. Če se v kozmologiji ali fiziki znanstveni skupnosti sporoči pomembno odkritje, je odziv takojšen. Kajti v kozmologiji in fiziki smo zapriseženi resnici. Naša naloga je izdelati najustreznejše modele fizikalne stvarnosti, ki temeljijo na opazovanju in znanstvenih podatkih. V času koronakrize je bila prava medicinska znanost postavljena na stranski tir, javno mnenje pa so oblikovale nepotrjene informacije, da so cepiva proti covidu-19 varna in učinkovita. 

Ugotovitve dr. Reinerja Fuellmicha potrjujejo, da je koronakriza nameren zločin proti človeštvu [4]. Kako je mogoče, da se na začetku 21. stoletja dogaja nekaj tako grozljivega? Zahodna civilizacija temelji na zakonih, ki niso skladni z zakoni vesolja. Naša življenja so ločena od narave; narava nam predstavlja le vir materialnih dobrin. Zahodna civilizacija postaja tako duhovno osiromašena, da začenja požirati samo sebe. Drvimo po poti samouničenja. Mentalno je zahodna civilizacija popolnoma nebogljena, zato smo izgubili usmiljenje, celo do lastnih otrok. Če je v »stari normalnosti« zaradi novega cepiva umrlo več kot 25 ljudi, je bilo cepljenje ustavljeno [5]. V »novi nenormalnosti« umira na tisoče ljudi, cepljenje pa se nadaljuje – kajti nismo civilizirani, smo »covidska civilizacija«, in to pomeni, da smo izgubljeni v nekakšni množični hipnozi, ki vodi v samouničenje. 

Zahodna civilizacija je izgubila svetost življenja 

Izgubili smo vse sveto, naš edini bog je denar. Ko denar postane edini bog, smrt ni več daleč. Namenjeno nam je umreti in narediti prostor za novo človeško družbo, ki bo častila in spoštovala svoj pravi dom, torej naravo. Vesolje je večni nepotvorjeni sistem v stalnem dinamičnem ravnovesju [6]. Človeška družba je podsistem narave, ta je podsistem planeta Zemlja, ki je podsistem sončnega sistema, ta pa je podsistem naše galaksije, Rimske ceste, ki je podsistem vsega našega vesolja. Smo del nečesa veliko večjega, pa se tega ne zavedamo. Svoja življenja oblikujemo na podlagi lastnega omejenega razumevanja človeške družbe, še posebej gospodarstva. Koncept »dobička« je eden najbolj izrojenih konceptov človeštva. Narava in vesolje dobička ne poznata. Energija se pretaka prosto in tako lahko nastane življenje. Jabolko ne zraste zato, da bi ustvarjalo dobiček; zraste zato, da daje energijo človeku, da ga ta lahko poje in tako raste. Vse dejavnosti ljudi so podrejene ustvarjanju dobička. In to je naš poglavitni eksistencialni problem. 

Prižgana je rdeča luč, ki zahteva prekinitev cepljenja

Matematična analiza učinkovitosti cepiva proti covidu-19 je prepričljiv znanstveni dokaz, ki poziva k takojšnjemu prenehanju cepljenja proti covidu-19. Mainstreamovski mediji vsakodnevno širijo sporočila o tem, da cepiva rešujejo človeška življenja in da necepljeni ljudje predstavljajo nevarnost za druge. Kako dolgo bo trajala ta inercija medijskih laži in ustrahovanja, je odvisno od razumnosti ljudi ter iskrenosti znanstvenikov in organizacij, pristojnih za cepljenje. Ob dolgotrajnem cepljenju ljudje zaradi resnih neželenih učinkov vsakodnevno po nepotrebnem umirajo. Cepiva proti covidu-19 doslej niso prinesla prav nobene rešitve za zdravje ljudi in tudi v prihodnje zdravja ljudi ne bodo rešila. Prižgana je rdeča luč, ki zahteva prenehanje cepljenja. Odprimo oči in sprevidimo resnico. Naša dognanja so preliminarna, vendar dovolj prepričljiva. Kažejo, da je množično cepljenje prineslo več škode kot koristi. Domneva, da cepljenje proti covidu-19 preprečuje umiranje ljudi zaradi covida-19, je zmotna. Drži, da ljudje zaradi covida-19 umirajo, vendar je verjetnost umrljivosti večja pri cepljenih osebah. Statistični podatki potrjujejo, da je stopnja umrljivosti pri cepljenih osebah višja kot pri necepljenih. O tem so razpravljali že nemški znanstveniki [7]. V okviru svoje raziskave je Ingrid Tojersen odkrila, da je bilo cepljenje proti covidu-19 vzrok smrti pri starejši populaciji [8,9]. Naše preliminarne ugotovitve se ujemajo tako s kliničnimi izsledki prof. Burghardta kot s statističnimi podatki prof. dr. Rolfa Steyerja in dr. Gregorja Kapplerja ter statističnimi podatki Ingrid Tojersen. Na področju znanosti je jasno, da velikih presenečenj ne gre pričakovati, kadar klinični in statistični rezultati sovpadajo. Naši rezultati so statistično dovolj verodostojni, da mednarodno znanstveno skupnost pozovemo, naj nemudoma zahteva prenehanje cepljenja proti covidu-19 po vsem svetu. 

Nedavni članek v strokovnem zborniku LANCET potrjuje, da se covid-19 širi s podobno intenzivnostjo tako med necepljenimi kot cepljenimi osebami: »Ta raziskava je pokazala, da učinek cepljenja na prenos krožečih različic Covid-19 v skupnosti ni bil bistveno drugačen od učinka pri necepljenih osebah« [10]. Izsledki raziskave Sivan Gazit in njenih soavtorjev potrjujejo, da naravno pridobljena imunost necepljenih oseb zagotavlja bistveno boljšo zaščito kot cepiva proti covidu-19 [11]. Z znanstvenega vidika je zdaj jasno, da predpostavka, da »cepiva proti covidu-19 preprečujejo okužbe in rešujejo življenja«, ne drži. Izpostavljenost okužbi s covidom-19 enako ogroža tako necepljene kot cepljene osebe. Podatki potrjujejo, da cepljeni ljudje umirajo pogosteje kot necepljeni. Na tej točki bi bila takojšnja prekinitev cepljenja proti covidu-19 najboljši ukrep za zaščito javnega zdravja.

Viri statističnih podatkov in rezultatov kliničnih raziskav:

1. Yellow cart reports, https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions
2. UK HEALTH SECURITY AGENCY https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1016465/Vaccine_surveillance_report_-_week_36.pdf
3. Prof. Dr. Arno Burghardt, https://www.bitchute.com/video/iXNMUfWB4V9Q/
4. Dr. Reiner Fuellmich, https://www.brighteon.com/2b36ce94-a9bc-41a1-9261-4d49a4cb23bc
5. Dr. Peter McCullough  https://www.bitchute.com/video/uCiWrn3gNRKB/
6. Amrit Šorli et al., Eternal Universe in dynamic equilibrium, Physics Essays 35, 1 (2022) https://physicsessays.org/
7. Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr. Gregor Kappler, The higher the vaccination rate, the higher the excess mortality https://www.utebergner.de/cms/wp-content/uploads/2021/11/%C3%9Cbersterblichkeit-KW-36-bis-40-in-2021-003.pdf
8. Ingrid Tojersen, BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n149 (Published 15 January 2021)
9. Ingrid Tojersen, BMJ 2021; 373 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n1372 (Published 27 May 2021)
10. Carlos Franco Paredes, Transmissibility of Covid-19among fully vaccinated, Lancet, Volume 22, Issue 1, P16, January 01 (2022) https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4
11. Sivan Gazid et al., Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, August 25, 2021 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf

Predstavitev avtorjev:

Amrt Srečko Šorli, kozmolog, https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Boštjan M. Zupančič je nekdanji sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu v Franciji, od novembra 2004 do januarja 2008 pa tudi predsednik tretjega senata tega sodišča. 1981, https://www.bostjanmzupancic.com/home, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Andraž Teršek, ustavnik, pravni filozof https://andraz-tersek.si/home/, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Karel Gržan, slovenski rimskokatoliški duhovnik, pisatelj, publicist, scenarist, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Anton Komat, slovenski svobodni raziskovalec, pisatelj, scenarist, publicist, naravovarstvenik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Priljubljeno

Izpostavljeno

Kratko poročilo

NAKUP ZBORNIKA