Nedelja, 24. Sep. 2023

Spomnimo se, kako se je začelo, kako so nas ustrahovali, prepričevali in prisiljevali v cepljenje za kovid-19. Pri tem so pozabili, kakšna bo cena tega ravnanja.

V zvezi z očitki in posmehom »stroke« laični javnosti, da nima pravice razpravljati in polemizirati o medicinskih (epidemičnih, virusnih) vprašanjih, ker za to ni kompetentna, se je treba spomniti pisatelja Güntherja Andersa, ki se je v petdesetih letih 20. stol. boril proti jedrski oborožitvi. Anders je na ugovore, da ni strokovnjak za atomsko fiziko odgovoril, da gre za vprašanje biti in nebiti človeštva, zato o teh vprašanjih ni več ali manj kompetentnih ljudi. Kdor zagovarja monopol nad kompetenco izbranih (ekspertov), dokazuje le svojo moralno nekompetentnost. Ob razkroju družbe v imenu boja proti virusu in v poizkusu vsiliti eksperimentalna in nevarna »cepiva« večini človeštva, gre za vprašanja življenja in smrti,  poudarja Gorazd Kocijančič.1 Prepovedovati ta vprašanja človeštvu, pomeni odvzeti mu njegovo človeškost in človečnost – kar hoče tehnokracija. Parcializacija vednosti vodi v parcializacijo življenja, v duhu biopolitike.

Foucault je v znanem predavanju o biopolitiki, 17. marca 1976, poudaril, da bio-oblast vzpostavi globalne mehanizme nadzorovanja, z redukcijo bolezni, spodbujanjem rodnosti, optimizacijo življenja in regulacijo populacije. Za razliko od klasične, suverene oblasti, je regulacijska oblast vse manj »pravica do usmrtitve« in vse bolj pravica do »posega v način življenja«; to je oblast, ki ne pozna več smrti, ampak smrtnost, oblast, ki »omogoča življenje in pusti umreti«.2 Vendar pa se je ta režim oblasti zdaj obrnil v svoje nasprotje: biopolitika je s kovidom-19 kulminirala in se hkrati prevesila v lastno negacijo: v funkciji evolucionizma in socialnega darvinizma je samooklicana svetovna elita, skozi prizmo mesijanske vizije človeštva, začela izločati »pogrešljive« subjekte, da bi si »zagotovila« lastno preživetje. Nova globalna oblast onemogoča življenje in pušča umreti.

Tako zaradi cenzure, kot posameznih kontroverznih izsledkih o mRNA kovidnih »cepivih« in njihovih stranskih učinkih, se je del znanstvene stroke distanciral od problema, medtem ko je bila korporativna »stroka« vseskozi v prvih propagandnih vrstah, t. i. »zdravniki (in kemiki) brez vesti.« Del znanstvenikov in zdravnikov pa je postavljal prava vprašanja, opozarjal na nevarnost in iskal odgovore, ne oziraje se na osebno korist. Kot vemo iz zgodovine, je ravno molk konformistov v največji meri kriv za uspešnost terorja. Vedno pa obstajajo posamezniki, ki se uprejo in tvegajo, četudi nimajo družbene moči, kot je bila recimo študentka Sophie Scholl, ki se je uprla nacistom, kot so bili mnogi drugi, ki so plačali z življenjem. Konformisti in strahopetci, ki so modusi družbene eksistence s skupnim korenom, niti vpričo najhujše diktature nočejo tvegati, zato nikoli ne morejo zares ovrednotiti življenja samega, katerega vrednost se pokaže tudi ob velikih prelomnicah. Tudi odločitev, da znanstvenik raje molči in obdrži službo, kot da rešuje življenja, je odločitev. Na koncu si bomo tako sodili sami. Sodila pa nam bo tudi Zgodovina.

Po več kot dveh letih zavajanja je, cenzuri navzlic, na voljo že dovolj javno dostopnih informacij, na podlagi katerih lahko pridemo do določenih sklepov, četudi nepopolnih. Poglejmo argumente. Mikrobiolog Stefano Scoglio trdi, da so kovid »cepiva« visoko toksična in imunogena, ker povzročijo silovito imunsko reakcijo, zaradi sintetične mRNA in  lipidnih nano-delcev, ki delujejo kot auto-adjuvanti. Slednji povzročajo krvne strdke, endeme in avtoimune reakcije, in so morda najbolj toksični poznani materiali. Te delce so,  nespremenjene, našli razpršene v različnih telesnih organih, ledvicah, jetrih, vranici in ovarijih. Kovid »cepiva« ne proizvajalo viralnega antigena in niso cepiva, so zgolj toksini. Po njegovem mnenju pa telo ne more proizvajati koničastih proteinov, ker vsak tuj genetski material (mRNA) ob poizkusu vstopa v celico napadejo specifični obrambni encimi (ribonukleaza) in ga uničijo. Koničastih proteinov niso (še) odkrili v vzorcih krvi; posredno so na njih sklepali le prek prisotnosti protiteles, na podlagi testa na imunoglobulina IgG in IgM. Scoglio trdi, da virus Sars-cov-2 ne obstaja, ker ni bil nikoli dokazan in izoliran. Pri 250 zahtevah FOIA po dokumentaciji obstoja virusa, so znanstveniki vselej dobili enak odgovor, da slednje nimajo. V naravi ne obstaja nikakršen »koničast protein«. Študije o koničastih proteinih se nanašajo le na rekobinirane k. proteine laboratorijske izdelave, ne pa na naravne produkte.3 Novejša študija (2021) govori o novi platformi za dostavo mRNA  (Ya Liu et al). Grafenski delci, t. i. graphene quantum dots (GQDs) se uporabljajo za dostavo mRNA v celico, ki ima sama na sebi slabo zmožnost penetracije in je nestabilna, v kompozitni sestavi z GQDs pa je to mogoče.4 Grafenski nanodelci v obliki različnih derivatov (GFN), kot so grafen oksid, grafenski nano-trakovi, eno ali večslojni grafen itd. pa so toksični, ker lahko povzročajo oksidacijski stres, poškodbo DNK, vnetja, do različnih vrst celičnih smrti kot so apoptoza, avtofagija in nekroza, zaradi svoje nano velikosti, t.j. manj kot 100 nm, lahko tudi prestopijo bariero med krvnim obtokom in možgani in med krvnim obtokom in placento, nabirajo se lahko v telesnih organih, npr. pogosto v pljučih, kar lahko vodi v fibrozo; zaradi vse pogostejše uporabe v nano-elektroniki, v baterijah in bio-medicini, v biosenzorjih, se povečuje tudi možnost kontaminacije iz okolja, tudi z inhalacijo, kot opozarja kitajska študija iz l. 2016 (Ou, L., Song, B., Liang, H. et al).5

MRNA »cepiva« z »lipidnimi nano delci« so elektromagnetna nanotehnologija. V obrazložitvi Moderninega patenta US 10,703,789,B2., ki je dostopen na njihovi strani, piše, da »cepiva« vsebujejo popolnoma programatične, samo-združujoče se pol-prevodne (kovinske) nanodelce iz RNA molekul (polinukleotidi), zapakirane v hidrogel. Dr. Robert Malone se hvali, da je izumil »kationsko liposomno nanotehnologijo«, vendar pa je to le drugo ime za elektronsko nanotehnologijo, ki se danes oglašuje kot »lipidni nanodelci«.6 Pfizerjevi dokumenti, ki so jih morali na zahtevo sodišča posredovati javnosti, sami pričajo o tem, da kovid-19 »cepiva« vsebujejo grafen-oksid.7 

DARPA, US Defense Advanced Research Projects Agency je financirala Pfizer, Moderno in druga farmacevtska podjetja; l. 2013 je Pfizer dobil 7,7 milijonov, Moderna pa 25 milijonov za razvoj MRNA Messenger Therapeutics. Možnost uporabe sintetičnih genov za razvoj cepiv je postala tudi ena glavnih ciljev koalicije CEPI. Hidrogel, ki ga je razvila DARPA, lahko vsebuje biosenzorje, tuje proteine, različne nečistoče in nanotehnologijo, ki omogoča nadzor telesnih funkcij. Ta tehnologija je del ameriške obrambe pred biološkim orožjem (US Biodefense complex). Pfizer je podpisal pogodbo o dobavi cepiv z ameriškim obrambnim ministrstvom že julija 2020. Med epidemijo kovida-19 je bila ta tehnologija uporabljena na civilni populaciji, brez njene vednosti. 21. decembra 2021 je EMA (European Medicines Agency) odobrila Pfizerju pogojno dovoljenje za trženje (CMA) cepiva za kovid-19, zaradi »izrednih zdravstvenih razmer«,8 ki so bile umetno, medijsko ustvarjene. 

Hidrogel ima zmožnost samo-združevanja, lahko posnema vsak tip celice in sintetično nadomesti strukturo bioloških celic s sintetično umetno inteligenco, tudi z integracijo drugih bioloških materialov. Navzoč je tudi v chemtrails, celo v prehranskih produktih. Hidrogel, ki bazira na DNK, je tovarna proteinov, zaznavajoča inteligentna naprava. Kot je poudarila Karen Kingston: »C19 cepiva so NAPRAVE, ne cepiva«. Dr. Ana Mihalcea poudarja, da se DNA hidrogeli uporabljajo za učinkovito gradnjo kompleksnih materialov, tudi tridimenzionalnih omrežij z ogljikovimi nanocevkami (CNT), ki so zelo čvrste in prevodne, uporabne za nanoelektronske naprave.9 Gre za nano-sprejemnike, za vzpostavitev paralelnega živčnega sistema v človekovem telesu – več o tem La Quinta columna10 – , za  nadzor na subatomski ravni, kot ga še ni bilo v človeški zgodovini. Gre za poizkus odprave človeka kot avtonomnega biološkega in zavestnega bitja.

Dr. Mihalcea je, v sodelovanju z inštitutom Carnicom, z infrardečo spektroskopijo odkrila cevaste nanostrukture tako v krvi cepljenih kot necepljenih, tudi rouleaux formacije. Ob kontaktu z nizko napetostnim tokom so se v vzorcih krvi necepljenih izoblikovale jasne vlaknene strukture. Te strukture imajo zmožnost multiplikacije.11 Glede tega je še veliko odprtih vprašanj, zlasti glede obstojnosti teh snovi v (alkalnem) okolju, glede detoksifikacije, a lahko napravimo logičen sklep: če je hidrogel (in grafen) vseprisoten, njegovi izumitelji zanesljivo posedujejo tudi protistrup, t.j. formulo za njegovo razgradnjo, ker nočejo tvegati kontaminacije, postati žrtve svojega eksperimenta.

Z nanoelektroniko v C19 pa se odpira vprašanje elektromagnetnega valovanja, tudi 5G. Inženir in raziskovalec orožij Mark Steele v svojem ekspertnem poročilu poudarja, da je G5 »urbani radar«, ki s svojim sevanjem presega smernice ICNIRP (International Comision on Non-Ionizig Radiation Protection) 61V, to je maksimalno izpostavljenost 6 minut; že vse, kar je nad 13, 6V, škoduje vsemu biološkemu življenju.12 

V nasprotju z ionizirajočim sevanjem, ki takoj poškoduje celice in DNK,  je ne-ionizirajoče sevanje kumulativno, prenaša se tudi genetsko, kot tudi oslabljen imunski sistem in dispozicija za rakava obolenja.13
G5 je del eletromagnetnih orožij, ki se uporabljajo v asimetrični, nekonvencinlni vojni v urbanih predelih. Kovid »cepiva« vsebujejo toksične kovine, nano metamateriale-antene, ki so zaznavne radarjem, ker kovine močno odsevajo elektromagnetne valove, zato so cepljene osebe še bolj izpostavljene radiaciji in posledično večji morbidnosti zaradi 5G radiacije, ki lahko povzroča oslabitev imunskega sistema, celično smrt in upad rodnosti. G5 omrežje ima zmožnost izbiranja in napadanja tarč med cepljenimi, tudi s sistemi LAWS (Lethal Autonomous Weapons Systems). Vse to je del »končne rešitve« Tretjega rajha, »četrte industrijske revolucije«, namenjene civilni populaciji, po nareku vojaške industrije.14

Elana Freeland piše, da je revolucija v vojaškem bojevanju (RMA), ki sloni na doktrini »full spectrum dominance warfare«, katere del so tudi kvantni računalniki, sistemi umetne inteligence in netwok-centric warfare (NCW), spremenila cel svet v digitalno bojišče, ki vključuje tudi civiliste in urbana območja. Ionizirana atmosfera je postala del kibernetske vojne, ki zajema celotno biosfero. NCW vključuje invazivno nadzorovanje populacije, tudi z uporabo nano-senzorjev in tudi s tehnikami kontrole uma (mind kontrol), tako, da je celoten svet del brezžične mreže. RMA deluje na spoznanju, da so najmočnejša orožja, ki podrejajo ljudi, tista, ki izkoriščajo subtilna energentska polja, pri čemer preslepijo posameznikovo telo in um tako, da interpretira signale iz okolja kot naravne; na tak način je iz daljave mogoče povzročiti dezorientacijo ali vznik bolezni.15 Pri doseganju transhumanega človeštva je bil za nevroznanstvenike in vojsko glavni izziv, kako ustvariti vmesnike med možgani in stroji (brain-machine interfaces). Odgovor je bil v razpršitvi nevralnega prahu iz polprevodnih kovinskih nano delcev in senzorjev, ki vstopijo v možgane. Pri tem ko nanodelci in nanoboti vstopijo prek krvnega obtoka v možgane, jih pretirano stimulirajo, ustvarjajo krvne strdke in poškodujejo celične membrane. Delci nevralnega prahu so združeni s piezoelektričnim materialom, ki pretvarja ultrazvočne valove v električne signale in obratno.16 GQDs se odzivajo tudi na zunanje dražljaje, kot so ultrazvok, elektromagnetna polja in svetloba, kot navaja že omenjena študija (Ya Liu et al).17 Z mikrovalovi, ki jih oddajajo stolpi, kot je npr. ameriški sistem GWEN (Ground Wave Emergency Network), ki je začel nastajati že pod Reganovo administracijo, je mogoče iz razdalje spodbujati/povzročati kriminialno ali suicidalno ravnanje v ciljnem delu populacije.18 Že l. 1993 je Igor Smirnov na Moskovski Medicinski akademiji predstavil LIDO, akustično napravo za psihično korekcijo, ki lahko iz daljave spremlja EEG (elekroencefalogam) in vsaja misli v ciljno osebo, prek sintetične telepatije, celo prek telefona. Ameriški patent za oddaljeno stimulacijo možgan iz l. 2002 je US 6,488,617.19 Že sovjetski voditelj Brežnjev je zahteval prepoved EM orožij, ki so »bolj strašljiva kot nuklearno orožje«, tudi na podlagi izkušenj ruskega projekta Žolna (Russian Woodpecker).20

Dr. Malone, izumitelj mRNA tehnologije, je v intervjuju priznal, da gre pri transhumanizmu za »mehanično in biološko modifikacijo človeka«, pri čemer so mRNA cepiva »vstopna točka«. Nadalje opisuje transhumanizem kot vrsto nanotehnološke evolucije s pomočjo nečloveške DNK in neorganskimi materiali.21 V obrazložitvi njegovega patenta št. 5,880,859, pod katerega so podpisani tudi drugi sodelavci, piše, da se mRNA tehnologija uporablja za dostavljanje eksogenih DNK sekvenc v sesalce, t. i. terapevtskih peptidov ali toksičnih peptidov, kot je ricin ali kobrin strup, za »terapevtske koristi«, in da mRNA tehnologija lahko tudi programira celice tkiva, da proizvajajo polipeptide, za krajše obdobje (5-20 dni). V nedavnem intervjuju pa je dr. Malone zavrnil možnost, da je v koničastih proteinih omenjen strup (snake venom), čeprav je sam razvil to tehnologijo, po kateri človeška celica lahko producira koničaste proteine. MRNA cepiva so, po pravni definiciji, biološka orožja, čl. 18 USC 175, ki povzročajo bolezni in smrt; za zdravljenje stranskih učinkov pa se uporabljajo produkti proizvajalcev prav teh cepiv, Pfizerja in Moderne, kar ameriški farmacevtski industriji omogoča dodatne dobičke, na kar je opozorila bivša uslužbenka Pfizerja Karen Kingston.22 

Kar zadeva pravno vprašanje, je bilo že govora o hudih kršitvah človekovih pravic in Rimskega statuta v času epidemije, lahko pa sklepamo, da je nihilizem prodrl tako globoko v pravno prakso, da bi zagovorniki farmacevtskih korporacij utegnili trditi, da se s cepivi spreminja definicija človeka, zaradi fuzije sintetične biologije in nano-tehnologije z biologijo, kar je sprevržena apologija zločina. Že iz besedil patentov je razviden poizkus, da bi zabrisali ločnico med zdravilom in toksinom, biološkim orožjem. Če bi cepljenim za kovid-19 pred cepljenjem pokazali obrazložitev mRNA patentov, se slednji ne bi cepili. Ker so zdravniki in farmacevti s preslepitvijo ljudi prepričali v množično cepljenje s toksično sintetično biologijo, govorimo o zločinih proti človeštvu. Če meščanski pravniki tega ne vidijo in ne preganjajo, je to konec njihovega prava.

Ruske enote za nuklearno, kemično in biološko obrambo, ki so zasegle laboratorije v Ukrajini, so zatrdile, da so v njih izdelovali visoko nalezljive (mRNA) viruse – kar je potrdil celo Reuters –, da bi z njimi lahko napadli prebivalce Rusije in ustvarili globalno pandemijo. Poveljnik omenjenih ruskih enot general Igor Kirillov trdi, da so bili vzrok svetovne pandemije kovida umetno ustvarjeni virusni in patogeni, razviti v laboratorijih, ki jih je financirala ameriška vlada prek Pentagonovega programa DTRA (Defense Threat Reduction Agency), kot del raziskav mRNA patogenov na prebivalstvu v Transkavkazu. Najbolj tvegana vrsta raziskav je t. i. »usmerjena evolucija« (directed evolution), optimizacija patogenih lastnosti patogenov, razvijanje umetnih virusov, ki so jih razvijali tudi na bostonski univerzi.23 Kot poroča Karen Kinston, je ruska vojaška operacija del globalne preiskave proti Pfizerju, zaradi razvoja biološkega orožja, ki so ga oglaševali kot »varno in učinkovito« cepivo za kovid. NIH je financiral raziskavo mRNA cepiv kot bioloških orožij, ki ima št. patenta 9539210 (Andrian et. al.); ta cepiva lahko vsebujejo bodisi toksine iz kemičnih orožij, dejavnike biološkega orožja ali toksine iz okolja. Kirilov je poudaril, da je bilo to cepivo razvito s pomočjo ameriške vlade že od l. 2017, čeprav so vedeli, da povzroča ko-morbidnosti in resne stranske učinke. Pfizer in Moderna, ki sta dobila bilijonske pogodbe z vladami, sta tudi ponujala zdravila za zdravljenje stranskih učinkov cepiv.24 Kirillov je posebej opozoril na ambicije ameriške farmacevtske industrije, ki z usmerjeno evolucijo na koronavirusih poizkuša doseči enormne profite, tako da bi lahko proaktivno razvijala nova cepiva, kar je posredno priznal Pfizerjev R&D direktor Jordan Walker med prikritim intervjujem projekta Veritas. Kirillov je posvaril, da je glavni cilj bioloških programov ZDA po svetu vzpostaviti globalno biološko kontrolo, tako da bi oslabili nacionalne zdravstvene sisteme in spremenili določila o biološkem in kemičnem orožju pod svojimi pravili, ki bi služila Washingtonu.25

Nanotehnlogija je manipuliranje snovi blizu atomske ravni, in se uporablja za ustvarjanje novih struktur, materialov ali naprav, v velikosti od 1 do 100 nanometrov. Zaradi nano velikosti materialov – kot je npr. grafen – govorimo o kvantnih fenomenih, o kvantni fiziki. Nano platforme lahko gradijo patogene sekvence kot je spike protein, zaradi katerega lahko ljudje zbolijo. Bodisi t. i. »gain of function«, bodisi  »usmerjena evolucija«, se lahko uporablja kot biološko-nano-orožje. Če je bio-nano-tehnologija programirana tako, da se spaja s človeškimi celicami, govorimo o »sintetični biologiji, mehkih robotih in kiborgih.«26

Nevroznanstveniki že predvidevajo možnost povezave možganov v podatkovni oblak (Martins at all.) v bližnji prihodnosti, s tehnologijo nevralne nanorobotike.27 Omenjeni »znanstveniki« pozabljajo, da bi tak poizkus vodil do razpada identitete in jaza, kar bi pomenilo konec človeške avtonomije in smrt subjekta na kognitivni in metafizični ravni. 
Dr. Yuval Harari iz WEF je v intervjuju razglasil, da so ljudje »hackable animals«. Ideja o tem, da imajo ljudje duha in svobodno voljo, je po njegovem mnenju pase, ker imajo zdaj na voljo tehnologijo, ki lahko »heka« ljudi28, kar se verjetno nanaša na nanotehnologijo v cepivih in v okolju. Verjetno se ima za nekaj več, če ima o ljudeh tako slabo mnenje. Transhumani nihilisti se napajajo iz socialnega darvinizma. 

Samooklicani lažni »filantropi« iz Svetovnega ekonomskega foruma in tehnokrati – »eksperti«, ki so v službi (farmacevtske) industrije, so s pozivanjem na odgovornost in vest necepljenih hoteli uporabiti trojanskega konja v njihovi obrambi pred transhumanizmom.

Nietzsche je v Zaratustri opozarjal pred samozvanimi »dobrotniki in pravičniki«, ki se v resnici napajajo iz globokega resentimenta in sovražijo življenje:
»... dobrim in pravičnim je nekdo nekoč videl v srce in potem rekel: ’’To so farizeji.’’ Vendar ga niso razumeli.«  /.../ »Dobri namreč – ti ne morejo ustvarjati: ti so zmeraj začetek konca ….«29 Nietzschejev koncept »prevrednotenja vrednot« pomeni, da vrednote ne izhajajo več iz negacije, marveč iz afirmacije. V »volji do moči« celo negativno postane moč afirmiranja.30 

Transhumanizem je oblika tehnološkega nihilizma, s ciljem narediti novega človeka, ki je manj kot človek, in ne bo nikoli nadčlovek. Transhumanizem je oblika tehnološkega makiavelizma, posesivnega, reaktivnega nihilizma, zadnja etapa njegove evolucijske linije, ki izhaja iz piramidalne vizije družbe, ki se, mutatis mutandis, vleče že od časa faraonov. Frankenstein našega časa ni več antropomorfen projekt, ne vdihuje življenja neživemu, ampak je kontra-antropomorfen, ker spreminja živo v neživo (nekrofilija). Seveda pa globalisti v svoji slepoti ne računajo na naravo in gibanje družbe. »Četrta industrijska revolucija«, poizkus fuzije človeka in stroja v bio-kiborga, se bo končala v pepelu in prahu, v razbitinah nihilističnega projekta. Toda življenje bo, tako ali drugače, preživelo. Uničenje ni nikoli popolno, le parcialno, ker zadane le površino življenja, ne njegovih globin.

V novem predlogu pogodbe (Zero draft) 202331 WHO vnovič poizkuša prepričati države članice, da ji prepustijo – v dobri meri – suverenost zdravstvene politike, prek pogodbeno zavezujočega okvira (t.i. kapilarne implementacije priporočil). WHO ne zanima javno zdravje, marveč črpanje velikih količin denarja za farmacevtske korporacije in za vzpostavitev zdravstvenega-farmacevtskega kompleksa. Kar bi pomenilo tudi nadaljevanje propagande in cenzure  (čl. 17 govori o identificiranju in nevtraliziranju »dezinformacij«), pospeševanje postopkov avtorizacije novih cepiv in zdravil, vpeljava koncepta enotnega zdravja (One-Health, čl. 18), kar bi, posledično, lahko vodilo v popoln nadzor nad življenjem posameznika. WHO, lahko – kot je poznamo že iz pandemije kovida 19 – svojevoljno razglaša epidemije. WHO bi imel tudi vodilno vlogo pri politiki (promoviranja) cepljenja prek podpisnic pogodbe (čl. 17 govori o »informiranju« javnosti, spodbujanju zaupanja v cepljenje itd.), politiki epidemičnih ukrepov (npr. dobro poznane, neučinkovite karantene), kar bi v končni fazi lahko pomenilo izgubo suverenosti nad lastnim telesom – oz. odločanje o zdravljenju – in tudi možno izgubo nadzora nad osebnimi zdravstvenimi podatki.32 V novem osnutku (1. 2. 23) se še omenja »spoštovanje človekovih pravic in svoboščin« in upoštevanje nacionalne zakonodaje, a kot vemo že iz p(l)andemije kovida, to v praksi ne pomeni dosti. Vendar pa je v amandmajih k mednarodnim zdravstvenim predpisom (International health regulations), ki so v teku pogajanj, predlog, da se, na pobudo Indije (svetovne prestolnice demokracije), črtajo človekove pravice (čl. 3) in na predlog Bangladeša priporočila zamenjajo z obvezujočim predpisi (čl. 1), na predlog  ZDA (2. prestolnice demokracije), pa se ukine nacionalna suverenost pri razglašanju izrednih zdravstvenih razmer (čl. 12), na predlog (kleptokratske) EU pa bi se uvedlo digitalne globalne zdravstvene certifikate (čl. 42).33 Poleg tega od držav podpisnic hočejo tudi periodične simulacije, epidemične vaje – če ni bil »kovid« že prva taka »simulacija« (v Baudrillardovem smislu). Ker se financira v 80 % iz zasebnega kapitala, t.j. donacij, je WHO le »vazal« in tržnik Big Pharme in njegove agresivne agende za cepiva in zdravila.34

Skupina kanadskih znanstvenikov pod vodstvom dr. Denisa Rancourta je v svoji študiji napravila aproksimativno oceno smrtnosti, upoštevaje »robustne kriterije kavzalnosti,« na podlagi presežnih smrti (v Izraelu in Avstraliji), v kateri so prišli do sklepa, da je po vsem svetu zaradi cepiv proti kovidu-19 umrlo kar 13 milijonov ljudi!35 Presežna smrtnost postaja nova stalnica: v primerjavi z obdobjem pred kovidom in množičnim cepljenjem, v začetku januarja 2020, ko je bila presežna smrtnost negativna, je presežna smrtnost za 4 največje evropske države konec leta 2022 (25. 12.) znašala: Nemčija 53 %, Francija 37 %, UK 26 % , Italija 15 %.36 BBC je poročal, da je bilo v l. 2022 v UK največ presežnih smrti v 50-ih letih, t. j. 9 % več kot l. 2019 (?), kar znaša 58.500, največ zaradi kardiovaskularnih zapletov, ki jih pripisujejo kovidu in krizi v zdravstvu,37 nočejo pa priznati korelacije z glavnim  povzročiteljem: cepivi. 

Zanimivi so tudi podatki o upadu rodnosti v l. 2022, torej po koncu epidemije (in masovnega cepljenja), in sicer za Nemčijo (14 %) in Švedsko (10 %), prib. 9 mesecev po prejemu cepiva, v Španiji pa je prišlo celo do 20 % upada konec leta.38 Kar 52 % žensk, zajetih v 14-ih študijah, je imelo po cepljenju za kovid-19 takšne ali drugačne težave v menstrualnem ciklusu (podaljšane cikluse, močne krvavitve itd.).39 Laurence Kayser, ginekologinja, ki zastopa kolektiv Où est mon cycle, tisočih žensk, ki so utrpele spremembe (ali izostanke) v ciklusu po cepljenju pravi, da v znanosti ni volje, da bi raziskali te fenomene.40 Pfizerjevi dokumenti kažejo, da imajo ženske približno tri krat več stranskih učinkov po cepljenju kot moški, posebno so izpostavljeni reproduktivni organi: lipidni nano delci se zbirajo v ovarijih 38 krat bolj kot v testisih.41 V luči upada rodnosti in kumulativnih vplivov na rodnost po cepljenju lahko potegnemo vzporednice z nacistično Nemčijo, s prisilnimi sterilizacijami, katerim je bilo takrat podvrženih 400.000 oseb, kot del rasne politike.42

20. februarja 2010 je Bill Gates na TED Talk javno predlagal, da je možno reducirati svetovno populacijo, ki bo kmalu narasla s takratnih 6,8 na 9 miljard, tudi s cepivi: »Now, if we do a really great job on new vaccines ...«, z zdravstveno nego, z reproduktivnimi programi itd., bi lahko reducirali to število za »10-15 odstotkov«.43
Za ponazoritev modusa operandi Gatesa in WHO-ja je zgovoren primer cepiva DTP, ki je bilo na Zahodu umaknjeno, ker je povzročalo možganske poškodbe na enega od 300 otrok. Wyeth, današnji Pfizer, je tožil, da izgubi za vsak dolar dobička 20 dolarjev zaradi odškodninskih tožb, zato je ameriški kongres l. 1986 sprejel zakon, ki je zaščitil proizvajalce cepiv pred odgovornostjo. l. 1991 so ZDA, EU in Japonska zamenjale vrsto tega cepiva z mrtvimi celicami, z oslabljenim virusom (DaTP), ki je bilo varnejše, a manj učinkovito. Originalni DTP pa so uporabljali še naprej v Afriki, Aziji in centralni Ameriki, navzlic hudim stranskim učinkom, ker je bil cenejši za proizvodnjo. Po l. 2002 so Gates in njegovi surogati GAVI, WHO razglasili DTP za glavno cepivo za njihov afriški program, za 156 milijonov otrok letno. Po l. 1970 je Mednarodni denarni sklad (IMF) s svojimi varčevalnimi programi zadušil postkolonialne zdravstvene programe afriških držav, ki so za financiranje svojih programov postale v celoti finančno odvisne od WHO-ja, ki nagrajuje pokornost in kaznuje upornost. Študija iz l. 2017 (Morgensen et al.) je pokazala, da so bile cepljene deklice, zaradi uničenega imunskega sistema desetkrat bolj izpostavljene smrtnosti, zaradi bolezni kot so pneumonija, anemija, malarija .. kot necepljene.  Študija je pokazala, da je DTP bolj smrtonosen od bolezni, pred katerimi naj bi ščitil, kar je postavilo na laž Gatesove trditve, da so z DTP-jem rešili deset milijonov življenj, marveč so jih prej milijone vzeli.44 Cepivo proti tetanusu je imelo za posledico sterilizacijo milijonov žensk v Keniji, Gatesova kampanija cepljenja proti poliomielitisu pa je povzročila mutacijo virusa, nastanek t.i. poliovirusa, ki je samo v Indiji med l. 2000 in 2017 povzročil 491,000 otroških paraliz, kot navaja R. F. Kennedy v svoji knjigi.45

V Upornem človeku je Camus zapisal: »V luči ideje, ki bo uresničena nekoč v prihodnosti, je človeško življenje lahko vse ali nič. Večja kot je vera, ki jo računar vloži v to uresničenje, manj je vredno človeško življenje.«46 Zdaj je na nas, da se upremo globalni farmacevtski diktaturi in »velikemu resetu«, v nasprotnem primeru človeška vrsta nima več dolge prihodnosti. V nasprotju s prepričanjem globalnih elit, življenje nima privilegiranih oblik. V Tujcu je Camus zapisal: »Sami izbranci so na svetu.« 

Tomaž Janežič


Viri:

1. Gorazd Kocijančič: “Kaj bi storil Sokrat?” v G. Kocijančič (ur): Proti epidemiji enoumja, Kud Logos, Ljubljana, 2021, str.:10-11

2. Michel Foucault (2007): Življenje in prakse svobode: Izbrani spisi [Izbrala Jelica-Šumič Riha, prevod Jelka Kernev Štrajn … et al.]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str.: 91-96

3. »That mRNA “vaccines” cause cells to produce spike proteins is a fairy tale,” Stefano Scoglio, top expert in microbiology and Italy’s most prestigious and best-known critic of the Corona policy,« Torsten Engelbrecht, novinar, Stefano Scoglio, intervjuvanec, OFF-G https://off-guardian.org/2022/11/07/that-mrna-vaccines-cause-cells-to-produce-spike-proteins-is-a-fairy-tale/uardian, nov. 7 2022,

4. Y. Liu, C. Zhao, A. Sabirsh, L. Ye, X. Wu, H. Lu, J. Liu, »A Novel Graphene Quantum Dot‐Based mRNA Delivery Platform«, ChemistryOpen, 2021 Jul; 10 (7) 666-671, https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/open.202000200

5. Ou, L., Song, B., Liang, H. et al., Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanisms. Part Fibre Toxicol 13, 57 (2016), https://doi.org/10.1186/s12989-016-0168-y 

6. Karen Kingston, “mRNA ‘Vaccines’ Contain Nanotechnology Formulated with Graphene Oxide”, 12. 3. 2023,  The Kingston Report,  https://karenkingston.substack.com/p/mrna-vaccines-contain-nanotechnology

7. »Structural and Biophysical Characterization of SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (P2 S) as a Vaccine Antigen«, Pfizer Discovery Sciences, 27-Dec-2020, https://canadahealthalliance.org/wp-content/uploads/2023/04/125742_S1_M4_4.2.1-vr-vtr-10741.pdf

8. “NATO’s Trojan Horse Behind Europe’s COVID-19 Response – Part 1: Vaccinating Europe With a Military Experimental Biodefense Countermeasure”, Freddie Ponton, March 8, 2023, 21st Century Wire, https://21stcenturywire.com/2023/03/08/nato-trojan-horse-behind-europes-covid-19-response-part-1-vaccinating-europe-with-a-military-experimental-biodefense-countermeasure/

9. Ana Maria Mihalcea, »How To Create Self Assembled Nanocircuits aka Technological Devices From DNA Hydrogel, Carbon Nanotubes and Metals,« Feb 5 2023, https://anamihalceamdphd.substack.com/p/how-to-create-self-assembled-nanocircuits

10. “Analysis of a single drop of the Pfizer “vaccine” on December 26, 2022”, VIA PROFESSION GENDARME,  Pam Barker, TLB Europe Reloaded, 8. 1. 2023, https://www.laquintacolumna.info/translations/analyse-dune-seule-goutte-du-vaccin-pfizer-le-26-decembre-2022/

11. »Unvaccinated vs Vaccinated Blood Comparison – Infrared Spectroscopy and Electrical Conductivity Studies,« Ana Maria Mihalcea MD, PhD, March 27, 2023, https://truthcomestolight.com/unvaccinated-vs-vaccinated-blood-comparison-infrared-spectroscopy-and-electrical-conductivity-studies/

12. Mark Steele (CTO), Reevu (HUD) and SaveUsNow,»Expert Report on Fifth Generation (5G) Directed Energy Radiation Emissions in the Context of Nanometal-contaminated Vaccines that include Covid-19 with Graphite Ferrous Oxide Antennas,« https://forlifeonearth.weebly.com/mark-steele-expert-report-on-5g-emissions-in-context-of-nanometal-contaminated-vaccines.html

13. Elana Freeland: Under An Ionized Sky. From Chemtrails to Space Fence Lockdown. Feral House, 2018, str.: 246

14. Mark Steele, ibid.

15. Freeland, ibid.: 192-194

16. Freeland, Ibid.: 106

17. Ya Liu et al. Ibid.

18. Freeland, ibid.: 254-256

19. Freeland, ibid.: 289-290

20. Ibid.: 319-322

21. Karen Kingston,»Is Dr. Malone Invested in Humanity or Transhumanism?«,The Kinston Report, Mar 20 2023, https://karenkingston.substack.com/p/is-dr-malone-invested-in-humanity

22. Karen Kingston, »Kingston's Med-Legal Analysis Cited as Part of a Global Operation to Criminally Prosecute Pfizer,« Mar 13, 23, The Kinston Report, https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

23. »Reuters Article Confirms Ukrainian Biolabs are Creating High-Threat mRNA Pathogens«, Karen Kingston, The Kinston Report, 22. 3. 23, https://karenkingston.substack.com/p/reuters-article-confirms-ukrainian

24. »Kingston's Med-Legal Analysis Cited as Part of a Global Operation to Criminally Prosecute Pfizer,« Karen Kingston, Mar 13, 23, The Kinston Report, https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

25. "Russia issues latest report on US-funded biolabs in Ukraine,«10 Mar, 2023, RT, https://www.rt.com/russia/572769-ukraine-us-pathogen-research/

26. »There Is No Nanotechnology In The Nanotechnological C19 Shots? That Is Not Logical,« Ana Maria Mihalcea, MD, PhD, Mar 20 2023,  https://anamihalceamdphd.substack.com/p/there-is-no-nanotechnology-in-the

27. Nuno R. B. Martins, Amara Angelica, Krishnan Chakravarthy, Yuriy Svidinenko, Frank J. Boehm, Ioan Opris, Mikhail A. Lebedev, Melanie Swan, Steven A. Garan, Jeffrey V. Rosenfeld, Tad Hogg and Robert A. Freitas Jr., »Human Brain/Cloud Interface,«(2019), Front. Neurosci. 13:112., https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00112

28. »Dr. Harari Admits ‘Humans Are Hackable Animals’ And ‘We Need an Antivirus for the Brain’ [VIDEO],« Jeremy Porter, March 17, 2022, Red Voice Media, https://www.redvoicemedia.com/2022/03/dr-harari-admits-humans-are-hackable-animals-and-we-need-an-antivirus-for-the-brain-video/

29. Friedrich Nietzsche: Tako je govoril Zaratustra: knjiga za vse in za nikogar [prevod Janko Moder; spremna beseda Ivan Urbančič]. Ljubljana: Slovenska matica, 1999, str.: 246

30. Gilles Deleuze: Nietzsche in filozofija [prevedel Aljoša Kravanja, spremna beseda Eva Bahovec]. Založba Krtina, Ljubljana, 2011, str.: 220

31. »Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting«,WHO,1 February 2023, https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

32. »THE TOP 100 REASONS To:#StopTheTreaty#,StopTheAmendment#,and ExitTheWho,« James Rogusky, https://jamesroguski.substack.com/p/100-reasons

33. James Rogusky, A guide to The World health’s organization propsed agreements, https://jamesroguski.substack.com/p/a-guide-to-the-world-health-organizations

34. »Anatomy of Corruption: WHO Public Health Guidelines,« ALLIANCE FOR HUMAN RESEARCH PROTECTION, January 30  2023, https://ahrp.org/who-controls-the-who/

35. Denis G. Rancourt et al.:“Age-stratified COVID-19 vaccine-dose fatality rate for Israel and Australia,” Correlation, Research in The Public Interest, Brief report, 9 February 2023, https://canadahealthalliance.org/wp-content/uploads/2023/02/1675971116775_Rancourt-et-al-2023-vDFR-by-age-ISRAEL-AUSTRALIA-article-9d.pdf

36. Excess mortality: Deaths from all causes compared to average over previous years, Our World in Data, https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-average-baseline?country=DEU~FRA~ITA~GBR

37. »Excess deaths in 2022 among worst in 50 years«, Robert Cuffe & Rachel Schraer, 10 January 2023, BBC, https://www.bbc.com/news/health-64209221

38. Bujard, Martin; Andersson, Gunnar: “Fertility declines near the end of the COVID-19 pandemic: Evidence of the 2022 birth declines in Germany and Sweden,”BiB Working Paper 6/2022, https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.html?nn=1219558

39. Nazir M, Asghar S, Rathore MA, Shahzad A, Shahid A, Ashraf Khan A, Malik A, Fakhar T, Kausar H, Malik J., »Menstrual abnormalities after COVID-19 vaccines: A systematic review,« Vacunas. 2022 Sep-Dec;23:S77-S87,doi:10.1016/j.vacun.2022.07.001,Epub 2022 Jul 19. PMID: 35873308;

40. "Il y a une volonté de ne pas savoir": le collectif "Où est mon cycle" au Parlement européen,« FranceSoir, 5 avril 2022, https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ou-est-mon-cycle-parlement-europeen

41. Robert W. Chandler, MD, »Report 38: Women Have Two and a Half Times Higher Risk of Adverse Events Than Men. Risk to Female Reproductive Functions Is Higher Still, « August 20, 2022, Daily Clout,  https://dailyclout.io/women-have-three-times-the-risk-of-adverse-events-than-men-risk-to-the-reproductive-organs-is-even-greater-report/

42. Gustvao Corni: Storia della Germania. Da Bismarck a Merkel. Il Saggiatore, Milano, 2016.

43. Robert F. Kennedy Jr., The real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health, Skyhorse Publishing, 2021, str.: 329-331

44. Ibid.: 324-326

45. Ibid.: 336-342

46. Albert Camus (1960/80): Mit o Sizifu: esej o absurdnem. [Prevedel Janez Gradišnik.] Ljubljana: Cankarjeva založba, str.: 308