Petek, 12. Jul. 2024

Za hlapce vzgojeni? Pogovor s patrom Karlom Gržanom

"Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje!" je zapisal Cankar. Vendar, ali se je zavedal, da je za to kriv tudi šolski sistem, ki nas uči slepo ponavljati kar govori izpostavljena avtoriteta v osebi učitelja, profesorja, politika,...

Tak šolski sistem je uveden z namenom, da vzgoji poslušne in ravno dovolj izobražene ljudi, ki bodo služili sistemu in ki ne bodo znali preveč samostojno razmišljati. Šolski sistem otroka tlači v kalup in ne upošteva, da je lahko nadarjen za različne stvari. Naša vzgoja vzpodbuja tekmovalnost, egoizem in agresivnost namesto sodelovanja in empatije.

Pater Karel Gržan je v pogovoru izpostavil nekaj problemov v vzgoji, ki omogočajo masovno manipulacijo, ki se dogaja že desetletja, še posebej pa je prišla do izraza v zadnjih letih.

Za hlapce vzgojeni? Pogovor s patrom Karlom Gržanom

"Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje!" je zapisal Cankar. Vendar, ali se je zavedal, da je za to kriv tudi šolski sistem, ki nas uči slepo ponavljati kar govori izpostavljena avtoriteta v osebi učitelja, profesorja, politika,...

Tak šolski sistem je uveden z namenom, da vzgoji poslušne in ravno dovolj izobražene ljudi, ki bodo služili sistemu in ki ne bodo znali preveč samostojno razmišljati. Šolski sistem otroka tlači v kalup in ne upošteva, da je lahko nadarjen za različne stvari. Naša vzgoja vzpodbuja tekmovalnost, egoizem in agresivnost namesto sodelovanja in empatije.

Pater Karel Gržan je v pogovoru izpostavil nekaj problemov v vzgoji, ki omogočajo masovno manipulacijo, ki se dogaja že desetletja, še posebej pa je prišla do izraza v zadnjih letih.