Sobota, 13. Jul. 2024

Ko cepiš 1.300.000 ljudi z eksperimentalnim cepivom, ki ni bilo nikoli preizkušeno, potem je samoumevno, da si dolžan podati rezultate takšnega hazarderskega dejanja.

Od NIJZ ne bomo nikoli dobili objektivnega poročila o rezultatih koronskega cepljenja, ker gre za največji fiasko medicine do sedaj. Namen koronskega cepljenja je bil zmanjšati smrtnost povzročeno s koronskim virusom v 2020. Da je koronsko cepljenje zmanjšalo smrtnost do danes nihče ni dokazal. Vsi članki, brez izjeme, ki trdijo, da so koronska cepiva reševala življenja, so popolna laž. Nihče ni uporabil edino pravilne znanstvene metode, ki je, da se primerja smrtnost cepljenega dela populacije s smrtnostjo necepljenega dela populacije. Ta je bila za leto 2021 okoli 15% večja pri cepljenih. https://triglavmedia.si/mnenja/komentarji/287-porocilo-nijz-o-uspesnosti-koronskega-cepljenja-je-popolna-laz-in-zavajanje-javnega-mnenja.

Glede smrtnosti cepljenega dela populacije za leto 2022 in 2023 podatkov nimamo in jih nikoli ne bomo imeli. To je poslovna skrivnost medicine, do katere navadni smrtniki nimamo dostopa. Dr. Milan Krek mi je v daljšem pogovoru zagotovil, da ima NIJZ natančne podatke za vsako cepljeno osebo glede njenega cepilnega statusa. Izračun za koliko je smrtnost cepljenega dela populacije v Sloveniji v letih 2022 in 2023 večja od smrtnosti necepljenega dela populacije bi se lahko naredil, pa se ne bo. Odgovorni nikoli ne bodo priznali, da so nasedli zločinski propagandi farmacevtskih multinacionalk: https://rumble.com/v45aaa2-masovno-ubojstvo-iz-nehata.html.

Koronsko cepljenje je bila prva faza svetovne depopulacije, ki bo po WHO načrtih postala zakonska obveza za večino držav sveta. Pravilnik IHR pomeni uzakonjanje depopulacije. 
Cepljeni ljudje množično umirajo za turbo rakom, odpovedjo srca in drugimi boleznimi. Medicina to prikriva tako, da se prikriva cepilni status teh bolnikov. V 2021 če nisi bil cepljen ali testiran nisi mogel na avtobus, danes te o tem ali si bil ali nisi bil cepljen noben zdravnik ne vpraša, ker te ne sme vprašati. Takšna so navodila mednarodne medicinske mafije, ki si zasluži pravično kazen: https://www.bitchute.com/video/rIkAp66VVJdt/.

Slovenska politika je na vprašanje rezultatov koronskega cepljenja imuna https://www.bitchute.com/video/t6FYc4N9on0D/, glavni mediji, so pa že leta 2020 prodali dušo hudiču. Njihov glavni namen je, da se ljudi sistematično vodi v globalistično brezno brez povratka. V glavnih medijih ni več ljudi, ki bi bili razumni, zvesti znanosti in lastnemu narodu. 

Spodaj je natančen matematični model za izračun in analizo podatkov v bazi NIJZ za ugotovitev vpliva koronskih cepiv na presežno smrtnost v letih 2021 in 2022.

Osnovna enačba je sledeča:

NIJZ ima vse podatke, se pravi: cepljeni, živi, cepljeni umrli, vsi umrli za vsak mesec. Celo populacijo je potrebno razdeliti na 5 starostnih razredov in narediti izračun za vsak mesec v letu 2021 in 2022. Število cepljeni umrli je proporcionalno število, ki ga primerjamo s statističnim številom. Če je proporcionalno število večje od statističnega, so cepiva reševala življenja, če je obratno so cepiva jemala življenja.

V letu 2022 imamo v Sloveniji 22466 umrlih oseb.

Podatki so neuradni, potrditi jih mora SURS

Ker je bilo cepljenega okoli 63% prebivalstva lahko predpostavimo, da je umrlo 14153 cepljenih oseb in 8313 necepljenih oseb, kar je 37%. Naša raziskava je na bazi uradnih podatkov Anglije pokazala, da je smrtnost cepljenega dela populacije za okoli 15% večja od smrtnosti necepljenega dela populacije [1].  To pomeni, da je število cepljenih umrlih X sestavljeno iz dveh števil in sicer: X = 15%X + Y. 15%X so tiste osebe, ki so umrle, ker so bile cepljene. Če vzamemo za X = 14153, se pravi število umrlih cepljenih, potem je: 15%X = 2123. Število 2123 pa je blizu števila 2245, ki je število presežnih smrti v 2022. V 2022 je torej zaradi kovid cepiv predčasno umrlo med 2100 – 2200 oseb.

Račun lahko izpeljemo tudi drugače, število presežnih smrti (2245) delimo s številom cepljenih umrlih (14153), pomnožimo s 100 in dobimo, da je bila v Sloveniji vrednost presežne smrtnosti zaradi koronskega cepljenja v letu 2022 izražena v procentih 15,86%, kar minimalno odstopa od podatka za Anglijo, kjer je presežna smrtnost v zadnjih tednih 2022 in prvih tednih 2022 14,5%. 

Za leto 2021 je izračun sledeč: imamo 23217 smrti, okoli 63% od tega cepljenih, kar je 14627 oseb. Presežna smrtnost v 2021 je 2996 oseb, kar pomeni, da je bila presežna smrtnost v procentih v letu 2021 okrog 20,48%. 

Ko bo NIJZ naredil točne izračune, se pravi, da bo presežno smrtnost cepljenih in necepljenih računal za 5 starostnih razredov, in sicer od 0-20, od 21 do 40, od 42 do 60, od 61 do 80 in nad 80 let, bomo potem dobili točne rezultate kolikšna je presežna smrtnost posameznih starostnih skupin, ki so bile cepljene in kolikšna je presežna smrtnost skupin, ki niso bile cepljene.    

Vsi članki, ki uporabljajo matematične modele, kjer je necepljeni del populacije izključen iz obravnave nimajo nobene znanstvene vrednosti, so prevara [2].

  1. https://www.primescholars.com/articles/forgotten-primum-non-nocere-and-increased-mortality-after--covid19-vaccination.pdf
  2. https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/analysis-of-covid19-vaccination-effectiveness-120520.html

Srečko Šorli, raziskovalec
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABH-6270-2020