Petek, 12. Jul. 2024

Cepimo se propaganda

Skupina znanstvenikov si že dve leti prizadevamo, da bi NIJZ slovenski javnosti posredoval rezultate učinkovitosti koronskega cepljenja. Tako imenovana »evidence-based medicine«, to besedo zdravniki radi uporabljajo, je na NIJZ popolnoma zatajila.

V poročilu, ki ga je NIJZ poslal Državnemu svetu republike Slovenije dne 29.05.2023 lahko preberemo: »Mednarodna skupin strokovnjakov je ocenila, da smo v obdobju od tedna 51/2020 do tedna 45/2021 pri osebah, starih več kot 60 let, s cepljenjem preprečili 38% smrti, ki bi jih sicer pričakovali po okužbi«.

  • Ne povedo imen mednarodnih strokovnjakov
  • Za trditev, da so preprečili 38% smrti ni nobenih izračunov, niti ni nastavljen matematični model, ki bi omogočal izračun.

Njihovo poročilo je popolna laž, ki jo vse državne institucije tolerirajo. Tukaj je naša družba doživela zlom zdrave pameti, etike in znanosti, ki jo je nadomestil iracionalni medicinski totalitarizem: https://triglavmedia.si/mnenja/komentarji/287-porocilo-nijz-o-uspesnosti-koronskega-cepljenja-je-popolna-laz-in-zavajanje-javnega-mnenja

Gospod Alojz Ihan zagotavlja, https://www.delo.si/mnenja/kolumne/ucenje-iz-epidemije/ da imamo v Sloveniji odlično računalniško bazo zdravstvenih kartotek. Če bi na NIJZ obvladali procentni račun, bi lahko uporabili te podatke, za pet starostnih skupin: pod 20 let, od 21 do 40 let, od 41 do 60 let, od 61 do 80 let in nad 80 let. V vsaki skupni bi naključno izbrali 10.000 polno cepljenih v letu 2021 in 10000 necepljenih v letu 2021. Konec leta 2022 bi primerjali smrtnost v vseh starostnih skupinah tako, da bi primerjali število smrti v podskupini cepljeni in v podskupini necepljeni in takoj bi videli, kakšen je bil uspeh cepiv pri preprečevanju smrtnosti zaradi kovida-19. Tak izračun zmore vsak osnovnošolec višjih razredov, na NIJZ pa od 150 vrhunsko izobraženih strokovnjakov tega nihče ne zna.

Seveda imamo tudi statistične metode, ki so bolj zahtevne in zahtevajo osnovno znanje statistike in matematike. Z njimi lahko izračunamo vpliv kovid cepiv na preprečevanje presežne smrti populacije z visoko natančnostjo. Ker smo videli, da NIJZ ne premore osnovnošolskega znanja matematike, smo jih v letu 2022 velikokrat prosili, naj nam posredujemo podatke, da bomo izračuna naredili sami. Zmeraj brez uspeha. Izračun za Anglijo smo naredili sami, smrtnost cepljenega dela populacije za 2021 je bila za 15% večja kot je bila smrtnost necepljenega dela populacije: https://triglavmedia.si/mnenja/komentarji/718-zakaj-ne-bomo-nikoli-dobili-porocila-nijz-o-ucinkovitosti-koronskega-cepljenja-v-sloveniji

NIJZ ni dolžan odgovarjati nikomur za njihovo absolutno nestrokovnost v zvezi z največjo reševalno akcijo življenj Slovencev v zgodovini. NIJZ je država v državi, tako kot je »London City«, ki ni dolžan za njihovo ravnanje polagati računov niti angleški vladi, niti angleškemu narodu. NIJZ je institucija, ki v Sloveniji predstavlja razraščajoči se medicinski totalitarizem, ki je izven vseh znanstvenih, pravnih in etičnih okvirov družbe.

V Sloveniji se pripravlja sprememba zakona o nalezljivih bolezni, ki bo težnje medicinskega totalitarizma uzakonil. V Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) se zadnje čase govori o »enakih pravicah zdravja za vse ljudi na planetu«, za temi besedam pa se skriva plan uvedbe zakonsko določenega obveznega cepljenja za vse ljudi. SZO že napoveduje prihod nove prihajajoče bolezni X, seveda, reševali jo bodo z obveznim cepljenjem.

Z začetkom koronske krize v 2019 je zli duh Eugenike pobegnil iz stekleničke. Če ga bomo v Sloveniji uspeli spraviti nazaj v stekleničko je pa odvisno od nas vseh. Tisti, ki veste in molčite, ste sokrivi. V Sloveniji je vsem zdravnikom prepovedano, da bi pacienta vprašali o njihovem koronskem cepilnem statusu. Takšna so navodila SZO. Seveda, Eugeniko je treba prikrivati za vsako ceno. Vsi, ki govorimo resnico, smo teoretiki zarote, vsi, ki so imajo kognitivno disonanco, so rešitelji naroda. Vse to je skrbno planirano in se izvaja. Upajmo, da bo predavanje Prof. Desmeta aprila vsaj nekaterim odprlo oči, kajti mnogim so se zaradi koronskih cepiv oči prezgodaj zaprle za zmeraj. Kovid-19 je bil trening, bolezen X bo pa uzakonjena depopulacija pod krinko zaščite javnega zdravja. Direktor SZO je psiho-sociopat, ki naj bi dobil v prihodnosti polna pooblastila glede svetovnega javnega zdravja. Takojšen izstop Slovenije iz SZO je edini način, da se zlemu duhu Eugenike, ki bo preoblečen v napovedano bolezen X, izognemo.

V »novi normalnosti« sta NIJZ in Zdravniška zbornica postala centri moči preko katere WHO izvaja v Sloveniji politiko Eugenike. Tragično pri vsej stvari je, da se nihče od zaposlenih v teh dveh organizacijah tega ne zaveda. Za to so poskrbeli mediji, ki so 2 leti poročali izključno z namenom ustvarjanja kolektivne psihoze o nevarnosti kovida-19 in 95% uspešnosti koronskih cepiv, kar je popolna laž.

NIJZ ne zastopa več interesov Slovencev, ne ščiti javnega zdravja, postal je podaljšana roka SZO, katerih lastniki so odločeni, da bodo izpeljali drastično depopulacijo svetovnega prebivalstva preko zdravstvenega sistema. NIJZ mora v kratkem doživeti »generalno preobrazbo«, ki bo zagotovila zastopanje nacionalnih interesov, medicino v kateri ni prostora za Rockefellerjevo doktrino, v kateri so cepiva sredstvo za uravnavanje svetovne populacije in seveda znanje osnovnošolske matematike, »strokovnjakom«, ki ne obvladajo osnovnošolske matematike ne moremo zaupati zdravja naših ljudi.

Če bi »stroka« postopala kot to zahteva znanost, bi v Sloveniji nehali cepiti že marca 2021. Če bi spremljali zdravstveno stanje vsaj 1000 cepljenih ljudi, ki so bili cepljeni januarja 2021 in primerjali njihovo zdravstveno stanje s 1000 necepljenimi približno enake starosti, bi videli drastično poslabšanje zdravstvenega stanja cepljenih: https://www.dnevnik.si/1042956964

Gospod Alojz Ihan ima še danes neomejen medijski prostor, da zavaja Slovensko javnost o upravičenosti in smiselnosti koronskega cepljenja, dokazov pa nima nobenih. Takšen je duh glavnih medijev: ker smo lagali od samega začetka, bomo sedaj lagali do konca. Nikoli ne bomo priznali, da je bilo koronsko cepljenje od zunaj projektiran zločin nad Slovenskim narodom strani SZO in njenih lastnikov. Ker so glavni mediji očitno izgubili stik z realnim svetom, tlakujejo pot drugemu valu sistematične depopulacije, ki bo izpeljana preko bolezni X. Jo že oglašujejo in pripravljajo Slovence nanjo. Nihče ne dvigne glasu in se vpraša, kako je mogoče, da SZO vodi socio-psihopat, ki oglašuje bolezen in smrt.

Resnica je bistveni element preživetja družbe. Laž prinaša njen razpad. Trenutno je širjenje laži glavna naloga glavnih medijev, zato se bo družbena kriza stopnjevala. Če bo slovenski narod odprl oči, bo preživel, če bo pa ostal hipnotiziran od medijske realnosti, se nam obeta propad. Mislim, da je izbira enostavna. Zaprite televizije, so že leta in leta vir laži in prevare servirane s strani svetovne finančne elite, ki ljudi na planetu ne rabi več in jih namerava odstraniti preko zdravstvenega sistema z lažnimi pandemijami in obveznim cepljenjem. Triglav Media že od samega začetka govori resnico, ker mi vemo, da laž prinaša smrt, resnica pa prinaša življene.

Srečko Šorli, raziskovalec
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABH-6270-2020