Petek, 12. Jul. 2024

V fiziki je tako, da modele o svetu preverjamo in tako ugotovimo njihovo adekvatnost z realnim svetom. Danes bomo testirali model ploščate Zemlje. V tem modelu je Zemlja ploščata in pokrita s pokrovom.

V fiziki je tako, da modele o svetu preverjamo in tako ugotovimo njihovo adekvatnost z realnim svetom. Danes bomo testirali model ploščate Zemlje. V tem modelu je Zemlja ploščata in pokrita s pokrovom. Pripadniki tega modela ne vedo:

  • kolikšen je polmer ploščate Zemlje in kolikšna ja masa ploščate Zemlje.

V fiziki vemo, smo izmerili, da je polmer Zemlje 6378,13 kilometra, njena masa je 5.97·1024 kg. Iz tega lahko izračunamo gravitacijski pospešek g na površini Zemlje, ki je:

M v tej enačbi je masa Zemlje, G je gravitacijska konstanta in r je polmer Zemlje. Sila F s katero Zemlja privlači vaše telo, ki ima maso m je sledeča: 

F=mg

Če bi vi stopili na tehtnico 10 km pod površino Zemlje bi bili lažji in bi bila sila F s katero vas Zemlje privlači enaka: 

V tej enačbi je m masa vašega telesa, M1 je masa Zemlje, ki je pod vami, in r1 je razdalja med vami in centrom Zemlje. Masa vašega telesa ostane enaka, teža se pa zmanjša: https://stationarycosmology.com/pdf/VECTOR-MODEL-OF-GRAVITY.pdf

Te stvari so bile tisočkrat izmerjene in tako preverjene in jih vsi priznavajo, so del obče kulturne dediščine človeštva. Model ploščate Zemlje ne zna razložiti, zakaj se vaša teža zmanjša, ko greste na primer 10 km pod površino Zemlje.

Ko gremo pod površino Zemlje ure tečejo počasneje kot na površini, na Luni ure tečejo hitreje kot na Zemlji, to je danes splošno priznano, upoštevano pri satelitih GPS https://stationarycosmology.com/pdf/ADVANCES_OF_RELATIVITY_THEORY.pdf.

Model ploščate Zemlje ne zna razložiti relativne hitrosti ur. 

Model ploščate Zemlje ne zna razložiti dneva in noči, ne zna razložiti letnih časov, ne zna razložiti plime in oseke, ne zna razložiti Lininega mrka, ne zna razložiti Sončnega mrka, ne zna razložiti pojavov, ki jih vsak človek lahko opazuje v njegovem življenju s prostim očesom. 

V modelu ploščate Zemlje ne obstaja naš sončni sistem, ne obstaja naša galaksija Mlečne cesta, ne obstaja vesolje. V njihovem modelu obstaja samo ploščata Zemlja, ki je pokrita s pokrovom. 

Ker model ploščate Zemlje nima osnovnih fizikalnih parametrov (velikost in masa Zemlje) ga ni mogoče preverjati. Vanj je preprosto potrebo verjeti. Se pravi, ne gre za fizikalni model, gre za domišljijski model, za katerega veliko ljudi meni, da je resničen. 

Popularnost modela ploščate Zemlje med ljudmi je znak nizke stopnje naravoslovnega znanja in znak nekritičnosti. Očitno je, da ljudje radi verjamejo stvari, ki so popolna fantazija človekovega uma in nimajo nobenega stika z realnim svetom. 

Verjeti, da je naš planet Zemlja ploščat hudo popači naše doživljanje realnega sveta in nas vrača v čas pred geocentrizmom, v katerem je bila Zemlja center sveta https://sl.wikipedia.org/wiki/Geocentri%C4%8Dni_model

V geocentrizmu drugi planeti obstajajo in krožijo okoli Zemlje, V modelu ploščate Zemlje planeti ne krožijo okoli Zemlje, ampak so »pritrjeni« pod kupolo. Take predstave kažejo na izredno otroško doživljanje sveta, kjer je celotno vesolje zreducirano na objekte, ki so pod pokrovom Zemlje. 

Kje naj bi ta ploščata Zemlja naj bila pozicioniana, ni pojasnjeno. Model ravne Zemlje zreducira vesolje pod pokrov Zemlje, kje je James Webb Teleskop https://blogs.nasa.gov/webb/ zastopnikov tega modela ne zanima.

Po moji oceni, je v Sloveniji okoli 5% ljudi, ki mislijo, da je Zemlja ploščata. Seveda ti ljudje so svobodi misliti kot mislijo, nikomur ne škodijo, je pa evidentno, da poskušajo preko družbenih medijev doseči, da bi se njihov glas slišal, da bi njihov model sprejelo čim več ljudi, ker so popolnoma prepričani, da je njihov model pravilen. Gre za zanimiv družben pojav, ki ga moramo obravnavati s spoštovanjem do drugače mislečih. Seveda pa je priporočljivo, da preden ga sprejmete, preberete kakšno knjigo astronomije in fizike. 2000 let človeških izkušenj potrjuje, da živimo na planetu, ki kroži okoli Sonca, ki kroži okoli centralne črne luknje naše galaksije Mlečne ceste.

Mlečna cesta

Za poglobitev berite tu predvsem članke o gravitaciji in kozmologiji: https://bijective-physics.org/

Priporočam tudi knjigo: https://ko-fi.com/s/36c17045f7 v kateri so osnovni principi delovanja vesolja razloženi na vsakomur dostopen način.

Srečko Šorli https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABH-6270-2020