Nedelja, 16. Jun. 2024

Živimo v času, ko je očitno prepovedano misliti s svojo glavo in še huje, kar misliš povedati javno, če se to ne sklada z "uradno resnico". Eden redkih ljudi, ki si to upajo, je Tomaž Makovec, diplomirani farmacevt in doktor biokemije.

Razkrivanje resnic o farmaciji in medicini

Da je prepovedano javno povedati nekaj kar ni v skladu z "uradno resnico", dokazuje dejstvo, da je bil intervju, ki je bil predvajan na radiu VAL202 v času korone, kmalu po objavi na spletni strani RTV Slovenija, z nje odstranjen ali preprosto povedano cenzuriran, saj je dr. Makovec na glas in javno izrazil preveč "heretičnih" dvomov.

V pogovoru, ki ga je vodil novinar Damjan Zorc, dr. Tomaž Makovec, razkriva ključne izzive in dvome glede farmacije in medicine. Pogovor ponuja vpogled v kompleksno problematiko predpisovanja zdravil, pomanjkanja transparentnosti pri objavljanju rezultatov raziskav ter izzive sodelovanja med medicino in farmacijo. Dr. Makovec prinaša kritičen pogled na farmacevtsko industrijo, opozarja na vlogo farmacevtske industrije pri spodbujanju prekomerne uporabe zdravil ter na problematiko marketinga in kampanj, ki lahko vodijo do nepotrebnega predpisovanja zdravil. Dr. Makovec je prav tako izpostavlja pomanjkljivo osveščanje javnosti o alternativnih pristopih k zdravljenju in pomenu samoodgovornosti za lastno zdravje. Pogovor lahko poslušate spodaj... 


Medicina je padla na glavo

Medicina je padla na glavo

Monografija ki jo je napisal dr. Tomaž Makovec, govori o nekaterih zamolčanih, čeprav perečih problemih sodobne psihiatrije. Avtor se predvsem loteva vprašanja medikalizacije z antidepresivi in problematizira vse širšo uporabo le teh. Kljub napredku v nevroznanosti v zadnjih desetletjih, še vedno ne vemo, kakšna je biološka, nevrokemična oziroma nevropatofiziološka podlaga duševnih motenj. Rapolagamo s kopico podatkov, na primer kako možgani delujejo pri nekom, ki nima duševne motnje in pri nekom, ki jo ima. Hkrati pa ne vemo, ali so najdene razlike vzrok ali posledica duševne motnje. Tudi genetske raziskave so pojasnile samo nekaj vprašanj. /.../ Sodobni človek še vedno išče panacejo, ki ga bo odrešila tegob hitro, učinkovito in brez truda. Avtor brez dlake na jeziku opiše, kako postopki registracije omogočajo, da se kot učinkovita zdravila na trgu pojavijo preparati, ki so v študijah statistično dokazano bolj učinkoviti od placeba, a klinično ta razlika ni pomembna. Kritičen je do neželenih učinkov antidepresivov. Poudarja, da se preveč pozornosti polaga v učinke zdravil. Za ozdravitev je potrebno storiti mnogo več kot je redno jemati zdravila. Okrevanje je proces. Prav tako je preprečevanje ponovnih epizod več kot le redno jemanje zdravil. Želim, da bi knjiga bralcem in strokovni javnosti pokazala tudi senčno stran sodobnega zdravljenja depresije in anksioznih motenj in spodbudila ljudi, da aktivno in odgovorno poskrbijo za svoje zdravje tudi na druge načine, ne samo s pričakovanjem čudežnega olajšanja s pomočjo čarobne tabletke. " - iz spremne besede prof. dr. Mojce Zvezdane Dernovšek, dr. med. (Katedra za psihiatrijo, Center za izvenbolnišnično psihiatrijo)

Knjigo lahko naročite na tem naslovu: https://buca.si/knjigarna/prirocniki/medicina/medicina-je-padla-na-glavo/

Še en intervju z dr. Tomažem Makovcem, ki ga je na radiu Zeleni Val vodil Borut Pogačnik, lahko poslušate spodaj.