Nedelja, 16. Jun. 2024

Dušik 2000

Predstavljamo vam dokumentarni film "Nitrogen 2000" (Dušik 2000), ki poroča o boju nizozemskih kmetov proti razlastitvi s strani države. V filmu spregovorijo različne strani, vendar je očitno, da se skriva za temi drastičnimi političnimi ukrepi agenda, ki varovanje narave le izrablja za uničevanje živinoreje in pregon kmetov iz njihovih kmetij.

Dušik 2000

Predstavljamo vam dokumentarni film "Nitrogen 2000" (Dušik 2000), ki poroča o boju nizozemskih kmetov proti razlastitvi s strani države. V filmu spregovorijo različne strani, vendar je očitno, da se skriva za temi drastičnimi političnimi ukrepi agenda, ki varovanje narave le izrablja za uničevanje živinoreje in pregon kmetov iz njihovih kmetij.