Nedelja, 16. Jun. 2024

TOP 15 KLIMATSKIH MITOV

Ni nobenih prepričljivih znanstvenih dokazov, da ogljikov dioksid, metan ali drugi toplogredni plini, ki jih sprošča človek, povzročajo ali bodo v bližnji prihodnosti povzročili katastrofalno segrevanje Zemljinega ozračja in motnje podnebja na Zemlji. Poleg tega obstajajo tehtni znanstveni dokazi, da povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju povzroča številne ugodne učinke na naravno rastlinsko in živalsko okolje na Zemlji.

Pogoste napačne predstave o antropogenem globalnem segrevanju in podnebnih spremembah:

MIT št. 1: Globalne temperature se dvigujejo hitro in brez primere.

DEJSTVO: Natančna satelitska, balonska in gorska opazovanja, opravljena v zadnjih treh desetletjih, niso pokazala bistvenih sprememb v dolgoročni stopnji naraščanja svetovnih temperatur. Povprečni odčitki na zemeljskih postajah pa kažejo blago segrevanje za 0,6 do 0,8 °C v zadnjih 100 letih, kar je v okviru naravnih nihanj, zabeleženih v zadnjem tisočletju. Vendar je mreža zemeljskih postaj neenakomerno razporejena po svetu; postaje so prednostno nameščene na rastočih mestnih in industrijskih območjih ("toplotni otoki"), ki kažejo bistveno višje odčitke kot sosednja podeželska območja ("učinki rabe tal"), tj. lokalno zadrževanje toplote zaradi širjenja mest in ne globalnega segrevanja ... in prav te "lažno visoke" zemeljske odčitke nato programirajo v neugledne podnebne modele, ki jih uporabljajo vaše najljubše okoljevarstvene skupine, kot je Greenpeace, in ki izpolnjujejo akronim GIGO - Garbage In, Garbage Out (smeti not, smeti ven).

Če pogledamo dolgoročno, si planet postopoma segreva od male ledene dobe, ki se je končala leta 1850. Naše temperature so pravzaprav tam, kjer bi morale biti. S kratkoročnega vidika satelitske meritve (ki so veliko bolj natančne kot postaje na kopnem) zdaj kažejo postopno zniževanje globalnih temperatur in trenutno je potrjeno, da temperature počasi padajo že več kot desetletje in hladni rekordi se postavljajo veliko pogosteje kot topli.

Kot povzetek, pri nobeni od metod ni bilo zabeleženo katastrofalno segrevanje.

MIT št. 2: V preteklosti nikoli ni bilo topleje.

DEJSTVO: Smo v razmeroma hladnem obdobju, v preteklosti pa je bilo v neštetih obdobjih veliko topleje. Še pred nekaj sto leti so Vikingi živeli v delih Grenlandije brez snega, na severu Londona pa so cveteli vinogradi! Višje temperature niso nič apokaliptičnega, pravzaprav je ravno nasprotno. V Združenem kraljestvu vsaka mila zima prihrani 20 000 smrti zaradi mraza, v severni Evropi pa mila zima vsako leto prihrani več sto tisoč življenj. Poleg tega podatki iz vzorcev iz ledenikov kažejo, da so se temperature v preteklosti v času enega človeškega življenja dvignile za desetkratnik sedanjega dviga in spet padle. Nič se ne dogaja "hitreje kot običajno" pri današnjih vremenskih/podnebnih spremembah/toplotnih nihanjih itd.

MIT št. 3: Graf "hokejske palice" dokazuje, da je Zemlja 1000 let doživljala enakomerno, zelo postopno zniževanje temperature, nato pa se je pred kratkim začela nenadoma zviševati.

DEJSTVO: Graf hokejske palice iz filma Neprijetna resnica in od drugod je bil popolnoma ovržen in dokazano lažen. Iz njega so bile izločene pomembne spremembe podnebja, ki so se nenehno dogajale skozi geološka obdobja. Na primer, srednjeveškemu toplemu obdobju od približno 1000 do 1200 n. št. (ko so Vikingi kmetovali na Grenlandiji) je sledilo obdobje, znano kot mala ledena doba. Od konca 17. stoletja je "povprečna globalna temperatura" naraščala z zgoraj omenjenim nizkim enakomernim tempom; čeprav so se med letoma 1940 in 1970 temperature dejansko znižale, kar je povzročilo strah pred globalnim ohlajanjem. Zdaj pa temperature spet padajo, pravzaprav padajo že od leta 1998.

"Hokejska palica", nekdanji "paradni" graf IPCC Združenih narodov in kanadskega ministrstva za okolje, ne upošteva zgodovinsko zabeleženih podnebnih nihanj in je dokazano pomanjkljiva ter tudi statistično nezanesljiva. Zdaj je bila tiho odstranjena iz poročil IPCC in temeljito diskreditirana v znanstvenem svetu ter velja za eno največjih znanstvenih prevar našega časa, vendar jo organizacije, kot so Sierra Club, Greenpeace itd., še vedno uporabljajo. Graf je računalniški konstrukt, in to zelo napačen. Toda kaj drugega bi pričakovali, če je bil ustvarjen samo zato, da bi pomagal pri uveljavljanju laži o podnebnih spremembah.

Ko govorimo o računalniško ustvarjenih prevarah, ne pozabimo na utapljajoče se polarne medvede v Gorovem filmu in goljufivo trditev, da medvedi izginjajo. V resnici se jim dobro godi. Populacija polarnih medvedov je za 500 % večja kot pred 50 leti. Sram naj vas bo, Al Gore, da igrate na čustva ljudi, da bi spodbudili podporo za vašo ogromno prevaro z ogljikovim davkom v vrednosti 45 bilijonov dolarjev.

MIT št. 4: V zadnjih 100 letih se je količina ogljikovega dioksida, ki ga proizvaja človek, povečala, kar povečuje učinek tople grede in tako segreva Zemljo.

DEJSTVO: Ravni ogljikovega dioksida so se zaradi različnih razlogov, človeških in drugih, res spremenile, tako kot so se spreminjale skozi vsa geološka obdobja. Od začetka industrijske revolucije se je vsebnost CO2 v ozračju povečala. V tem obdobju se je povečala tudi stopnja rasti, in sicer s približno 0,2 % na leto na sedanjo stopnjo približno 0,4 % na leto, ki je v zadnjih 25 letih konstantna. Vendar pa ni nobenega dokaza, da je CO2 merljiv dejavnik globalnega segrevanja, kaj šele, da bi bila to majhna količina, ki jo sprošča človeštvo. Kot je izmerjeno v več tisoč let starih ledeniških jedrih, se raven CO2 giblje navzgor in navzdol PO tem, ko se to zgodi s temperaturo, in je torej posledica, ne pa vzrok segrevanja.

Teoretiki globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek, so učinek postavili pred vzrok - to popolnoma ovrže celotno teorijo globalnega segrevanja in pokaže, da je zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida jalovo početje! Geološko terensko delo v nedavnih sedimentih potrjuje to vzročno zvezo. Obstajajo trdni dokazi, da se zaradi naravnega in cikličnega gibanja temperatur navzgor in navzdol zaradi sončnega sevanja, orbitalnih in galaktičnih vplivov segrevajo površinske plasti zemeljskih oceanov, ki zaradi tega izločajo več CO2.

MIT št. 5: CO2 je najpogostejši toplogredni plin.

DEJSTVO: Toplogredni plini tvorijo približno 3 % prostornine ozračja. Sestavljeni so iz različnih količin, približno 96,5 % je vodne pare in oblakov, preostanek pa so plini v sledovih, kot so CO2, CH4, ozon in N2O. CO2 predstavlja približno 0,037 % atmosfere. In potem je človeški del teh 0,037 % neverjetno majhen.

A vendar, ali ni CO2 najpomembnejši od toplogrednih plinov? Ne. Niti približno ne. Večina učinka tople grede je posledica vodne pare, ki je v ozračju približno 100-krat pogostejša kot CO2 in ima zato veliko večji učinek.

Kot povzetek: vodna para je daleč najpomembnejši in prevladujoč toplogredni plin. Tisti, ki podnebne spremembe pripisujejo CO2, ta pomembna dejstva le redko omenjajo.

Kaj bo naslednji korak? Davek na paro, ko zavrete čajnik za skodelico čaja?

MIT št. 6: Računalniški modeli potrjujejo, da bo povečanje CO2 povzročilo znatno globalno segrevanje.

DEJSTVO: Računalniški modeli predpostavljajo, da je CO2 glavni podnebni dejavnik, čeprav v resnici CO2 ne vpliva na podnebje, in ne upoštevajo Sonca, ki ima najpomembnejši vpliv na podnebje. Rezultatov modela ne morete uporabiti za preverjanje ali dokazovanje njegove začetne predpostavke - to je krožno sklepanje in je nelogično. Računalniške modele je mogoče s prilagoditvijo številnih vhodnih parametrov in z uporabo močnih pozitivnih povratnih informacij pripraviti tako, da približno ustrezajo dvigu temperature v 20. stoletju. S tem ne "dokazujejo" ničesar. Prav tako računalniški modeli, ki napovedujejo globalno segrevanje, ne morejo ustrezno vključiti učinkov sonca, kozmičnih žarkov in oblakov. Sonce je glavni vzrok za nihanje temperature na zemeljski površini, saj se njegovo sevanje ves čas spreminja, kar se večinoma dogaja ciklično. Število in časovno trajanje sončnih peg je lahko zelo tesno povezano s povprečnimi temperaturami na Zemlji, npr. z malo ledeno dobo in srednjeveškim toplim obdobjem. Spreminjajoča se intenzivnost sončnega toplotnega sevanja vpliva na temperaturo površja oceanov in morskih tokov. Toplejša oceanska voda izloča pline, med katerimi je nekaj CO2. Sončno sevanje posega v tok kozmičnih žarkov in tako vpliva na količino ioniziranih jeder, ki nadzorujejo oblačnost. Tudi v tem primeru so modeli v bistvu: SMETI NOTER = SMETI VEN. (Morda bi morali upoštevati tudi dejstvo, da se ob segrevanju Zemlje segrejejo tudi drugi planeti v našem osončju. Zdaj pa prosim razložite, kako lahko to povzroči CO2?!)

MIT št. 7: Združeni narodi so dokazali, da CO2, ki ga povzroča človek, povzroča globalno segrevanje.

DEJSTVO: V poročilu ZN o globalnem segrevanju iz leta 1996 sta bili iz končnega osnutka črtani dve izjavi. Tukaj sta:
1) "Nobena od zgoraj navedenih študij ni podala jasnih dokazov, da lahko opažene podnebne spremembe pripišemo povečanju toplogrednih plinov."
2) "Nobena od dosedanjih študij ni pozitivno pripisala vseh ali dela podnebnih sprememb vzrokom, ki jih je povzročil človek."

Znanstveniki pripravljajo poročila za IPCC, vendar so IPCC birokrati, ki jih imenujejo vlade, pravzaprav se številni znanstveniki, ki prispevajo k poročilom, ne strinjajo z "obračanjem", ki ga IPCC in mediji naredijo z njihovimi ugotovitvami. V zadnjem poročilu je navedeno, da bi se lahko temperatura v naslednjih 100 letih spremenila za 6 stopinj Celzija, vendar je vodilni avtor IPCC (dr. John Christy UAH/NASA) poudaril, da so bili scenariji z najhitrejšo stopnjo segrevanja v poročilo dodani pozneje, na zahtevo nekaj vlad (da bi ustvarili nujnost) - z drugimi besedami, politiki so znanstvenikom naročili, kaj naj storijo, in mnogi med njimi se s tem odločno ne strinjajo. To ni znanost. To je politična propaganda.
Do danes še vedno ni znanstvenih dokazov, da CO2, ki ga povzroča človek, kakor koli vpliva na globalno segrevanje ali da lahko povzroči "podnebne spremembe". Obstaja pa veliko znanstvenih dokazov, da se je Zemlja ob naraščanju CO2 ohlajala in da je povečan CO2 zelo koristen za naš planet.

MIT št. 8: Ogljikov dioksid (CO2) je onesnaževalec.

DEJSTVO: To nikakor ni res. Dušik tvori 80 % našega ozračja. Ogljikov dioksid ni nič bolj onesnaževalec kot dušik. CO2 je bistvenega pomena za življenje na Zemlji. Potreben je za rast rastlin, saj povečan vnos CO2 zaradi povečane koncentracije v ozračju povzroči močnejšo rast številnih dreves in drugih rastlin. Na žalost je kanadska vlada CO2 uvrstila med številne resnično strupene in škodljive snovi, ki so na seznamu Zakona o varstvu okolja, in sicer le kot sredstvo za politični nadzor. Tudi v ZDA poskušajo iz istih političnih razlogov CO2 uvrstiti med "onesnaževalce". To je res precej grozljivo in je udarec v obraz znanosti.

MIT št. 9: Zmanjšanje uporabe avtomobilov bo zmanjšalo raven ogljikovega dioksida in rešilo planet!

DEJSTVO: Planeta ni treba rešiti pred to mitsko težavo emisij CO2 iz avtomobilov, toda če bi to vseeno sprejeli, odstranitev vseh avtomobilov z vseh cest v vseh državah čez noč ne bi povzročila nobene spremembe ravni ogljikovega dioksida v ozračju in v vsakem primeru je nesmiselno poskušati spremeniti podnebje s spreminjanjem ravni ogljikovega dioksida, saj sta vzrok in posledica obratna! Spremembe Sonca so tiste, ki povzročajo spremembe temperature na Zemlji, pri čemer vsako zvišanje temperature povzroči izpuščanje ogljikovega dioksida iz oceanov.

MIT št. 10: Globalno segrevanje bo povzročilo več neviht in drugih vremenskih ekstremov.

DEJSTVO: Ni nobenih znanstvenih ali statističnih dokazov, ki bi potrjevali takšne trditve v svetovnem merilu. Regionalne razlike se lahko pojavijo in vedno se pojavljajo. Za naraščajoče stroške zavarovanja in popravila infrastrukture, zlasti na obalnih območjih, se včasih trdi, da so posledica vse pogostejših in močnejših neurij, v resnici pa so posledica vse večje gostote prebivalstva, naraščajoče razvojne vrednosti in vse pogostejšega poročanja medijev. Vremenski zapisi jasno kažejo, da se je v zadnjem stoletju zmanjšalo število rušilnih in ekstremnih vremenskih pojavov.

Ekstremno vreme je povezano s ciklom sončne aktivnosti in ne z emisijami ogljikovega dioksida ali političnimi volitvami. Obilne padavine pozimi in spomladi so odličen primer tega - pojavile so se ob sončnem maksimumu v času, ko so sončni maksimumi zelo intenzivni - ta vzorec se lahko ponovi vsakih 11 let do približno leta 2045. Poleg tega sta se najtoplejši in najhladnejši dan v zgodovini zgodila pred več kot 60 leti (pred industrijo), najbolj noro ekstremno vreme, zabeleženo v zadnjih 100 letih, vključno z najmočnejšimi orkani ter uničujočimi sušami/poplavami, pa se je zgodilo v 40. letih prejšnjega stoletja. In uganite kaj? To se bo dogajalo vedno, vsako leto, in vsak dan bodo postavljeni novi rekordi. Normalno.

V nasprotju s medijsko histerijo, ki trdi, da se moč neviht povečuje, so znanstveniki preučili to vprašanje in prišli do nasprotnega zaključka: ekstremni dogodki postajajo MANJ pogosti. Atlantski orkani so bili od leta 1950 do leta 1975 veliko številčnejši kot od leta 1975 do danes. Neurja s točo v ZDA so 35 % manj pogosta kot pred petdesetimi leti. Ekstremne padavine v ZDA ob koncu 20. stoletja so primerljive s tistimi na začetku 20. stoletja. Poleg tega obstaja veliko empiričnih dokazov, ki kažejo, da kadar se občasno pojavi globalno segrevanje, več toplote na splošno vodi k bolj stabilnemu podnebju z manj vremenskimi ekstremi. Tudi tokrat so zeleni vse razumeli narobe.

MIT št. 11: Davki na ogljik, bencin in parkirnine na delovnem mestu so upravičeni okoljski davki.

DEJSTVO: Ker emisije ogljikovega dioksida iz avtomobilov in tovarn ne vplivajo na podnebje, so ti davki "le še en davek" na podjetja in mobilnost ter nimajo pravih zelenih referenc. Nobenih.

MIT št. 12: Globalno segrevanje mora biti resnično, saj ga vlade skušajo prikriti in ves čas vidim proteste!

DEJSTVO: Prav nasprotno. Vlade povsod niso le aktivni podporniki laži o podnebnih spremembah, ampak jo tudi spodbujajo in masivno financirajo. In to delo so opravile naravnost odlično, saj so zlahka prepričale svetovne alarmiste in ekološko zavestne državljane o bližajoči se katastrofi, s čimer so izkoristile protestnike in posledično ogromen politični pritisk, da so vsilile prav tisto politiko, ki jo želijo uveljaviti pri vseh nas. Vlade so moč aktivizma spoznale že v času revolucije in jo uspele izkoristiti v svojo korist. Ekstremistične okoljevarstvenike so prevarali, da so postali orodje prav tistih vlad, proti katerim so prepričani, da se "borijo". Nedavni primer tega je bila izjava Ala Gora in Jamesa Hansena, ki sta aktiviste spodbudila, naj razmislijo o državljanski nepokorščini, da bi ustavili gradnjo novih elektrarn na premog.

V obrambo mnogih okoljevarstvenikov in aktivistov lahko povemo, da pogosto preprosto ne znajo drugače, v resnici pa imajo dobre namene.

MIT št. 13: Umikanje ledenikov, odmiranje ledenih polic in zmanjševanje količine snega na gori Kilimandžaro so dokaz globalnega segrevanja.

DEJSTVO: Ledeniki se ciklično umikajo in povečujejo že več sto let. Nedavno taljenje ledenikov je posledica prehoda iz zelo hladnega obdobja male ledene dobe. Ledene police se lomijo že stoletja. Znanstveniki poznajo vsaj 33 obdobij, ko so ledeniki rasli in se nato umikali. To je normalno. Poleg tega je zdravje ledenikov odvisno tako od padavin kot od temperature. Kar vidite v televizijskih poročilih, so posnetki vsakoletnega poletnega taljenja, ki se zgodi vsako leto in ni razlog za skrb.

Globalno segrevanje ne tali gorskega ledenika gore Kilimandžaro, kot v filmu Neprijetna resnica trdi Al Gore. Temperature na gori Kilimandžaro se rahlo ohlajajo vsaj od sredine dvajsetega stoletja in te temperature se praktično nikoli ne dvignejo nad ledišče. Znanstveniki že dolgo vedo, da krčenje gozdov ob vznožju gore povzroča krčenje gorskega ledenika, saj zmanjšuje vlago in posledično padavine v gorskih vzgornikih.

MIT št. 14: Zemljini poli se segrevajo; polarne ledene kape razpadajo in se talijo, gladina morja pa se dviguje.

DEJSTVO: Zemlja je spremenljiva. Zahodna Arktika se je v zadnjem stoletju morda nekoliko segrela zaradi nepovezanih cikličnih dogodkov v Tihem oceanu, vendar se vzhodna Arktika in Grenlandija ohlajata. Zdaj pa se zahodna Arktika spet ohlaja. Majhen polotok Palmer na Antarktiki se segreva, medtem ko se glavna antarktična celina dejansko ohlaja. Debelina ledu se povečuje tako na Grenlandiji kot na Antarktiki. 
Monitoring gladine morja v Tihem (Tuvalu) in Indijskem oceanu (Maldivi) ni pokazal nobenih znakov dviga morske gladine.

MIT št. 15: Obstaja le peščica nepokornih znanstvenikov, ki oporekajo resničnosti teorije o globalnem segrevanju, ki ga je povzročil človek.

DEJSTVO: Obstaja dobesedno na desettisoče podpisov znanstvenikov z vsega sveta na številnih peticijah, od Oregon Petition Project, Manhattanska deklaracija, vse do Leipziške deklaracije, ki vse navajajo, da ni dokazov za teorijo globalnega segrevanja, ki ga je povzročil človek, in da dejavnosti človeštva nimajo vpliva na podnebje. Številni znanstveniki zdaj odstopajo od Ala Gora in IPCC in so trdno prepričani, da je Kjotski sporazum popolna izguba časa, drag, nevaren in ena največjih političnih prevar, ki so jih kdaj koli izvedli nad prebivalstvom ... kot je dejal H. L. Mencken: "Temeljni cilj praktične politike je ohranjati ljudstvo zaskrbljeno in zato vznemirjeno, da bi ga vodili na varno, z zastraševanjem z neskončno vrsto hobgoblinov, ki so vsi namišljeni." ... želja po reševanju sveta se običajno skriva željo, da bi mu vladali. Med znanstveniki, ki podpirajo teorijo o podnebnih spremembah, so mnogi na plačilnih listah vladnih agencij, drugi pa si zgolj zagotavljajo finančna sredstva. Soglasje je jasno: podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so prevara.

Učinek tople grede

Več kot 95 odstotkov učinka tople grede je posledica vodne pare v zemeljski atmosferi. Ker pa so vodne kapljice, ki se zadržujejo v suspenziji (oblaki), skoraj enako dober odbojnik kot toplotni izolator, se dnevne temperature zaradi učinka tople grede le malo zvišajo.

Vsakršno segrevanje zaradi učinka tople grede, če do njega pride, je omejeno predvsem na povečanje nočnih temperatur, kar zagotavlja ugodno blaženje nizkih nočnih temperatur, ne poveča pa visokih dnevnih temperatur.

Ali ste vedeli, da...

Čeprav so največji vir toplogrednih plinov naši oceani, naravna mokrišča prav tako letno proizvedejo več toplogrednih plinov kot vsi človeški viri skupaj. Poleg tega živali in vulkani proizvedejo toliko CO2, da to popolnoma zasenči človeške neznatno majhne emisije.

Če povzamemo, kaj smo se do zdaj naučili:

 • Klimatskih sprememb ne povzroča CO2.
 • Onesnaženost zraka nima nič opraviti s CO2.
 • Človekov proizvedeni CO2 je zanemarljiv del odstotka toplogrednih plinov.
 • 96,5 % vseh toplogrednih plinov se naravno sprošča iz oceanov.
 • Majhna količina CO2, ki ga proizvede človek, je za planet povsem koristna.
 • Brez CO2 umre rastlinstvo, umrejo rastlinojedci, umrete vi.
 • V preteklosti je bila raven CO2 večkrat precej višja.
 • Višje temperature zaradi sonca povzročijo dvig ravni CO2 še dolgo zatem.
 • Zviševanje CO2 je posledica globalnega segrevanja in ne vzrok.
 • Globalno segrevanje in ohlajanje je povsem naraven pojav.
 • Višja kot je raven CO2 v ozračju, bolj zelen je naš planet.
 • V zadnjih 50 letih se je zaradi CO2 rast gozdov in rastlin povečala za približno 40 %.
 • Zviševanje CO2 daje večje pridelke hrane. To je koristno za rastoče prebivalstvo.
 • Zemlja se trenutno ne segreva, v resnici se ohlaja.
 • Temperature v preteklosti so bile pogosto veliko toplejše kot danes.
 • Tudi če bi se to zgodilo, je toplejša Zemlja za vse življenje veliko boljša kot hladnejša.
 • Nekateri znanstveniki menijo, da smo na pragu nove male ledene dobe.
 • Ko se planet segreje in ohladi, je to posledica Sonca. Ne zaradi tvojega avtomobila.
 • Polarni led je zdaj na rekordni ravni in še vedno narašča.
 • Klimatske spremembe se dogajajo ves čas in so se zgodile veliko hitreje kot karkoli v sodobnem času.
 • Število ekstremnih vremenskih pojavov se ni povečalo. Pravzaprav zapisi kažejo ravno nasprotno.

Zato brez panike. Niste vi krivi!

"To je očitna laž, ki se pojavlja v medijih in zaradi katere se zdi, da obstaja le obrobje znanstvenikov, ki ne verjamejo v antropogeno globalno segrevanje." - Ameriški znanstvenik za atmosfero Stanley B. Goldenberg z oddelka za raziskovanje orkanov pri NOAA.

Bivši predsednik Clinton, Al Gore, Obama, Biden in drugi so pogosto navajali pismo, ki ga je podpisalo 2600 znanstvenikov, da bo imelo globalno segrevanje katastrofalne posledice za človeštvo. Zahvaljujoč organizaciji Citizens for a Sound Economy zdaj vemo, da manj kot 10 odstotkov teh "znanstvenikov" ve karkoli o podnebju. Med podpisniki so plastični kirurg, dva krajinska arhitekta, upravnik hotela, ginekolog, sedem sociologov, jezikoslovec in zdravnik tradicionalne kitajske medicine. Zdaj tudi vemo, da mnogi od redkih dejanskih znanstvenikov v tej skupini niso vprašani, ali se strinjajo z ocenami ZN, in da se mnogi od njih s tem odločno ne strinjajo, zato so prosili, da se njihova imena odstranijo s tega goljufivega seznama. Pogodba o globalnem segrevanju je samo bolečina, ne dobiček - Malcom Wallop

"Ko je ogrožen razlog za obstoj birokracije, ta običajno ustvari nove naloge." Odločno iskanje misije: oddelek je postal zelen - Peter VanDoren

Z izidom Al Gorovega propagandnega filma Neprijetna resnica in s pomočjo medijev je bila javnost pahnjena v množično histerijo, ki ne temelji na znanosti, temveč na lažeh. Film je bil popolnoma ovržen in znanstvene smeti, ki jih uporabljajo ekstremisti, so prav to: smeti.

Ugotovili boste, da ni empiričnih dokazov, da je CO2, ki ga je povzročil človek, vzrok za dvig temperature. Pravzaprav je posledica povišanja temperature. Ogljikov dioksid (CO2) ni onesnaževalec, onesnaževanje nima ničesar skupnega z globalnim segrevanjem, politiki, ki podpirajo takšne absurdne predstave, so prevaranti, o globalnem segrevanju ni "soglasja", Zemlja je bila v preteklosti veliko toplejša kot danes, polarni medvedi niso ogroženi ali umirajo, ampak uspevajo, suše in orkani niso posledica globalnega segrevanja ali so zaradi njega še hujši, ekstremnih vremenskih pojavov je vse manj in obstaja veliko dokazov o dejanskih naravnih vzrokih globalnega segrevanja, ko se občasno res zgodi, ki kažejo na povečano sončno aktivnost in orbitalna nihanja.

Tisti, ki trdijo, da so skeptiki v navezi z naftnimi podjetji ali da prejemajo sredstva iz dvomljivih virov, morajo zmajati z glavo in pogledati dejstva. Financiranje in subvencije za spodbujanje mita o podnebnih spremembah so astronomske, medtem ko je denar za skeptike žepnina:

Odporniki teorije globalnega segrevanja so prejeli približno ≈ 21 milijonov dolarjev (milijonov).
Podporniki teorije globalnega segrevanja so prejeli približno ≈ 79 milijard dolarjev (milijard!)

Množica ljudi želi del te 79-milijardne pogače in ta številka bo le še višja, dokler bodo te skupine lahko še naprej prepričevale prebivalstvo, da je konec blizu, če ne bomo vsi začeli plačevati za izpuste tega zlobnega CO2! Se vam ne zdi čudno, da skoraj nihče nikoli ne obtoži velikanskih enviroskupin, da so v navezi z veliko zeleno industrijo? Ali da ima Al Gore v teh podjetjih vloženega veliko lastnega denarja? Vsaka okoljska, politična in raziskovalna skupina se dobro zaveda, da mora za pridobitev sredstev in nepovratnih sredstev ustvarjati nujnost in paniko. Denar se potem steka kot po tekočem traku, ne glede na dejanske znanstvene ugotovitve. To je žalostno dejstvo.

Znanstvenikom je bolje zaupati kot politikom. Ne dovolite, da vam strah pokvari dan. Spoznajte dejstva.

Mediji in politiki imajo poleg denarja in nadzora več motivov, da vam lažejo o globalnem segrevanju.

~ Mediji prodajo več časopisov, revij in gledanost televizije naraste, ko je njihovo občinstvo prestrašeno zaradi neke neizbežne katastrofe o kateri poroča vaša ustrezna služba. Čeprav se ne morejo odločiti, ali bomo zgoreli do smrti, zmrznili ali se utopili.

~Okoljevarstvene organizacije in nekateri znanstveniki vam bodo lagali, ker je od tega odvisno njihovo financiranje. Če ni krize, ki bi jo morali prebroditi, potem začnejo izgubljati financiranje. To je dobro dokumentirano.  http://meteo.lcd.lu/globalwarming/von_Storch/staged_angst/a_climate_of_staged_angst.html

~Globalisti nam lažejo (s pomočjo IPCC), ker želijo vreči vpliv v notranje delovanje zahodnih gospodarstev, ki so najmočnejša na svetu. Če se njihovo gospodarstvo upočasni, se gospodarski položaj drugih izboljša, ker ne bodo več prevladovali na trgih.

~Razvoj in industrializacijo držav tretjega sveta bomo zatrli, skupaj z več sto milijoni življenj, vse pod pretvezo "reševanja planeta pred podnebnimi spremembami". To je popolnoma odvratno. Kdo je v resnici na "nemoralni" strani? Mi ali alarmisti?

~Za tem se skrivajo načrti o novih davkih in omejevanju svoboščin! Ogljični davki na vse in strogi predpise za vse... vse to kmalu pride s prepričevanjem, da so CO2 & toplogredni plini slabi in da morate za njihovo izpuščanje plačati. Škoda, da ne morejo obdavčiti oceanov, saj ti seveda povzročijo 96,5 % vseh emisij toplogrednih plinov! Prav tako je škoda, da se ne morejo vrniti v preteklost in obdavčiti dinozavrov, saj je bila takrat raven CO2 veliko višja in so morali biti za to krivi oni.

Motivi za prevaro so na voljo. Prizadevajte si za boj proti alarmizmu!

- CO2 NI onesnaževalec!
- Izobražujte se! Dejstva o CO2 in klimi!

Več informacij in virov:
https://co2coalition.org/
http://iloveco2.com/resources

Oglejte si, kaj ima povedati profesor deFreitas. Klikni tukaj.

ZNANJE JE MOČ!

Vir: iloveco2.com

Oglejte si še: Klimatski alarm: resnica ali prevara?