Ponedeljek, 27. Maj. 2024

Državni svet je na seji 8.12.2021 sprejel sklep na pobudo Prof. Gamsa da naj Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravijo spremembe pravne ureditve, ki bodo uvedle denarne kazni za negativne znanstvene posledice ali celo smrt druge osebe ter denarno kazen za širjenje neresničnih informacij, škodljivih življenju.

V obrazložitvi je med drugim zapisano: »Medtem ko se povprečno 9% vprašanih v EU ne namerava cepiti, je takega mnenja v Sloveniji kar 20% vprašanih. Posledično v Sloveniji trpijo, zbolevajo in umirajo v stotinah in morda tisočih, polega tega pa se povzroča izredna škoda gospodarstvu in normalnemu življenju. Do 21.11. 2021 je bilo v Sloveniji po uradnih podatkih s Covid-19 okuženih 402.056 oseb, umrlo je pa kar 5304 ljudi«.

Prvo dejstvo je naslednje: Če se nas v Sloveniji 20% ljudi ne misli cepiti, zato ne umira nihče in zato ni ogroženo gospodarstvo in javno življenje. Nasprotno je res, namreč, da cepljeni ljudje zbolevajo in umirajo bolj pogosto od necepljenih. Uradne statistike v posameznih državah in rezultati kliničnih raziskav to neizpodbitno dokazujejo. Zato je povsod po svetu v bolnišnicah in na bolniškem staležu veliko več cepljenih kot ne-cepljenih kar uradna medicina skrbno prikriva, kajti sicer bi lažna doktrina uspešnosti cepiv padla. Statistika v Angliji pa to dejstvo neizpodbitno dokazuje. V Angliji je med 42 tednom in 45 tednom 2021 umrlo 3676 ljudi. Od teh je bilo 3001 cepljenih, 675 necepljenih in za 26 ljudi se ne ve, so bili cepljeni ali ne. Od vseh umrlih med 42 in 45 tednom je bilo 82% cepljenih in 18% necepljenih. V tem času je bilo v Angliji polno cepljene okoli 68,7% populacije, torej 31,3% populacije je necepljene. Če bi bilo razmerje umrlih 68,7% cepljenih oseb in 31,3% necepljenih oseb bi lahko rekli, da cepiva ne prispevajo k manjšemu umiranju ljudi, niti umiranja ne povečujejo (na 100 umrlih torej 69 cepljenih in 31 necepljenih). Ker pa je na 100 umrlih 82 cepljenih, to pomeni, da cepiva znatno pripomorejo k smrtnosti (1,2,3).

Drugo dejstvo je, da v tem zgornjem stavku Prof. Gams laže in zavaja. Vsak državljan Republike Slovenije se sam odloča o svojem zdravju. Če smo se nekateri odločili, da se ne bomo cepili, to ni vzrok da »ljudje umirajo v stotinah in morda tisočih«. S to trditvijo tudi mene Prof. Gams obtožuje smrti stotine ljudi v Sloveniji, kar je popolna laž. Statistika SURS potrjuje, da imamo v Sloveniji v prvih desetih mesecih leta 2021 povečano smrtnost. V prvih desetih mesecih leta 2020 je v Sloveniji umrlo 17680 ljudi, v prvih desetih mesecih pa 18434 ljudi, kar je 754 ljudi več, kot v istem obdobju lani, ko še nismo imeli cepiva. Glede na to, da smo začeli s koronskimi cepivi cepiti 25 decembra 2020, bi morala se morala smrtnost v Sloveniji spustiti na raven povprečne smrtnosti v letih 2010-2019, ki je 16832 umrlih v prvih desetih mesecih. Glede na povprečno umrljivost 2015-2019 je v letu 2020 umrlo 848 ljudi več, v letu 2021 pa 1602 ljudi več. Podatek: »Do 21.11. 2021 je bilo v Sloveniji po uradnih podatkih s Covid-19 okuženih 402.056 oseb, umrlo je pa kar 5304 ljudi«, ne pove nič in ne more biti temelj za spreminjanje zakona. Le in samo podatek, ki je primerljiv z drugim podatkom nam daje realno sliko dane situacije; kot smo lahko razbrali iz podatkov SURS (4).

Prof. Gams laže, ko pravi, da smo necepljeni krivi za smrti ljudi. Prof. Gams nas krivično obtožuje, ko pravi, da smo necepljeni ljudje krivi za smrti ljudi. Znanost in statistika SURS dokazujeta, da so za smrti ljudi kriva koronska cepiva, kolaps zdravstvenega sistema, ki ne izvaja rednih operacij in demoniziranje virusa kovid19, zaradi katerega je smrtnost podobna kot za sezonsko gripo (5). Ljudje, ki zbolijo za kovido19 in so prepričani, da so zboleli za hudo boleznijo, s tem ustvarjajo psihosomatske pogoje, da bodo hudo zboleli.

Slovenski poslanci niso navdušeni nad predlogom zakona PKP10, ker so uvideli, da je z reševanjem koronske krize nekaj hudo narobe. Kljub množičnem cepljenju ni nobenega napredka, ljudem se vsiljuje tretjo odmerek, čeprav je znanost jasno povedala, da koronska cepiva niso zmanjšala okužb. Nedavni članek v review NATURE dokazuje, da cepljenje s koronskimi cepivi v letu 2021 Angliji ni zmanjšalo okužb glede na leto 2020: »The United Kingdom was hit by three million infections between July and October this year – camparable to when the country was under a strict lockdown in late 2020. This is despite 79,5% of those aged 12 years and older having received two vaccine doses as of 31 October« (6).

Vsakemu zdravorazumskemu človeku je jasno, da se koronska kriza ne rešuje ampak se izvaja pod nadzorom lastnikov svetovne banke. Zdravstvena kriza se vsak dan medijsko oglaša z namenom družbenih sprememb, kjer bomo ljudje ostali brez dostojanstva in osnovnih človekovih pravic. Namen koronske krize je, da se povsod po svetu uzakoni koronski zločin, da se uvede obvezno cepljenje, za katerega je znanost dokazala, ni dalo nobenega rezultata. Na dan 9 oktober je bilo po podatkih EMA v EU mrtvih zaradi koronskih cepiv 27.247 oseb, poškodovanih je bilo 2.563.768 oseb. Po podatkih VAERS je bilo v USA na dan 10 september mrtvih zaradi kovid cepiv 14.925 oseb, poškodovanih je bilo 701.559 oseb (3). Trditve da so cepiva varna in učinkovita, in da so rešitev za izhod iz koronske krize, kot nas to hoče prepričati Prof. Gams, je popolna laž, izkrivljanje znanstvenih dejstev in zavajanje javnosti.

V koronski krizi se je izpostavilo, da so nekateri Slovenski znanstveniki, ki trdijo, da so cepiva varna, učinkovita in rešitev, podlegli iracionalizmu, da ne znajo pravilno tolmačiti evidentnih znanstvenih dejstev na podlagi kliničnih raziskav in uradnih statističnih podatkov in da s tem ustvarjajo nepopravljivo zdravstveno škodo Slovenskemu prebivalstvu. Prof. Gams se je s svojim predlogom spremembe zakona uvrstil v to skupino, ki zaprisega na znanost, hkrati pa znanosti ne upošteva in favorizira laž, namreč, da so koronska cepiva rešitev. Odgovorna znanost že danes ve, da so koronska cepiva popolni polom javnega zdravja. Rešitev je v takojšnji zaustavitvi cepljenja in zgodnjem ambulantnim zdravljenjem z ivermektinom. Tu je članek o učinkovitosti ivermectina z znanstvenimi referencami na koncu (7). Ivermectin, ki odlično zdravi kovid19 v Sloveniji ne uporabljamo. Pri nas je ivermectin prepovedan (8). Zakaj je prepovedan nihče nima racionalnega pametnega odgovora. To je še eden od iracionalizmov koronske krize. RTV poroča, da je remdesivir popolnoma neunčikovit (9). WHO je konec leta 2020 odsvetovala uporabo remdesivirja (10). Prepoved uporabe ivermektina je še en dokaz, da v koronski krizi ni znanosti, ni zdrave pameti in ni želje, da bi se ljudem pomagalo.

Koronska kriza je kritično obdobje človeške družbe, ko je človeško naravno tendenco za spoštovanje resnice in pomoč sočloveku zamenjal iracionalizem in popolna brezsrčnost, popolna odsotnost empatije do sočloveka. Ljudje smo postali samo še številke na seznamih korporativnega kapitala. Ker so te številke prevelike, se je svetovna banka odločila za sistemsko depopulacijo. Vsak, ki je to namero uvidel in jo komunicira javnosti, bo po predlogu Prof. Gamsa označen za lažnivca in za nasprotnika javnega zdravja. V tem danem trenutku, je glavni lažnivec, in tisti, ki zavaja Slovensko javnost Prof. Gams. Njegov predlog spremembe zakona temelji na lažeh, na prikrivanju znanstvenih dejstev, in na obtoževanju ljudi, ki smo odgovorni za lastno zdravja, da ogrožamo druge. Znanost dokazuje, necepljeni zdravi ljudje ne ogrožamo nikogar in nismo prenašalci virusa kovid19 (11). Cepljeni ljudje pa zbolevajo za virusom kovid19 enako kot necepljeni (12).

Predlog Prof. Gamsa je poskus, da se uzakoni laž o učinkovitosti cepiv in obvezno cepljenje. Dejstvo, da je bil ta predlog sploh poslan v presojo nadležnim ministrstvom, pa dokazuje, da je Državnem svetu kronično pomanjkanje objektivnih znanstvenih informacij, kar potiska Slovenski narod v »novo nenormalnost«. V časih »stare normalnosti« bi bil tak predlog gladko zavrnjen. V časih »nove nenormalnosti« pa je bil potrjen s strani Državnega sveta, ker njeni člani niso seznanjeni z znanstvenimi dejstvi okoli nevarnosti cepiv.

Slovenci smo krčansko ljudstvo. Sam nisem vernik, sledim pa Kristusov nauk in 10 božjih zapovedi. Peta zapoved se glasi: »Ne ubijaj«. Osma se glasi: »Ne pričaj po krivem« (ne laži). Znanost neizpodbitno dokazuje, da je bilo s cepljenjem starostnikom na silo skrajšano življenje. Raziskava na Norveškem je potrdila, da so za nenadno smrt starostnikov par dni po koronskem cepljenju direktni vzrok koronska cepiva (13,14). V Sloveniji in povsod po svetu so starostniki tretirani kot »rizična skupina«, ki jo treba najprej cepiti. Uradne statistike posameznih držav po vsej Evropi dokazujejo, da je tudi cepljenje starostnikov proti gripi povečalo njihovo smrtnost zaradi kovida19 (15). V skladu z referencami (13,14,15) lahko povečano umrljivost konec leta 2020, ko je v oktobru umrlo 2100 ljudi, v novembru 3098 ljudi, v decembru 3238 ljudi in v začetku leta 2021 ko je v januarju umrlo 2635 ljudi, delno pripišemo cepljenju starostnikov s cepivi proti gripi in koronskim cepivi.

Navedenih 15 referenc z rezultati kliničnih raziskav in z rezultati uradnih statistik Prof. Gamsa očitno ne zanima. V danem trenutku je njegovo osebno mnenje dovolj, da Državni svet podpre njegov predlog. Njegov predlog nima nobene znanstvene podlage in je kot tak pravno ničen. Tu se konča zdrava pamet in se začne »nova normalnost« v kateri bo vse po zakonu: obvezno cepljenje, koronska taborišča za razumnike, ki se ne mislimo cepiti in dvakratno cepljenje s koronskimi cepivi za vse ostale. Res uničujoča nihilistična perspektiva za Slovenski narod, kateri razumniki odločno rečemo NE. Razumniki smo za zdravo pamet, zahtevamo, da se koronska kriza obravnava z vidika empirične znanosti (16). Razumniki smo za spoštovanje ljudi in življenja in za ljubezen do naših otrok. Na srečo, smo v danem trenutku v večini.

Za konec še analiza podatkov na katerega se sklicuje Prof. Gams: »Do 21.11. 2021 je bilo v Sloveniji po uradnih podatkih s COVID-19 okuženih 402.056 oseb, umrlo pa je kar 5204 ljudi« (17). Velik del teh okužb je nepreverjenih, ker biti »pozitiven« na testu, ne pomeni, da je nekdo okužen. V stari normalni paradigmi medicine, je diagnozo postavil zdravnik, seveda tudi s pomočjo testov, ampak zdravnik je bil tisti, ki je bolnika pregledal in eventualno s pomočjo različnih testov dal diagnozo. V koronski histeriji zdravnika pri določanju diagnoze ni več. Bolezensko stanje ljudi se določa na podlagi testov, ki so popolnoma nezanesljivi in zavajajoči (18, 19). V letu 2020 smo v Sloveniji zapisali vse, ki so umrli in so bili na koronskem testu pozitivni, kot so umrli zaradi kovida19. Z vidika zdrave pameti in normalne medicine je vsakemu jasno, da je treba za določitev vzroka smrti narediti obdukcijo. Ker je medicina postala v tej »novi normalnosti« nenormalna, imamo sedaj podatke o smrtih zaradi kovida19, ki so popolna laž. Normalna medicina, ki še obstaja v tem svetu, je to dokazala. Smrtnost za kovidom19 je v rangu sezonske gripe (5). Tu je članek na temo, da smo pri nas vse kovid bolnike, ki so umrli, zapisali, kot da so umrli zaradi kovida19: » Dotaknila (Dr. Logarjeva) se je tudi visokega števila smrti covidnih bolnikov. Kot je pojasnila, v Sloveniji kot smrt zaradi covida-19 beležijo smrti vseh covidnih bolnikov, ne glede na »neposredni vzrok smrti«. Številne druge države so se odločile za drugačen pristop, zato takšne razlike v številkah. V primerjavi s spomladanskimi meseci ne beležijo procentualnega odstopanja, le absolutne številke so te dni toliko večje od spomladanskih« (20). Da so se umrli kovid bolniki vsi brez izjeme zapisali kot umrli za kovidom19, je potvarjanje dejstev, po moje je to hudo kaznivo dejanje, ker potvarja resnični vzrok smrti. V normalni medicini je obdukcija del sodne medicine, kajti vzrok smrti ni samo stvar medicine, ampak tudi sodstva. V nenormalni medicini pa sodne medicine ni več. Ostala je samo še »kovid medicina«.

Zaradi te nove »kovid medicine« mnogi ljudje po cepljenju hudo zbolijo in nekateri tudi umrejo. Pri večini umrlih se obdukcij ne dela in se ne zapiše, da so umrli, ker so bili cepljeni s kovid cepivom. V »kovid medicini« se množično umira zaradi kovida19, za kovid cepivom ne umre skroj nihče. Znanstvena resnica je povsem druga. Smrtnost za kovidom19 je v rangu sezonske gripe, kovid cepiva pa so drastično povečala smrtnost povsod po svetu. Statistike to neizpodbitno dokazujejo (3). Prepričan sem, da bo Slovenski narod eden prvih v svetu, ki se bo »prebudil« iz »koronske matrice laži« in zahteval od politike, da se ukinejo vsi kovid ukrepi, ki do niso dali nobenega rezultata in rezultata ne morejo dati, kajti, koronska kriza je zločinski projekt. O tem izčrpno poroča advokat Dr. Reiner Fuellmich na eni od zadnjih konferenc (21).

V koronski krizi je znanost podlegla korporativnemu kapitalu. Kaj je znanstvena resnica in kaj je laž, o tem odloča kapital. Vsak znanstven dvom o varnosti cepiv je zatrt v kali, čeprav statistike potrjujejo, da imamo po začetku cepljenja povsod po svetu povečano smrtnost. Članek, ki je postavil smiselnost cepljenja pod vprašaj je bil označen kot »umaknjen« (22). Vsi odgovorni znanstvenik ki so opozarjali na previdnost pri uporabi koronskih cepiv, so bili preslišani. Nazoren primer je Dr. Shibo Jiang (23). Sam sem takoj ko se je začelo v Sloveniji cepljenje opozoril odgovorne, da je potrebno preveriti varnost cepiv na način, da medicina vse cepljene decembru 2020 sledi in primerja njihovo zdravstveno stanje s kontrolno skupino (24). Tako bi dobili jasno sliko o tem, kakšen je učinek cepiv. Medicinska stroka je mojo zahtevo ignorirala. V Sloveniji zdravniki cepijo v slepi veri, da s temi cepivi rešujejo krizo. Mislim, da »prebujenje« o uničujočih učinkih cepljenja na javno zdravje ni več daleč. Podatki SURS o smrtnosti za november in december bodo tudi najbolj hipnotiziranim odprli oči.

Srečko Šorli, raziskovalec
https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


VIRI:

1. UK HEALTH SECURITY AGENCY - Ref: UKHSA gateway number GOV-10461- week 46 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

2. UK STATISTIKA CEPLJENIH: google.com/search?q=covid+statistics+uk+vaccinated

3. Srečko Šorli, Statistika smrtnosti je zaskrbljujoča: https://www.triglavmedia.si/statistika-smrtnosti-je-zaskrbljujoca

4. SURS, https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/7480

5. John Ioannidis https://apps.who.int/iris/handle/10665/340124

6. Luke Taylor https://www.nature.com/articles/d41586-021-03003-6

7. https://www.news-medical.net/news/20200406/Antiparasitic-drug-Ivermectin-kills-coronavirus-in-48-hours.aspx

8. https://www.delo.si/sobotna-priloga/prepovedano-zdravilo/

9. https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/remdesivir-ima-malo-ali-nic-vpliva-na-prezivetje-bolnikov-s-covidom-19/539348

10. The New York Times https://www.nytimes.com/2020/11/19/health/remdesivir-covid-19.html

11. Shiyi Cao et al. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

12. Gunter Kampf, https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20

13. Ingrid Torjesen https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149

14. Ingrid Torjesen https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1372

15. Christian Wehenkel https://peerj.com/articles/10112/

16. Koronska kriza pod drobnogledom empirične znanosti https://www.biblos.si/isbn/9789619542415

17. Republika Slovenija, Aktualni podatki o epidemiji https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/aktualni-podatki/

18. Elisabeth Mahase https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4916

19. Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670226/

20. SVET24 https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5fce0d3264859/pojasnilo-zakaj-umira-toliko-covidnih-bolnikov-belezena-smrt-vsakega-bolnika-ne-glede-na-neposredni-vzrok-smrti

21. TRIGLAV MEDIA: https://www.bitchute.com/video/avRSSndytygB/

22. Harald Walach et al: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

23. Shibo Jiang https://www.nature.com/articles/d41586-020-00751-9

24. Srečko Šorli https://www.dnevnik.si/1042956964