Petek, 12. Jul. 2024

Predstavitev novega gibanja SOS

Odločitev je padla! Dovolj imamo! Združili smo se ljudje vseh poklicev, starosti in profilov, ki bomo takemu načinu vladanja, uničevanju naše lepe dežele in ljudi, rekli dovolj in postavili svojega. Novega, drugačnega, pravičnega, kjer bodo možnost imeli vsi.

Kjer bo cilj družba, ki bo temeljila na dosežkih, na preverljivih dejstvih, na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Kjer bo družba, usmerjena v človeka, v svobodo, blaginjo, kjer bodo spoštovane človekove pravice, zakoni jasni in pravični, kjer bo spoštovana Ustava.

  • Za dosledno spoštovanje ustave RS
  • Za Slovenijo brez PCT zdaj in kadarkoli v prihodnje
  • Za svobodo in blaginjo ljudi
  • Za svobodno odločitev o zdravljenju
  • Za transparentno delovanje države

Več o gibanju lahko preberete na njihovi spletni strani www.gibanje-sos.si

Predstavitev novega gibanja SOS

Odločitev je padla! Dovolj imamo! Združili smo se ljudje vseh poklicev, starosti in profilov, ki bomo takemu načinu vladanja, uničevanju naše lepe dežele in ljudi, rekli dovolj in postavili svojega. Novega, drugačnega, pravičnega, kjer bodo možnost imeli vsi.

Kjer bo cilj družba, ki bo temeljila na dosežkih, na preverljivih dejstvih, na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Kjer bo družba, usmerjena v človeka, v svobodo, blaginjo, kjer bodo spoštovane človekove pravice, zakoni jasni in pravični, kjer bo spoštovana Ustava.

  • Za dosledno spoštovanje ustave RS
  • Za Slovenijo brez PCT zdaj in kadarkoli v prihodnje
  • Za svobodo in blaginjo ljudi
  • Za svobodno odločitev o zdravljenju
  • Za transparentno delovanje države

Več o gibanju lahko preberete na njihovi spletni strani www.gibanje-sos.si