Petek, 12. Jul. 2024

Prva nestrankarska ljudska lista začenja zbiranje podpisov za nastop na parlamentarnih volitvah

Nestrankarska ljudska lista civilno-družbenega povezovalnega gibanja Zdrava družba je danes potrdila pričetek zbiranja podpisov podpore za nastop na državnozborskih volitvah.

V Sloveniji bo prvič uporabljena procedura, ki jo opredeljuje 44. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, da lahko na volitvah predlagajo listo tudi volivke in volivci, če za to pridobijo v volilni enoti 1.000 podpisov podpore. Z zbranimi 8.000 podpisi v vseh osmih volilnih enotah ter nestrankarskimi kandidatkami in kandidati, ki jih bodo predlagale in podprle volivke in volivci, bo Nestrankarska ljudska lista najbolj kredibilna lista na letošnjih aprilskih volitvah.

Gibanje Zdrava družba je že januarja 2021 oblikovalo 10 točk Kriznega načrta in zametek razvojne vizije Slovenije ter 6 lokalnih razvojnih stebrov, objavljenih na spletnem portalu www.zdravadruzba.si Navedeno je bila osnova za terenske predstavitve in povezovanje po vsej Sloveniji, kjer je v letu dni nastalo že preko 50 lokalnih koordinacij. Polona Kambič, članica štaba Nestrankarske ljudske liste je ob tej priložnosti izpostavila, »da je čas za konec strankokracije, čas za vrnitev oblasti ljudstvu, kakor je zapisano v Ustavi, a se v praksi že dolgo – če sploh kdaj – ne izvaja.« Obenem je potrdila tudi svojo kandidaturo v volilni enoti 6 Novo mesto.

Vodja volilnega štaba Nestrankarske ljudske liste Karel Lipič je predstavil izvajanje volilnih opravil, poudaril pomen pridobitve lastnih prostorov v centru Ljubljane, kot sedeža volilnega štaba in napovedal skorajšnjo predstavitev programskih izhodišč Nestrankarske ljudske liste, ki so nastajala »od spodaj navzgor«, med ljudmi na terenu.

Pri tem je Tarra Kristan izpostavila velik pomen aktivacije mladih: »Skrajni čas je, da mi mladi kreativno in aktivno posežemo v vse sfere preoblikovanja naše družbe in pričnemo pomagati oblikovati družbo, ki bo temeljila na zdravju vseh, solidarnosti do vseh in medsebojnem spoštovanju – pa ne le na papirju, ampak tudi v realnosti, v našem vsakdanjem življenju.«

Pravnik Jure Pogačnik je ob tej priložnosti predstavil tudi kar tri predloge zakonov gibanja Zdrava družba in Civilne iniciative slovenskih pravnikov, za katere trenutno poteka zbiranje podpisov po proceduri ljudske iniciative: prvi ljudski Protikoronski zakon, Zakon o zdravniški službi in Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih.

Član volilnega štaba Gregor Kos je ob tej priložnosti opozoril tudi na zaznane prve nepravilnosti ob začetku volilnih opravil – ko minister za javno upravo neustavno omejuje dostopnost državljankam in državljanom do volilnih opravil s tim. PCT pogojevanjem vstopa v Upravne enote, pri čemer pa obenem ne poskrbi za izvajanje možnih alternativnih oblik za zagotavljanje te ustavne pravice. Slednje je nesporen dokaz načrtne politizacije volitev ter poskusa onemogočanja organiziranega vstopa ljudstva v volilno proceduro, o čemer se bodo morale izreči tudi vse pristojne državne institucije.

Več o Ljudski listi lahko preberete na www.ljudskalista.si

Prva nestrankarska ljudska lista začenja zbiranje podpisov za nastop na parlamentarnih volitvah

Nestrankarska ljudska lista civilno-družbenega povezovalnega gibanja Zdrava družba je danes potrdila pričetek zbiranja podpisov podpore za nastop na državnozborskih volitvah.

V Sloveniji bo prvič uporabljena procedura, ki jo opredeljuje 44. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, da lahko na volitvah predlagajo listo tudi volivke in volivci, če za to pridobijo v volilni enoti 1.000 podpisov podpore. Z zbranimi 8.000 podpisi v vseh osmih volilnih enotah ter nestrankarskimi kandidatkami in kandidati, ki jih bodo predlagale in podprle volivke in volivci, bo Nestrankarska ljudska lista najbolj kredibilna lista na letošnjih aprilskih volitvah.

Gibanje Zdrava družba je že januarja 2021 oblikovalo 10 točk Kriznega načrta in zametek razvojne vizije Slovenije ter 6 lokalnih razvojnih stebrov, objavljenih na spletnem portalu www.zdravadruzba.si Navedeno je bila osnova za terenske predstavitve in povezovanje po vsej Sloveniji, kjer je v letu dni nastalo že preko 50 lokalnih koordinacij. Polona Kambič, članica štaba Nestrankarske ljudske liste je ob tej priložnosti izpostavila, »da je čas za konec strankokracije, čas za vrnitev oblasti ljudstvu, kakor je zapisano v Ustavi, a se v praksi že dolgo – če sploh kdaj – ne izvaja.« Obenem je potrdila tudi svojo kandidaturo v volilni enoti 6 Novo mesto.

Vodja volilnega štaba Nestrankarske ljudske liste Karel Lipič je predstavil izvajanje volilnih opravil, poudaril pomen pridobitve lastnih prostorov v centru Ljubljane, kot sedeža volilnega štaba in napovedal skorajšnjo predstavitev programskih izhodišč Nestrankarske ljudske liste, ki so nastajala »od spodaj navzgor«, med ljudmi na terenu.

Pri tem je Tarra Kristan izpostavila velik pomen aktivacije mladih: »Skrajni čas je, da mi mladi kreativno in aktivno posežemo v vse sfere preoblikovanja naše družbe in pričnemo pomagati oblikovati družbo, ki bo temeljila na zdravju vseh, solidarnosti do vseh in medsebojnem spoštovanju – pa ne le na papirju, ampak tudi v realnosti, v našem vsakdanjem življenju.«

Pravnik Jure Pogačnik je ob tej priložnosti predstavil tudi kar tri predloge zakonov gibanja Zdrava družba in Civilne iniciative slovenskih pravnikov, za katere trenutno poteka zbiranje podpisov po proceduri ljudske iniciative: prvi ljudski Protikoronski zakon, Zakon o zdravniški službi in Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih.

Član volilnega štaba Gregor Kos je ob tej priložnosti opozoril tudi na zaznane prve nepravilnosti ob začetku volilnih opravil – ko minister za javno upravo neustavno omejuje dostopnost državljankam in državljanom do volilnih opravil s tim. PCT pogojevanjem vstopa v Upravne enote, pri čemer pa obenem ne poskrbi za izvajanje možnih alternativnih oblik za zagotavljanje te ustavne pravice. Slednje je nesporen dokaz načrtne politizacije volitev ter poskusa onemogočanja organiziranega vstopa ljudstva v volilno proceduro, o čemer se bodo morale izreči tudi vse pristojne državne institucije.

Več o Ljudski listi lahko preberete na www.ljudskalista.si