Nedelja, 24. Sep. 2023

Spoštovana minister za javno zdravje, in ga. Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje,

kot delegata Republike Slovenije na srečanju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO, angl. WHO) o njenem prihodnjem delovanju in pristojnostih 23.-27. maja 2022 v Ženevi vaju opozarjamo, da po mnenju pravnih strokovnjakov nimata ne pravice ne pooblastil podpisati nobenega sporazuma, ki bi predal ali krnil suverenost Republike Slovenije na račun te ali katere koli druge mednarodne organizacije. Tak je nedvomno sporazum, ki ga pripravlja vodstvo SZO, po katerem bi ta v nespecifičnih ter nejasnih okoliščinah prevzela izključne (suverene) oblastne pristojnosti in s tem suvereno Republiko Slovenijo spravila v podrejen položaj. 

Od vaju pričakujemo, da bosta na omenjenem srečanju nasprotovala težnjam, da bi SZO pridobila pooblastila, ki bi zmanjšala ali ukinila suverenost Slovenije pri reševanju zdravstvenih in okolskih problemov.

Predlagamo, da se na omenjenem srečanju SZO v Ženevi zavzameta za to, 
- da se ukine vpliv zasebnega kapitala na politiko SZO, njene odločitve in navodila  članicam za delovanje v zdravstvenih krizah;
- prepove dosedanje financiranje SZO z zasebnimi donacijami;
- zagotovi, da se na vodilne položaje v SZO imenuje le od zasebnega kapitala in politike neodvisne, strokovno kompetentne strokovnjake.

Znano je namreč, da SZO že več let deluje bolj v interesu njenih donatorjev in zasebnih financerjev, kot v interesu držav članic. Dokaz za to je porazna politika SZO med t. i. epidemijo kovida-19.


OBRAZLOŽITEV:

A. Ustavnopravna nedopustnost podpisa globalnega sporazuma s Svetovno zdravstveno organizacijo

Glede ustavnopravne nedopustnosti podpisa globalnega sporazuma s Svetovno zdravstveno organizacijo gl. Javni poziv državljanov glede sklenitve globalnega sporazuma s Svetovno zdravstveno organizacijo, katerega prvi podpisniki so ustavnopravni strokovnjaki odvetnik Domen Gorenšek, dr. Andraž Teršek in prof. dr. Boštjan M. Zupančič: https://www.change.org/p/javni-poziv-dr%C5%BEavljanov-glede-sklenitve-globalnega-sporazuma-s-svetovno-zdravstveno-organi

B. Svetovna zdravstvena organizacija

WHO je bila ustanovljena leta 1947 kot posvetovalna, mednarodna, strokovna, vrhunska, neprofitna inštitucija, za pomoč državam pri reševanju najbolj perečih zdravstvenih problemov,  WHO so  sprva financirale izključno države članice.

Zaradi donacij zasebnega kapitala (večinoma povezanega s farmacevtsko industrijo) pa je začela WHO čedalje bolj upoštevati tudi interese njenih  donatorjev/investitorjev. Zasebni  investitorji prispevajo danes cca. 2/3 finančnih sredstev, ki jih za svoje delovanje potrebuje WHO.

V teku so priprave za spremembo pogodbe med državamì in WHO.

Do sedaj je WHO bila svetovalna inštitucija, države pa so imele možnost, da so  po lastni strokovni presoji upoštevale njena priporočila. 

V predlogih za spremembo pogodbe z WHO trenutno izstopajo tendence, da bi priporočila WHO postala za države članice obvezujoča. 

Z realizacijo navedenih tendenc bi se WHO postavila nad suverenost držav članic. Zaradi izgube nacionalne suverenosti na področju zdravstva bi se RS izpostavila tveganju, da bi WHO brez nacionalnih varovalnih mehanizmov  razglasila pandemijo, narekovala obvezujoče kontra produktivne ukrepe ter obvezno/prisilno cepljenje. S tem bi lahko izgubili temeljne človekove pravice (tudi pravico odločati o svojem telesu), postali popolnoma brezpravni kot posamezniki kot družba in država.
O naših usodah bi odločal predvsem interesi zasebnega mega kapitala, ki je danes največji financer WHO.

Samo v času razsajanja virusa SARS CoV-2  so strokovno sporni napotki/ravnanja WHO povzročili ogromno zdravstveno, družbeno in gospodarsko škodo, zaradi katere se v vseh državah vlagajo številne tožbe kompetentnih strokovnjakov.

Obsežna mednarodna preiskava na osnovi pričevanj 150 kompetentnih strokovnjakov je razkrila, da je WHO v času razsajanja virusa SARS CoV-2 delovala predvsem v interesu njenih zasebnih financerjev, ignorirala njenim napotkom nasprotujoče strokovne in znanstvene ugotovitve (tudi mnenja svetovno najbolj kompetentnih strokovnjakov) in s tem povzročila enormno gospodarsko in družbeno škodo: Vodja te mednarodne raziskave v priloženem videu rezimira, da je pandemija Covid-19 skrbno načrtovan projekt svetovnih centrov moči (WEF, WHO, EU, največje visokotehnološke korporacije in finančni skladi…), ki so uporabili svoj  vpliv na WHO za nastanek svetovne vlade lastnikov velekapitala, ukinitve suverenih držav ter človekovih pravic: https://brandnewtube.com/v/Ri9VJY

C. NESTROKOVNA IN PRAVNO SPORNA RAVNANJA WHO GLEDE "PANDEMIJE" COVID19:

1. WHO je pred razglasitvijo pandemije Covid-19 priporočila/forsirala čimbolj množično testiranje ljudi z nepreizkušenimi PCR testi,

2. WHO je 11. marca 2020 razglasila pandemijo na osnovi rezultatov irelevantnih testov in predhodno spremenjene definicije pandemije.
Kot pogoja za razglasitev pandemije je WHO brez strokovnega konsenza leta 2009 izločila veliko število huje obolelih in več deset odstotkov umrlih.
Brez forsiranja testiranja zdravih ljudi z irelevantnimi testi in spremenjene definicije razglasitev pandemije Covid-19 ne bi bila možna.

3. Ob razglasitvi pandemije Covid-19  je WHO napovedala 3,4% smrtnost pandemije (znanstvene raziskave pa so kmalu zatem dokazale, da je smrtnosti bolezni Covid-19 ~015%  oz. podobna vsakoletni gripi ~0,1%.

4. WHO v nasprotju z znanstvenimi dokazi svari pred asimptomatskimi prenašalci virusa in forsira testiranje ljudi brez znakov okužbe dihal s testi, ki napačno prikazujejo večino testiranih oseb kot kužne, bolne in umrle zaradi bolezni Covid-19.

5. WHO priporoča/zagovarja nošenje obraznih mask, kljub temu, da so raziskave že pred pandemijo dokazale da maske nimajo vpliva na širjenja virusnih respiratornih obolenj.

6. WHO je brez prepričljivih strokovnih argumentov svetovala/zagovarjala socialno distanciranje, omejitev gibanja in druženja ter neutemeljene, nepotrebne karantene, ki so povzročile enormno družbeno in gospodarsko škodo.

7. WHO je brez strokovnega konsenza po razglasitvi pandemije Covi-19 spremenila definiciji kolektivne imunosti in cepiv, ter kot edino možnost za povrnitev odvzetih temeljnih človekovih svoboščin propagirala precepljenost celotne svetovne populacije. Regulatorne agencije (npr. EMA v Evropi) pa so zaradi zmotne napovedi WHO glede smrtnosti  virusa SARS CoV-2 brez potrebnih raziskav varnosti Covid cepivom podelile  dovoljenja za poskusno/pogojno oz. eksperimentalno uporabo na ljudeh. 

8. Posledice WHO priporočil glede uporabe v manj kot letu z novo tehnologijo razvitih, slabo preizkušenih Covid cepiv so porast okuženih, obolelih in umrlih ljudi z virusom SARS CoV-2 v državah z najvišjim % cepljenih ljudi (Izrael, EU, ZDA), epidemija Covid-19 pa je v državah z najmanj cepljenimi prebivalci (Kenija, Nigerija ~2% cepljenih) končana: https://dailyexpose.uk/2022/05/07/ukgov-data-shows-nobody-should-be-injected/

 

Sabina Senčar, dr.med.

prof.dr. Boštjan M. Zupančič

dr. Tomaž Mastnak

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.