Ponedeljek, 27. Maj. 2024

Osnove naše prehrane so v nevarnosti

Medtem ko kmetijska politika uničuje tradicionalno kmetijstvo, vse več velikih kmetijskih korporacij prevzema nadzor nad njim. Na vrhu G20 in konferenci ZN o podnebnih spremembah je bil izveden še en vsesplošni napad in razglašen "hiter prehod na trajnostno kmetijstvo". Toda kaj to pomeni in ali lahko ogrozi sam obstoj kmetijstva?

Globalno kmetijstvo je že dolgo podvrženo ekstremnim spremembam, ki se še pospešujejo. Velike kmetijske korporacije vse bolj obvladujejo kmetijstvo in finančno močni investitorji kupujejo kmetijska zemljišča po vsem svetu. Hkrati pa kmetijska politika uničuje tradicionalno kmetijstvo, saj je z neštetimi predpisi male kmetovalce prisilila, da se vdajo.

Smernice za nadaljnji in - kot ga imenuje gospodarski novinar Frederick William Engdahl - "usklajen vsestranski napad" na naše kmetijstvo, so bile začrtane konec leta 2022 na vrhu G20 na Baliju in na podnebni konferenci ZN v Egiptu. 

V skladu s cilji Agende 2030 so predstavniki držav G20 pozvali k pospešenemu prehodu na trajnostno in odporno kmetijstvo. Kmetijstvo je treba prilagoditi podnebnim spremembam in do sredine stoletja doseči ničelne neto emisije toplogrednih plinov. Ti cilji so bili nato specificirani na podnebni konferenci ZN. Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam, bo npr. tudi izrecno spodbujalo zdravo prehrano, s čimer se bodo stroški podnebnih sprememb in zdravja zmanjšali za do 1,3 bilijona ameriških dolarjev. Na prvi pogled se ti cilji zdijo pravilni.

Ob natančnejšem pregledu se ta misel izjalovi. Kajti spodbuda za to prihaja iz iniciative  FAIRR, koalicije mednarodnih upravljalcev naložb s sedežem v Veliki Britaniji. Njeni člani so najvplivnejši akterji na področju svetovnih financ, kot npr. BlackRock, JP Morgan, Fidelity, Edmond de Rothschild in Rockefeller. FAIRR med drugim s trhlimi trditvami zatrjuje, da je proizvodnja hrane in zlasti govedoreja, odgovorna za približno tretjino svetovnih emisij toplogrednih plinov. Zato bi bilo treba drastično zmanjšati  živinorejo po vsem svetu. 

Da bi to dosegli, so se ZN že leta 2019 povezali s Svetovnim gospodarskim forumom (WEF) in zdaj izvajajo strategijo opuščanja "virov mesnih beljakovin" in njihovega nadomeščanja
z veganskimi izdelki, laboratorijsko pridelanim mesom ali alternativnimi viri beljakovin iz mravelj, čričkov ali črvov. Hkrati WEF uporablja svoj vpliv za zmanjšanje živinoreje po vsem svetu. Navajamo tri primere:

  1. Nizozemski premier Mark Rutte, globalni vodjitelj WEF, si v imenu varstva podnebja, okolja in živali želi število nizozemske živine radikalno zmanjšati za 30 %.
  2. Strožje zahteve nemških zakonov o varstvu podnebja je mogoče doseči le z drastičnim zmanjšanjem populacije živali. To pomeni: najprej za četrtino do leta in za več kot polovico do leta 2040. 
  3. V imenu dobrega počutja živali želi trenutni zvezni minister za kmetijstvo Cem Özdemir zakonsko urediti rejo puranov. Ker ta posledično ni več gospodarna, grozi konec celotni nemški puranjereji. Tudi Cem Özdemir je, tako kot Angela Merkel in Annalena Baerbock, mladi globalni voditelj SGF.

Glede na to, da cca. 60 % dohodkov s kmetij izvira iz živinoreje, pomeni prisilno zmanjševanje živine še eno "izumiranje kmetij" v obsegu, kot ga še ni bilo. Ker se umetno meso in izdelki iz žuželk zagotovo ne proizvajajo na majhnih kmetijah, temveč industrijsko, bodo koristi od tega razvoja verjetno imeli velike korporacije in veliki kapital za njimi.
Pozitivno oblikovan cilj agende, odprava lakote do leta 2030, doseganje prehranske varnosti in izboljšana prehrana ter spodbujanje trajnostnega kmetijstva, se je še enkrat izkazal
za prevaro. Prestrukturiranje svetovnega kmetijstva v imenu varstva podnebja in trajnosti je precej prefinjen in profitno usmerjen napad finančne mafije na kmetijstvo in s tem tudi na osnovo življenja in hrane za človeštvo.

Ta življenjsko nevarna dogajanja vplivajo na vse. Dogodki na Nizozemskem pa nas učijo, da je takšne načrte mogoče ustaviti. Po mesece trajajočih protestih kmetov proti politiki Marka Rutteja jim je uspelo strniti vrste s prebivalstvom. Skupaj so ustanovili kmečko državljansko stranko, ki je na deželnih volitvah marca 2023 takoj postala najmočnejša politična sila.  Posledično je bila politika Marka Rutteja naravnost kaznovana, kar pomeni, da so se zdaj vsi njegovi reformni načrti nenadoma razblinili. To dokazuje, da nič ni nemogoče. Če prebivalci sinergijsko združijo svoje moči, je možno tudi razsvetljenje! 
Zato razširite to objavo!

Vir: kla.tv

Povezave:
Cilji Agende 2030
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung

Kmetijska politika
https://kontrast.at/kleinbauern-sterben-aus/
https://live.vodafone.de/regional/sachsenanhalt/bauern-klagen-ueber-ausufernde-auflagen/11876640
https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/heuchelei-hoefesterben-55969

Vloga kmetijskih podjetij in investitorjev
www.boell.de/de/2017/01/10/fuenf-agrarkonzerne-beherrschen-den-weltmarkt
www.dw.com/de/saatgut-monopol-saatgutgesetz-agrarkonzerne-ern%C3%A4hrungssicherheit-bayer-corteva-chemchina-limagrain/a-57110489
https://kontrast.at/kleinbauern-sterben-aus/
www.spektrum.de/news/kleinbauern-werden-immer-mehr-verdraengt-doch-das-geht-nach-hinten-los/1625874

Bill Gates, BlackRock in Co.
www.agrarheute.com/management/finanzen/besitzt-meiste-land-usa-bill-gates-gehoert-dazu-589211
www.anonymousnews.org/international/die-rolle-des-grosskapitals-im-ukraine-krieg/
https://unser-mitteleuropa.com/monsanto-und-black-rock-bald-gaenzlich-als-eigentuemer-der-ukraine

Glavni viri
https://uncutnews.ch/krieg-gegen-die-globale-landwirtschaft-die-nicht-nachhaltige-un-agenda-2030/
https://tkp.at/2022/12/07/der-krieg-gegen-bauern-und-landwirtschaft/
https://tkp.at/2022/07/29/uno-wef-eu-organisieren-globalen-krieg-gegen-landwirte

FAIRR
https://cerradostatement.fairr.org/about-the-fairr-initiative/

Mark Rutte – WEF
https://aktuelle-nachrichten.app/hollaendischer-ministerpraesident-und-wef-global-leader-rutte-setzt-fluechtlings-agenda-um/
www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte
www.onknows.com/rutte-wef-klaus-schwab/
https://www.independentsentinel.com/wef-tied-dutch-government-plans-land-grabs-for-asylum-seekers/

Nizozemska – Zmanjšanje živinoreje
https://www.diegruene.ch/artikel/politik-maerkte/niederlande-viehbestand-abbauen-400814
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarwende-niederlande-wollen-tierbestaende-um-ein-drittel-abbauen-12799383.htm

Zmanjšanje živalske populacije v Nemčiji
https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/50-prozent-weniger-tiere-heisst-50-prozent-weniger-bauern-589550

Nemška zvezna vlada – povezave z WEF
https://www.business-leaders.net/wef-young-global-leaders-die-liste-der-deutschen-teilnehmer/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/513721/Deutschlands-Eliten-erhalten-Ausbildung-beim-WEF-Die-Kaderschmiede-des-Klaus-Schwab
https://de.wikipedia.org/wiki/Cem_%C3%96zdemir

Konec nemške puranjereje
www.mmnews.de/aktuelle-presse/192152-oezdemir-will-putenhaltung-gesetzlich-regeln
www.gefluegelnews.de/article/das-eckpunktepapier-in-dieser-form-bedeutet-das-ende-der-putenhaltung-in-deutschland

Nizozemska – zmaga Kmečke državljanske stranke
www.n-tv.de/politik/Populistische-Bauern-Bewegung-lehrt-Rutte-das-Fuerchten-article23988054.html

 

Osnove naše prehrane so v nevarnosti

Medtem ko kmetijska politika uničuje tradicionalno kmetijstvo, vse več velikih kmetijskih korporacij prevzema nadzor nad njim. Na vrhu G20 in konferenci ZN o podnebnih spremembah je bil izveden še en vsesplošni napad in razglašen "hiter prehod na trajnostno kmetijstvo". Toda kaj to pomeni in ali lahko ogrozi sam obstoj kmetijstva?

Globalno kmetijstvo je že dolgo podvrženo ekstremnim spremembam, ki se še pospešujejo. Velike kmetijske korporacije vse bolj obvladujejo kmetijstvo in finančno močni investitorji kupujejo kmetijska zemljišča po vsem svetu. Hkrati pa kmetijska politika uničuje tradicionalno kmetijstvo, saj je z neštetimi predpisi male kmetovalce prisilila, da se vdajo.

Smernice za nadaljnji in - kot ga imenuje gospodarski novinar Frederick William Engdahl - "usklajen vsestranski napad" na naše kmetijstvo, so bile začrtane konec leta 2022 na vrhu G20 na Baliju in na podnebni konferenci ZN v Egiptu. 

V skladu s cilji Agende 2030 so predstavniki držav G20 pozvali k pospešenemu prehodu na trajnostno in odporno kmetijstvo. Kmetijstvo je treba prilagoditi podnebnim spremembam in do sredine stoletja doseči ničelne neto emisije toplogrednih plinov. Ti cilji so bili nato specificirani na podnebni konferenci ZN. Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam, bo npr. tudi izrecno spodbujalo zdravo prehrano, s čimer se bodo stroški podnebnih sprememb in zdravja zmanjšali za do 1,3 bilijona ameriških dolarjev. Na prvi pogled se ti cilji zdijo pravilni.

Ob natančnejšem pregledu se ta misel izjalovi. Kajti spodbuda za to prihaja iz iniciative  FAIRR, koalicije mednarodnih upravljalcev naložb s sedežem v Veliki Britaniji. Njeni člani so najvplivnejši akterji na področju svetovnih financ, kot npr. BlackRock, JP Morgan, Fidelity, Edmond de Rothschild in Rockefeller. FAIRR med drugim s trhlimi trditvami zatrjuje, da je proizvodnja hrane in zlasti govedoreja, odgovorna za približno tretjino svetovnih emisij toplogrednih plinov. Zato bi bilo treba drastično zmanjšati  živinorejo po vsem svetu. 

Da bi to dosegli, so se ZN že leta 2019 povezali s Svetovnim gospodarskim forumom (WEF) in zdaj izvajajo strategijo opuščanja "virov mesnih beljakovin" in njihovega nadomeščanja
z veganskimi izdelki, laboratorijsko pridelanim mesom ali alternativnimi viri beljakovin iz mravelj, čričkov ali črvov. Hkrati WEF uporablja svoj vpliv za zmanjšanje živinoreje po vsem svetu. Navajamo tri primere:

  1. Nizozemski premier Mark Rutte, globalni vodjitelj WEF, si v imenu varstva podnebja, okolja in živali želi število nizozemske živine radikalno zmanjšati za 30 %.
  2. Strožje zahteve nemških zakonov o varstvu podnebja je mogoče doseči le z drastičnim zmanjšanjem populacije živali. To pomeni: najprej za četrtino do leta in za več kot polovico do leta 2040. 
  3. V imenu dobrega počutja živali želi trenutni zvezni minister za kmetijstvo Cem Özdemir zakonsko urediti rejo puranov. Ker ta posledično ni več gospodarna, grozi konec celotni nemški puranjereji. Tudi Cem Özdemir je, tako kot Angela Merkel in Annalena Baerbock, mladi globalni voditelj SGF.

Glede na to, da cca. 60 % dohodkov s kmetij izvira iz živinoreje, pomeni prisilno zmanjševanje živine še eno "izumiranje kmetij" v obsegu, kot ga še ni bilo. Ker se umetno meso in izdelki iz žuželk zagotovo ne proizvajajo na majhnih kmetijah, temveč industrijsko, bodo koristi od tega razvoja verjetno imeli velike korporacije in veliki kapital za njimi.
Pozitivno oblikovan cilj agende, odprava lakote do leta 2030, doseganje prehranske varnosti in izboljšana prehrana ter spodbujanje trajnostnega kmetijstva, se je še enkrat izkazal
za prevaro. Prestrukturiranje svetovnega kmetijstva v imenu varstva podnebja in trajnosti je precej prefinjen in profitno usmerjen napad finančne mafije na kmetijstvo in s tem tudi na osnovo življenja in hrane za človeštvo.

Ta življenjsko nevarna dogajanja vplivajo na vse. Dogodki na Nizozemskem pa nas učijo, da je takšne načrte mogoče ustaviti. Po mesece trajajočih protestih kmetov proti politiki Marka Rutteja jim je uspelo strniti vrste s prebivalstvom. Skupaj so ustanovili kmečko državljansko stranko, ki je na deželnih volitvah marca 2023 takoj postala najmočnejša politična sila.  Posledično je bila politika Marka Rutteja naravnost kaznovana, kar pomeni, da so se zdaj vsi njegovi reformni načrti nenadoma razblinili. To dokazuje, da nič ni nemogoče. Če prebivalci sinergijsko združijo svoje moči, je možno tudi razsvetljenje! 
Zato razširite to objavo!

Vir: kla.tv

Povezave:
Cilji Agende 2030
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung

Kmetijska politika
https://kontrast.at/kleinbauern-sterben-aus/
https://live.vodafone.de/regional/sachsenanhalt/bauern-klagen-ueber-ausufernde-auflagen/11876640
https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/heuchelei-hoefesterben-55969

Vloga kmetijskih podjetij in investitorjev
www.boell.de/de/2017/01/10/fuenf-agrarkonzerne-beherrschen-den-weltmarkt
www.dw.com/de/saatgut-monopol-saatgutgesetz-agrarkonzerne-ern%C3%A4hrungssicherheit-bayer-corteva-chemchina-limagrain/a-57110489
https://kontrast.at/kleinbauern-sterben-aus/
www.spektrum.de/news/kleinbauern-werden-immer-mehr-verdraengt-doch-das-geht-nach-hinten-los/1625874

Bill Gates, BlackRock in Co.
www.agrarheute.com/management/finanzen/besitzt-meiste-land-usa-bill-gates-gehoert-dazu-589211
www.anonymousnews.org/international/die-rolle-des-grosskapitals-im-ukraine-krieg/
https://unser-mitteleuropa.com/monsanto-und-black-rock-bald-gaenzlich-als-eigentuemer-der-ukraine

Glavni viri
https://uncutnews.ch/krieg-gegen-die-globale-landwirtschaft-die-nicht-nachhaltige-un-agenda-2030/
https://tkp.at/2022/12/07/der-krieg-gegen-bauern-und-landwirtschaft/
https://tkp.at/2022/07/29/uno-wef-eu-organisieren-globalen-krieg-gegen-landwirte

FAIRR
https://cerradostatement.fairr.org/about-the-fairr-initiative/

Mark Rutte – WEF
https://aktuelle-nachrichten.app/hollaendischer-ministerpraesident-und-wef-global-leader-rutte-setzt-fluechtlings-agenda-um/
www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte
www.onknows.com/rutte-wef-klaus-schwab/
https://www.independentsentinel.com/wef-tied-dutch-government-plans-land-grabs-for-asylum-seekers/

Nizozemska – Zmanjšanje živinoreje
https://www.diegruene.ch/artikel/politik-maerkte/niederlande-viehbestand-abbauen-400814
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarwende-niederlande-wollen-tierbestaende-um-ein-drittel-abbauen-12799383.htm

Zmanjšanje živalske populacije v Nemčiji
https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/50-prozent-weniger-tiere-heisst-50-prozent-weniger-bauern-589550

Nemška zvezna vlada – povezave z WEF
https://www.business-leaders.net/wef-young-global-leaders-die-liste-der-deutschen-teilnehmer/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/513721/Deutschlands-Eliten-erhalten-Ausbildung-beim-WEF-Die-Kaderschmiede-des-Klaus-Schwab
https://de.wikipedia.org/wiki/Cem_%C3%96zdemir

Konec nemške puranjereje
www.mmnews.de/aktuelle-presse/192152-oezdemir-will-putenhaltung-gesetzlich-regeln
www.gefluegelnews.de/article/das-eckpunktepapier-in-dieser-form-bedeutet-das-ende-der-putenhaltung-in-deutschland

Nizozemska – zmaga Kmečke državljanske stranke
www.n-tv.de/politik/Populistische-Bauern-Bewegung-lehrt-Rutte-das-Fuerchten-article23988054.html