Petek, 12. Jul. 2024

Evropska pobuda državljanov (EPD) od leta 2012 omogoča evropskim državljanom neposredno sodelovanje v postopku odločanja na ravni EU. V okviru te pobude je bila 8. novembra 2023 registrirana pobuda državljanov z nazivom "Zaupanje in svoboda" pod številko ECI(2023)000009.

Iniciativa "Zaupanje in svoboda" si prizadeva okrepiti vlogo državljanov ter zagotoviti večjo demokratično participacijo v procesu oblikovanja politik Evropske unije. Poziva k spoštovanju informiranega soglasja, človeškega dostojanstva ter svobode in nedotakljivosti telesa. Poudarja pravico do samostojnega odločanja o zdravju in dostop do popolnih, preglednih informacij o možnostih zdravljenja. Organizatorji predlagajo tudi povečanje preglednosti in dostopnosti informacij v postopkih odločanja EU.

Pobuda je odziv na zaskrbljujoč trend, kjer se mnenje državljanov vse bolj ignorira in odločitve sprejemajo samozvani neizvoljeni voditelji.

V zadnjem času so nevladne entitete posegle v domove, zasebnost in premoženje ljudi, ne da bi upoštevale njihove potrebe in želje. Ta razvoj je spodbudil državljane, da se združijo in zahtevajo večji vpliv pri sprejemanju odločitev. Vidimo, da ti neizvoljeni ljudje odločajo o viziji sveta brez povezave z običajnimi ljudmi ter potiskajo tehnokratske zamisli brez upoštevanja naših predstavnikov.

Cilj pobude je omogočiti državljanom EU aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik Evropske unije. To bi zagotovilo večjo povezanost med institucijami EU in ljudmi, ki jih te institucije zastopajo.

Evropsko komisijo pozivajo, naj sprejme zakonodajo, ki spodbuja svobodo, preglednost, odgovornost in udeležbo posameznikov v EU. Namen je vzpostaviti in okrepiti sistem zavor in ravnovesij za zagotavljanje, da se institucije EU odzivajo na potrebe in interese posameznikov, hkrati pa spoštujejo naše človekove pravice, kot so zapisane v Listini EU o temeljnih pravicah.

1. Varstvo človekovega dostojanstva in priznavanje informirane privolitve

Evropsko komisijo odločno pozivamo, naj predlaga pravni akt, naslovljen na države članice, o opredelitvi informirane privolitve za spodbujanje primarnosti človekovega dostojanstva, svobode in telesne avtonomije v Evropski uniji.

2. Povečanje preglednosti in krepitev vloge državljanov

Evropsko komisijo pozivajo, naj predlaga pravni akt, ki bo povečal preglednost in dostop do informacij v postopkih odločanja EU.

Stran pobude Trust and Freedom (Zaupanje in svoboda): https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2023/000009_sl

Za njeno uresničitev je potrebnih 1 milijon podpisov. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu https://euci.info. Podporo je možno oddati z elektronskim podpisom, podpisi pa se bodo zbirali tudi na raznih dogodkih.

Evropska državljanska pobuda "Zaupanje in svoboda" si prizadeva za bolj demokratično Evropo, kjer se spoštuje svoboda posameznika in kjer si politične institucije pridobivajo zaupanje s poslušanjem glasu državljanov. Ta pobuda predstavlja korak naprej k uresničevanju teh ciljev ter krepi participativno demokracijo na evropski ravni. Pobuda državljanom omogoča vplivanje na Evropsko komisijo po zbiranju podpisov ter jo zavezuje k dialogu o predlaganih zakonih.

Svojo podporo lahko oddate na tem naslovu: https://eci.ec.europa.eu/040/public/#/screen/home

Podprimo res pomembno pobudo za uzakonitev informirane odločitve in večjo transparentnost postopkov na ravni EU.

Več o pobudi si lahko ogledate v posnetih izjavah na strani https://euci.info/video-release