Petek, 12. Apr. 2024

V medijih lahko preberemo: V Sloveniji so med Dnevi cepljenja opravili 76.544 cepljenj proti covidu-19, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Ocenjuje, da so z akcijo prihranili približno 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti. Ob tem se je zahvalil vsem državljanom za odziv in pomoč pri obvladovanju epidemije covida-19 (1).

Če je pri cepljenju 76.544 ljudi rešenih pred smrtjo zaradi kovida 300 ljudi, je pri enem milijonu cepljenih rešenih 3919 ljudi. Po uradnih podatkih SURS je v Sloveniji leta 2020, ko se še ni izvajalo cepljenje za kovid-19, umrlo v prvih 10 mesecih 17680 oseb. V istem obdobju letos je umrlo 18434 oseb, kar je 754 oseb več kot v istem obdobju lani (2).

Če bi s cepljenjem 76.544 oseb rešili 300 življenj, potem bi s cepljenjem enega milijona prebivalcev rešili življenja 3919 ljudem. V skladu z ministrovo izjavo bi moralo v Sloveniji v prvih 10 mesecih letošnjega leta umreti 3919 ljudi manj, kot v istem obdobju lani, ker bi s koronskimi cepivi res »reševali življenja.«

Korono smo imeli lani in jo imamo letos. Lani nismo imeli cepiva, letos ga imamo in bi torej morala biti smrtnost letos manjša kot lani. A letos je umrlo, do konca desetega meseca, 754 oseb več, kot v istem obdobju lani. Izjava ministra Poklukarja logično nasprotuje uradni statistiki SURS.

Silvester Koprivnikar iz Velenja se smiselno vprašuje, če minister Poklukar sploh ve o čem govori: »Ne oporekam vašim številkam, vendar jim niti ne verjamem. Niti enega dokaza ali vsaj logične razlage ob tem niste ponudili. Pa pravite, da moramo zaupati stroki. Take številke, ki jih trosite, zahtevajo več kot verjeti in zaupati. Če imate razlago, s katero bi lahko ljudje tudi razumeli, ne samo verjeli, da so vaše ocene pravilne, bi jih bili dolžni javnosti ponuditi. Jih nimate in je vse le politična propaganda?« (3).

Izjava ministra Poklukarja za svojo podlago nima resne verodostojne statistike, očitno tudi ne teoretskega matematičnega modela. Minister jo je očitno izrekel »na pamet«. Ker gre za življenja ljudi so take pavšalne izjave v danem trenutku neprimerne in skrajno neodgovorne, zmanjšujejo zaupanje ljudi v znanost, na katero se medicinska stroka, ki izvaja koronsko krizo v Sloveniji, vsak dan sklicuje.

Statistika SURS je temeljna podatkovna baza za ovrednotenje uspešnostih cepiv. Vsakodnevne analize o tem, koliko je novih okužb in koliko okužb naj bi preprečili s cepivi, niso realni pokazatelji uspešnosti cepiv. Edini realni pokazatelj uspešnosti cepiv je zmanjšana ali povečana smrtnost prebivalstva. Če bo mrtvih zmeraj manj, cepiva delujejo, če bo mrtvih zmeraj več, imajo cepiva negativni učinek. To je kislo jabolko koronske krize, v katerega noben strokovnjak do sedaj ni hotel ugrizniti, je pa ta korak neizbežen. Korelacija »cepiva/smrtnost« je temeljni parameter za znanstveno eksaktno merjenje uspešnosti cepiv. Do sedaj je ta tema potisnjena na stran, ker očitno ni po godu »politični propagandi«, da so cepiva rešitev.

Kdor spremlja statistike po Evropi, že dolgo ve, da cepljeni umirajo pogosteje od necepljenih.(4) Po uradnih državnih statistikah, je v Angliji je med 42 tednom in 45 tednom leta 2021 umrlo 3676 ljudi. Od teh je bilo 3001 cepljenih, 675 necepljenih in za 26 ljudi se ne ve, so bili cepljeni ali ne (5). Ker ta boleča znanstvena dejstva niso v politični narativi izvajanja koronske krize, se o njih ne govori. Tudi o dejstvu, da je po podatkih SURS umrlo letos do desetega meseca 754 ljudi več, kot v istem obdobju lani, se ne govori, ker bi to naredilo slabo luč na medijsko zgodbo »cepiva so edina rešitev«.

Obdukcije prof. dr. Arna Burkhardta neizpodbitno dokazujejo, da mnogi cepljeni umrejo zaradi pridobljenih avtoimunskih bolezni, ki so direktna posledica koronskih cepiv (6). Medicinska stroka v Sloveniji te podatke ignorira ker niso v skladu s koronsko doktrino sistematičnega uničevanja javnega zdravja. Povečana smrtnost povsod po svetu ima tri glavne vzroke:

  • koronska cepiva, ki povzročajo avtoimunske bolezni
  • odsotnost zgodnjega zdravljenja z ivermektinom in hidroksiklorokinom
  • koronski kolaps zdravstvenega sistema, ki ne opravlja zahtevnih operacij

Kot je jasno povedal prof. dr. Boštjan M. Zupančič, da je koronska kriza je zločin nad ljudmi: »Pravno gledano je to kar se dogaja sedaj, genocid« (7). Namen koronskih cepiv je sistemska depopulacija svetovnega prebivalstva.

Medicinska stroka, ki se vseskozi sklicuje na znanost, je postala njen največji nasprotnik. Resna, odgovorna znanost že dolgo ve, da cepiva ne bodo dala nobenega pozitivnega rezultata, da je rešitev zgodnje ambulantno zdravljenje (ZZ), zlasti z ivermektinom in hidroksiklorokinom ter znanstveno in izkustveno utemeljenimi koktajli zdravilnih učinkovin. Ta rešitev ni pogodu »politični narativi« koronske krize in se o njej v javnosti ne govori, oziroma je stroka noče vzeti v resno obravnavo (8). Tik pred uradnim začetkom koronske krize, ali neposredno po njem, sta bila ivermectin in hidroksiklorokin v mnogih državah umaknjena iz dobavljivosti in celo pravno prepovedana (9).

V koronski kriza zdravega razuma ni več, uveljavlja se »nova nenormalnost«, kjer prevladuje iracionalizem in se uveljavlja nova medicinska doktrina, da so koronska cepiva uspešnejša od naravne imunosti. Ljudje so začeli dvomiti v čiste namene izvajalcev koronske krize in imajo za to dovolj tehtnih, celo kategorično neizpodbitnih razlogov. Zdravje, celo življenje ljudi je za odločevalce in osupljivo velik del stroke in strok postala popolnoma nepomembna zadeva. V koronski krizi je kapitalizem udejanjil svojo bit, ki je v uničenju obstoječe človeške civilizacije, genocidni depopulaciji, za nek nov družbeni režim, kjer je človek samo še nepomembna številka, bitja v njem ni več. Najuglednejši znanstveniki sveta (medijsko prepoznavna medicinska stroka v Sloveniji pač mednje očitno in dokazljivo ne sodi) o tem predavajo in pišejo več kot leto dni. Kljub totalni cenzuri mainstream medijev, ki sledijo logiki kratkoročne finančne koristi. V filozofiji izvajalcev koronske krize je prevzemanje in igranje vloge Boga. Konstruktivne kritike zmerjajo z izrazom »zarotniki« in antivakserji«, očitajo jim nezaupanje v znanost, hkrati pa očitno in neizpodbitno ravnodušno in brezbrižno kršijo vsa načela, pravila in dognanja znanosti, medicinske etike in deontologije. Zaviti so v spiralo laži, ki se pospešeno veča in debeli.

Zmeraj, ko se je v zgodovini človeštva porodila taka ideja in z njo paktirajoča praksa, je prinesla opustošenje in trpljenje. Tudi tokrat ne bo drugače. Apokaliptična filozofija nosilcev koronske krize je ljubezen do ljudi zamenjala s prezirom in sovraštvom, zdravo pamet pa z iracionalizmom in ustvarjanjem kolektivne histerije. Izvajalci koronske krize niso odgovorni nikomur: niso odgovorni pravnim institucijam, niso odgovorni stroki, niso odgovorni ljudem, in niso odgovorni niti sebi. Izpraznjeni so vesti, morale in človečnosti. Gre za poosebljanje zla umetne inteligence, ki je sebe postavila na prvo mesto in nima kontrolnega mehanizma. Hudič je ušel iz stekleničke in bo ukročen šele, ko bodo ljudem začeli delati mali možgani, se pravi preživitveni nagon. Se bo to v Sloveniji zgodilo ob 10.000 mrtvih zaradi cepiv, ob 100.000 mrtvih zaradi cepiv? Tega nihče ne ve. Naj se pustimo samo presenetiti, če bo zdrava pamet zmagala - kmalu?

Srečko Šorli, raziskovalec
https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/


VIRI:

1. https://www.sta.si/2982547/med-dnevi-cepljenja-opravili-vec-kot-76-500-cepljenj

2. https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/7480

3. https://www.dnevnik.si/1042979890

<p">4. Steve Kirsch: https://stevekirsch.substack.com/p/bhakdiburkhardt-pathology-results

5. UK HEALTH SECURITY AGENCY - Ref: UKHSA gateway number GOV-10461- week 46 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

6. Arno Burghardt https://www.bitchute.com/video/iXNMUfWB4V9Q/

7. Boštjan M. Zupančič https://www.bitchute.com/video/4ZdU3hrnmJg8/

8. Dr. M. Zwitter: https://www.delo.si/sobotna-priloga/prepovedano-zdravilo-drugic/

9. Dr. A. Teršek: https://andraz-tersek.si/covid-zz-protokol-in-srhljivo-grozljivi-dodatek-2/