Petek, 12. Apr. 2024

Dne 25.01.2022 je bila oddana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ter kaznivega dejanja hudodelstva zoper človečnost. Podpisali so jo res številni posamezniki.

Na podlagi čl. 146 in 147 ZKP vlagajo podpisniki – poimensko navedeni in podpisani v prilogi
KAZENSKO OVADBO IN NAZNANJAJO URADNO PREGONLJIVO DEJANJE
zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po čl. 257/I,II ter kaznivega dejanja hudodelstva zoper človečnost po čl.105/IV v zv. s čl. 101/I, alinea 11 KZ-1.

1.člane strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID – 19 pri Vladi RS

 • Dr. Matejo Logar, UKC Ljubljana,
 • Ireno Grmek Košnik, UKC Ljubljana,
 • Lucijo Mak Uhan, UKC Ljubljana, ( sedaj MZ )
 • Simona Repar Bornšek, ZD Ljubljana,
 • Dr. Miroslav Petrovec, MF Univerze v Ljubljani,
 • Tjaša Žohnar Čretnik, NLZOH,
 • Milan Krek, NIJZ,
 • Dr. Nina Gorišek Miksić, UKC Maribor,
 • Dr. Matjaž Jereb, UKC Ljubljana

2. člane strokovnega sveta UKC Ljubljana:

 • Jadranka Buturovič Ponikvar, direktorica sveta,
 • Interna klinika Zaloška cesta 7, Ljubljana strokovni direktor: prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
 • Kirurška klinika Zaloška cesta 7, Ljubljana strokovni direktor: izr. prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., svetnik
 • Nevrološka klinika Zaloška cesta 2, Ljubljana strokovni direktor: prof. dr. Simon Podnar, dr. med.
 • Pediatrična klinika Bohoričeva 20, Ljubljana strokovni direktor: doc.dr.Marko Pokorn, dr. med. (v.d.)
 • Ginekološka klinika Šlajmerjeva 3, Ljubljana Zaloška cesta 7, Ljubljana strokovni direktor: redni prof. dr. Adolf Lukanovič, dr. med., svetnik
 • Stomatološka klinika Hrvatski trg 6, Ljubljana strokovna direktorica: izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.,
 • Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Japljeva 2 predstojnica: doc.dr. Tatjana Lejko Zupanc,dr. med.
  in UKC Maribor :
 • V. d. strokovnega vodja Klinike za kirurgijo: doc. dr. Matjaž Horvat, dr. med.
 • Strokovni vodja Klinike za interno medicino: prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., višji svetnik, 02 321 22 45
 • prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik, v. d. strokovnega vodje klinike
  Strokovni direktor UKC:
 • prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

3. člane (po funkciji) glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva :

 • Prof. dr. Radko Komadina, dr. med.predsednik društva,
 • Breda Tržan Grozdanov, dr. dent. med., podpredsednica društva,
 • Dejan Bratuš, prim. doc.dr. med.,podpredsednik društva,
 • Martin Rakuša, doc. dr.med., generalni sekretar društva,
 • Leon Herman, dr. dent. med.,
 • Matija Cevc, prim., dr. med.
 • Pavel Poredoš, prof.dr., dr. med.,
 • Miran F. Kenda, prof.dr., dr.med.

4. predsednico zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska 162 Ljubljana – prof. dr. Bojana Beović, dr. med., in vodja strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ

5. prof. dr. Alojz Ihan, član in podpredsednik skupine za cepiva pri IVZ RS

6. dr. Janez Poklukar, minister za zdravje

Zdaj so na vrsti policija in državno tožilstvo, da pokažejo v čigavi službi so.

Vir: CISP