Petek, 12. Apr. 2024


Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva ul. 25
1000 Ljubljana

Glede na spremenjene epidemiološke razmere, ki vse več držav napeljujejo k rahljanju in odpravi PCT pogojev in drugih restriktivnih protikovidnih ukrepov, pozivamo vlado RS, da upošteva nove razmere in svetovne trende in odpravi PCT pogoje.

Za nadaljnji obstoj PCT pogojev pri nas ni nobenih prepričljivih javnozdravstvenih, pravnih, družbenopolitičnih ali ekonomskih razlogov. Prav nasprotno.

1. Množično cepljenje ni preprečilo ne infekcij z virusom kovid-19 ne širjenja tega virusa. Posredna ali neposredna prisila v cepljenje zato ni smiselna, potrdila o cepljenju pa ne zagotavljajo, da imetnik ne širi virusa. EMA je tudi opozorila, da strategija pogostih cepljenj ni vzdržna in prinaša tveganje zaradi slabitve imunskega odziva. Države, kakršni sta Velika Britanija in Danska, ne odpravljajo restriktivnih protikovidnih ukrepov zato, ker imajo visoko precepljenost, temveč zato, ker precepljenost ne ustavlja širjenja okužb s sevom omikron, ki obenem prinašajo množično naravno imunost. Cepljenje naj bo zato preprosto le še na voljo vsem, ki se želijo zaščititi pred težjim potekom bolezni.

2. Množično testiranje močno ovira delovanje vseh družbenih sistemov, posebno šolstva, in dolgoročno predstavlja tudi nevzdržen odliv iz državnega proračuna. Testiranje ljudi brez znakov bolezni nima pomembnega vpliva na število okuženih, obolelih in hospitaliziranih.

3. Številni restriktivni protikovidni ukrepi pri nas so bili v nasprotju z ustavnim redom in ostajajo pravno problematični. Ne obstaja pravni temelj, ki bi nepooblaščenim osebam dovoljeval preverjanje naših zdravstvenih in osebnih podatkov.

4. Ekonomisti opozarjajo, da je učinek restriktivnih kovidnih ukrepov, s PCT na čelu, na gospodarstvo izrecno negativen. Nadaljevanje tega negativnega trenda si Slovenija ne more privoščiti.

5. Restriktivni protikovidni ukrepi hromijo družbeno življenje, trgajo družbene odnose in uničujejo družbo. Škodo, ki jo prizadevajo posameznim segmentom družbe in družbi v celoti, bo toliko težje popraviti, kolikor dlje bodo trajali.

6. Restriktivni protikovidni ukrepi še posebno negativno učinkujejo na uspešno delovanje izobraževalnega sistema. Tudi na tem področju je povzročena škoda dolgoročna.

7. Restriktivni protikovidni ukrepi psihično obremenjujejo prebivalstvo in povzročajo številne duševne stiske, še posebno negativen učinek pa imajo na psihosocialni razvoj otrok.

8. Restriktivni protikovidni ukrepi spodkopavajo javno zdravje, ker ovirajo, upočasnjujejo ali preprečujejo pravočasno diagnosticiranje in zdravljenje številnih težkih in smrtonosnih bolezni.

9. Restriktivni protikovidni ukrepi ustvarjajo nepotrebne razkole v družbi in zastrupljajo odnose med državljani.

10. PCT pogoji ne smejo omejevati uresničevanja volilne pravice. Nobenih razlogov ni za zahtevanje izpolnjevanja PCT pogojev za obisk upravnih enot in v vseh upravnih postopkih.

Glede na navedene razloge vlado RS pozivamo, naj ravna odgovorno in v najkrajšem možnem času ukine PCT pogoje in druge restriktivne protikovidne ukrepe, za katere ni ne znanstvene podlage ne družbene potrebe in volje.

Ljubljana, 14. februarja 2022

Zorica Avramska, dr. med., spec. urgent. med.
Aleš Budkovič
Diana Cimprič
CISP - Civilna iniciativa slovenskih pravnikov
dr. Andrej Detela
Biljana Dušić, dr. med.
Patricija Eremita
Mitja Gala, dr.med. spec.medicine dela
Vesna Gorjanc, dr.med., svetnica na področju VIZ 
Matej Gornik
doc. dr. Bernard Goršak
Branko Gradišnik
Ivana Gradišnik
izr. prof. dr. Miha Haas
izr. prof. dr. Mateja Habinc
Nada Hiti, dr. med., spec. druž. med.
dr. Miran Hosta
Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt
mag. Jelena Isak Kres
Jure Jakob
Tomaž Janežič
izr. prof. dr. Jernej Jogan
Franco Juri
Sonja Karakaš
Gregor Knafelc, dr. dent. med.
Gorazd Kocijančič
dr. Matic Kocijančič
dr. Miklavž Komelj
prof. dr. Igor Kononenko
dr. Gorazd Korošec
izr. prof. dr. Igor Koršič
Živan Krevel, dr. med. in diplomirani biolog
dr. Anabelle Križnar, v. zn. sod.
izr. prof. dr. Bojana Lobe
dr. Tomaž Mastnak
Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije, FEBO
Luka Miklič
mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
Marko Novak, dr. med., spec. kirurg
Gregor Omerza
Viktorija Pečnikar Oblak
Maša Papež
doc. dr. Polona Petek
Nedeljka Petrović Koren, dr. med., spec. druž., spl. in urgentne medicine
Sebastjan Piberl, dr.med., spec.splošne in urgentne medicine
Teja Pirnat
mag. Vladimir Pirnat, dr. med., spec. interne medicine in dipl. psiholog
Tomaž Plesec
Tanja Plestenjak
Milan Povše
prof. dr. Franc Požgan
prof. dr. Gregor Radonjič
doc. dr. Martina Reberšek, dr. med., spec. internistične onkologije
dr. Tadej Rifel
doc. dr. Rok Rupnik
Jasmin Seferagić
Sabina Senčar, dr.med., spec. družinske medicine in ginekologije
izr. prof. dr. Peter Simonič
SIZ - Slovenska iniciativa zdravnikov
Urška Šalej, dr. dent. med.
Srečko Šorli
mag. Nina Šutar
doc. dr. Tanja Švara
izr. prof. dr. Andraž Teršek
mag. Tatjana Tomažin Dakić
izr. prof. dr. Ivan Toplak
mag. Nada Tržan-Herman, mag. farm.
izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Gregor Vesel, dr. dent. med.
dr. Jure Vuga
dr. Urša Zabukovec
Rok Zavrtanik
dr. Žiga Zebec
prof. dr. Boštjan M. Zupančič.

Zahtevajte tudi vi ukinitev PCT pogojev s svojim podpisom!

STOP PCT

Podpis za ukinitev PCT

S podpisom podprite javni poziv vladi Republike Slovenije k odpravi PCT pogojev, za katere ni nobenih prepričljivih javnozdravstvenih, pravnih, družbenopolitičnih ali ekonomskih razlogov.

Na vaš e-naslov boste prejeli potrditev.
Vaš IP  3.234.244.181 bo zabeležen.