Nedelja, 25. Feb. 2024

Spoštovani minister Dr. Danijel Bešič Loredan, spoštovana predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Dr. Bojana Beovič, spoštovani strokovni direktor NIJZ Dr. Ivan Eržen

Teorija sistemov je človeštvu prinesla možnosti boljšega razumevanja in nadzorovanja vseh sistemov, tudi človeške družbe in njenega zdravstvenega sistema. V teoriji sistemov velja splošno pravilo, da je nepravilno delovanje sistema v določenem časovnem obdobju zmeraj neizpodbitno vezano na energijske vnose v sistem v preteklosti.

Družba je sistem, kjer je vsak človek njen element. Če v nekem časovnem obdobju sistem začne proizvajati mrtvorojene otroke, v Sloveniji je to leto 2022, potem je po teoriji sistemov potrebno najprej preveriti energijske vnose v sistem v preteklem obdobju leta 2021, ker nosečnost traja 9 mesecev. Vsi mrtvorojeni otroci v letu 2022 do sedaj, so bili spočeti v letu 2021. Ključno vprašanje je: »Kateri energijski vnosi so bili v populaciji opravljeni v letu 2021, ki bi lahko povzročili, da se je število mrtvorojenih otrok drastično povečalo?«. Zdravstveni sistem je na to ključno vprašanje dolžan odgovoriti! 

Smo Slovenci bili v letu 2021 množično zastrupljeni s hrano in se je posledično veliko nosečnosti končalo nesrečno z mrtvorojenim otrokom ali pa so bili ljudje množično zastrupljeni s koronskimi cepivi? Druge možnosti ni, edini vzrok povečanega števila mrtvorojenih otrok je lahko vnos strupov v organizme ljudi v letu 2021. Glede na leto 2020, smo jedli v Sloveniji v letu 2021 isto hrano, pili isto vodo in dihali zrak podobne kvalitete. V letu 2020 in 2021 nismo imeli povečanega števila mrtvorojenih otrok. Torej edini možni vzrok je, da so bili ljudje v letu 2021 zastrupljeni preko koronskih cepiv in se je zaradi tega posledično drastično povečalo število mrtvorojenih otrok v letu 2022.

Nedopustno je, s strokovnega vidika, etičnega vidika in nacionalnega interesa, da slovenski epidemiologi sedaj razmišljajo o tem, da kaj je šlo narobe? https://www.dnevnik.si/1042986141

Gre za načrtno zavajanje javnosti in politike s strani epidemiologov in odvračanja pozornosti od dejstva, da so edini možni kandidat za drastično povečano število mrtvorojenih otrok koronska cepiva. To se lahko tudi neizpodbitno dokaže z javno objavo podatkov števila X mrtvorojenih otrok v letu 2022, ki je seštevek števil X6, X5, X4, X3, X2, X1, X0. 

X = X6 + X5 + X4 + X3 + X2 + X1 + X0, 

  • pri čemer je X6 število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 6 krat,
  • X5 je število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 5 krat,
  • X4 je število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 4 krat,
  • X3 je število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 3 krat,
  • X2 je število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 2 krat,
  • X1 je število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 1 krat,
  • X0 je število mrtvorojenih otrok, katerih starši so bili skupno cepljeni 0 krat. 

Koronska cepiva so bila edini nov energijski vnos v telesa ljudi v letu 2021, ki ga v letu 2020 ni bilo. Apriorno izključevanje koronskih cepiv kot realnega možnega vzroka za povečano število mrtvorojenih otrok je neznanstveno, neodgovorno in skrajno nestrokovno. Zdravstveni sistem te podatke ima in jih je dolžan predočiti parlamentu in našim ljudem v najkrajšem času. Odgovornost, da se to čimprej zgodi, je vaša. 

V Sloveniji niste izpeljali do sedaj niti ene študije, ki bi pokazala učinkovitost koronskih cepiv. Študijo, ki sem jo predlagal, niste opravili, https://www.dnevnik.si/1042956964. Ta študija bi že do poletja 2021 pokazala realni učinek koronskih cepiv na smrtnost prebivalstva. Vsi zatrjujete, da je kovid-19 hudi nevaren, da so cepiva učinkovita, nimate pa za to nobenega dokaza. Edini realni dokaz bi bil, da cepljeni ljudje umirajo manj od necepljenih. Preliminarna analiza podatkov iz Anglije je pokazala, da okuženi cepljeni ljudje umirajo 14,5% hitreje kot okuženi necepljeni https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14293/S2199-1006.1.SOR-.PPAM9MX.v1

Z uporabo te analize, bi lahko v Sloveniji ugotovili s 100% zanesljivostjo, koliko so cepiva zmanjšala smrtnost prebivalstva ali pa kot kažejo angleški podatki, povečala smrtnost prebivalstva. Potrebno je dati v javnost podatke, koliko od umrlih v posameznih starostnih skupinah (do 20 let, med 20 in 40, med 40 in 60, med 60 in 80 in nad 80) je bilo cepljenih. Ko imamo te podatke, lahko z veliko zanesljivostjo izračunamo proporcionalno število »cepljeni umrli« za posamezne starostne skupine: 

cepljeni / živi = cepljeni umrli / vsi umrli    (za vsako starostno skupino posebej) 

Iz zgornje enačbe lahko za posamezno starostno skupino izračunamo proporcionalno število »cepljeni umrli«, ki mora biti zmeraj večje od statističnega števila cepljenih umrlih. V tem primeru cepiva rešujejo življenja. Če sta števili enaki, cepiva nimajo vpliva na smrtnost. Če je statistično število cepljenih umrlih večje od proporcionalnega števila cepljenih umrlih, potem cepiva povečujejo smrtnost. 

Podatkov o tem, koliko ljudi, ki so bili cepljeni, je umrlo v 2021, v Sloveniji nimamo. V nobeni statistiki se ne prikaže relacije med cepljenimi s koronskimi cepivi in umrlimi, čeprav je ta relacija edina relevantna za ugotavljanje učinkovitosti cepiv. 
Vi ste dolžni opraviti predlagani izračun in obvestiti slovensko politiko in slovensko javnost o tem, koliko življenj je bilo rešenih s koronskimi cepivi. Da se predlagana analiza opravi, sem v letu 2021 večkrat pisal Dr. Kreku, pa se ni odzval. Slovenci upravičeno pričakujemo, da boste predlagane izračune opravili in jih javno objavili. Medijska gonja, da je kovid-19 nevaren in da so cepiva rešitev, letos jeseni ne bo več delovala. Slovenci smo siti prodajanja megle o učinkovitosti cepiv. Hočemo in imamo pravico do znanstvene analiza. Da se pa ta analiza opravi, ste odgovorni vi. 

Želim vam lep dan, 

Srečko Šorli, samostojni raziskovalec,
https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/

30.06.2022, Slovenija