Nedelja, 25. Feb. 2024

ANTI-DAVOS KONFERENCA ZA SUVERENO IN SVOBODNO SLOVENIJO

ANTI-DAVOS KONFERENCA
ZA SUVERENO IN SVOBODNO SLOVENIJO

25. september, Ljubljana

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Globalizem je antipod znanosti, humanizma in prava. Izpusti CO2 imajo na okolje zanemarljiv vpliv. Virus kovid-19 je obvladljiv z zgodnjim zdravljenjem. Ljudje množično zbolevajo in umirajo zaradi koronskih cepiv. Cepljenje prebivalstva s cepivi, ki niso imela (in mnoga še nimajo) zaključene niti tretje faze kliničnih študij, so poskusi na ljudeh in so kot taki v nasprotju z Nürberškim kodeksom, da o etiki niti ne govorimo. Transhumanizem pogublja človeka in naravo. Globalistični evgeniki trdijo, da  je na planetu preveč ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v več kot 80% lasti korporativnega kapitala in v njegovem interesu želi pridobiti pooblastila za razglašanje pandemij po presoji njenega vodstva brez podpore znanosti. S tem bi prevzela popolno oblast nad državami članicami ne le v primeru epidemij ali pandemij, temveč tudi v primeru klimatskih sprememb, naravnih nesreč in vojn. Nova pravila delovanja bi Svetovni zdravstveni organizaciji omogočala ohranjanje permanentnega izrednega stanja in avtokratsko vodenje večine sveta. Države članice bi izgubile suverenost, njihovi državljani pa temeljne človekove pravice in svoboščine in vsakršno pravno varnost. Udeleženci konference zato ugotavljajo, da je za človeka dostojno življenje, obstoj naše države in sámo preživetje nujno, da Slovenija izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije. V Sloveniji imamo dovolj medicinskega znanja, da lahko sami ustvarjamo strategijo zdravstvenega varstva naših državljanov.

1. sklop

moderator Srečko Šorli
- Anton Komat: KAKO NADALJEVATI PO DAVOSU? 
- Pater Karel Gržan: NE DAVOS, NA NAS JE DA KREIRAMO NOVO NEBO IN NOVO ZEMLJO 
- Dr. Tomaž Mastnak, Ph.D.: DAVOS?

2. sklop

moderator Robert Križanič
- Mag. Tomaž Ogrin: RESNIČNA ZNANOST O GLOBALNEM SEGREVANJU 
- Dr. Tomaž Makovec, Ph.D.: IATROGENA MEDICINA
- Dr. Sebastijan Piberl MD: VDOR V LJUDSKI UM IN NJEGOVA KONTROLA 
- Dr. Žiga Zebec, Ph.D.: KORONSKA CEPIVA IN GENETIKA

3. sklop

moderator Robert Križanič
- Dr. Živan Krevel MD: ZAVEDANJE, KLJUČ PREŽIVETJA! 
- Dr. Biserka Ilin MD: GLOBALISTIČNA WHO IN IZSTOP SLOVENIJE
- Dr. Uroš Lipušček: NOVA SVETOVNA UREDITEV; MED UKRAJINO IN TAJVANOM
- Odvetnik Domen Gorenšek: ZAKAJ JE V ČASU KORONSKE KRIZE ODPOVEDAL PRAVNI SISTEM?

4. sklop

GOSTI KONFERENCE: Dr. Sabina Senčar, predsedniška kandidatka, in predstavnika gibanja Slobodni ZAjedno iz Zagreba, moderator Robert Križanič.

ANTI-DAVOS KONFERENCA  ZA SUVERENO IN SVOBODNO SLOVENIJO

ANTI-DAVOS KONFERENCA
ZA SUVERENO IN SVOBODNO SLOVENIJO

25. september, Ljubljana

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Globalizem je antipod znanosti, humanizma in prava. Izpusti CO2 imajo na okolje zanemarljiv vpliv. Virus kovid-19 je obvladljiv z zgodnjim zdravljenjem. Ljudje množično zbolevajo in umirajo zaradi koronskih cepiv. Cepljenje prebivalstva s cepivi, ki niso imela (in mnoga še nimajo) zaključene niti tretje faze kliničnih študij, so poskusi na ljudeh in so kot taki v nasprotju z Nürberškim kodeksom, da o etiki niti ne govorimo. Transhumanizem pogublja človeka in naravo. Globalistični evgeniki trdijo, da  je na planetu preveč ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v več kot 80% lasti korporativnega kapitala in v njegovem interesu želi pridobiti pooblastila za razglašanje pandemij po presoji njenega vodstva brez podpore znanosti. S tem bi prevzela popolno oblast nad državami članicami ne le v primeru epidemij ali pandemij, temveč tudi v primeru klimatskih sprememb, naravnih nesreč in vojn. Nova pravila delovanja bi Svetovni zdravstveni organizaciji omogočala ohranjanje permanentnega izrednega stanja in avtokratsko vodenje večine sveta. Države članice bi izgubile suverenost, njihovi državljani pa temeljne človekove pravice in svoboščine in vsakršno pravno varnost. Udeleženci konference zato ugotavljajo, da je za človeka dostojno življenje, obstoj naše države in sámo preživetje nujno, da Slovenija izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije. V Sloveniji imamo dovolj medicinskega znanja, da lahko sami ustvarjamo strategijo zdravstvenega varstva naših državljanov.

1. sklop

moderator Srečko Šorli
- Anton Komat: KAKO NADALJEVATI PO DAVOSU? 
- Pater Karel Gržan: NE DAVOS, NA NAS JE DA KREIRAMO NOVO NEBO IN NOVO ZEMLJO 
- Dr. Tomaž Mastnak, Ph.D.: DAVOS?

2. sklop

moderator Robert Križanič
- Mag. Tomaž Ogrin: RESNIČNA ZNANOST O GLOBALNEM SEGREVANJU 
- Dr. Tomaž Makovec, Ph.D.: IATROGENA MEDICINA
- Dr. Sebastijan Piberl MD: VDOR V LJUDSKI UM IN NJEGOVA KONTROLA 
- Dr. Žiga Zebec, Ph.D.: KORONSKA CEPIVA IN GENETIKA

3. sklop

moderator Robert Križanič
- Dr. Živan Krevel MD: ZAVEDANJE, KLJUČ PREŽIVETJA! 
- Dr. Biserka Ilin MD: GLOBALISTIČNA WHO IN IZSTOP SLOVENIJE
- Dr. Uroš Lipušček: NOVA SVETOVNA UREDITEV; MED UKRAJINO IN TAJVANOM
- Odvetnik Domen Gorenšek: ZAKAJ JE V ČASU KORONSKE KRIZE ODPOVEDAL PRAVNI SISTEM?

4. sklop

GOSTI KONFERENCE: Dr. Sabina Senčar, predsedniška kandidatka, in predstavnika gibanja Slobodni ZAjedno iz Zagreba, moderator Robert Križanič.