Nedelja, 10. Dec. 2023

Povedano na glas

»Zdravi se simptomatsko. Na začetku pa to ni bilo možno. Nobenega predloga ni bilo za zgodnje zdravljenje … Ta kriza je potekala izven vseh dosedanjih norm, kako postopati v primeru neke bolezni, ki je razširjena na večji krog populacije … Gre za proceduralno napako, ki ni v skladu ne z Nürnberškim kodeksom, ne s Helsinško deklaracijo, ne z Oviedsko konvencijo. Ni v skladu s postopki, ki se štejejo za poskuse v medicini.«

Povedano na glas

»Zdravi se simptomatsko. Na začetku pa to ni bilo možno. Nobenega predloga ni bilo za zgodnje zdravljenje … Ta kriza je potekala izven vseh dosedanjih norm, kako postopati v primeru neke bolezni, ki je razširjena na večji krog populacije … Gre za proceduralno napako, ki ni v skladu ne z Nürnberškim kodeksom, ne s Helsinško deklaracijo, ne z Oviedsko konvencijo. Ni v skladu s postopki, ki se štejejo za poskuse v medicini.«