Sobota, 22. Jun. 2024

Datum: 5.10.2023

Spoštovani dr. Robert Golob, predsednik vlade Republike Slovenije

Zadeva: Zaustavitev koronskega cepljenja v Sloveniji in izstop iz WHO

Znanost neizpodbitno dokazuje, koronska cepiva so drastično povečala bolezen in presežno smrtnost. Uradni podatki dokazujejo, da je presežna smrtnost po pravilu večja v državah, kjer je bilo cepljenje intenzivnejše. Povezave do podatkov so tukaj:

  1. Stopnja smrtnosti v posameznih državah https://www.mortality.watch/heatmap
  2. Intenziteta cepljenja v posameznih državah https://edition.cnn.com/interactive/2021/health/global-covid-vaccinations/
  3. Bolj kot je bilo cepljenje intenzivno v določenem obdobju, večja je bila presežna smrtnost. Ta analiza je bila opravljena za 37 držav
    https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/analysis-of-covid19-vaccination-effectiveness-120520.html
  4. Smrtnost cepljenega dela populacije je večja od smrtnost necepljenega dela populacije za okoli 15%
    https://www.primescholars.com/articles/forgotten-primum-non-nocere-and-increased-mortality-after--covid19-vaccination.pdf

Obstaja okoli 1000 znanstvenih člankov, ki dokazujejo nevarnost kronskih cepiv: https://drtrozzi.org/2023/09/28/1000-peer-reviewed-articles-on-vaccine-injuries/

Poročilo NIJZ o rezultatih koronskega cepljenja je popolna laž: https://triglavmedia.si/mnenja/komentarji/287-porocilo-nijz-o-uspesnosti-koronskega-cepljenja-je-popolna-laz-in-zavajanje-javnega-mnenja

V Sloveniji je zaradi koronskih ukrepov (ni bilo zgodnjega zdravljenja, respiratorji, uporaba remdesivirja, koronsko cepljenje) predčasno umrlo v 2021 in 2022 okoli 5000 oseb. Model za točen izračun, koliko oseb je umrlo zaradi koronskega cepljenja, je na povezavi: Matematični model analize podatkov NIJZ za ugotovitev vpliva cepiv na presežno smrtnost. NIJZ ima za izračun vse potrebne podatke. Tako mi je osebno zagotovil Dr. Milan Krek.

Da je bilo koronsko cepljenje popoln polom medicine in da WHO ne zastopa interesov javnega zdravja, ampak interese Big Pharma, je pred kratkim javno povedal eden najbolj priznanih zdravnikov na svetu Prof. Dr. Peter McCollough v EU parlamentu
https://triglavmedia.si/novice/zdravje/295-dr-peter-mccullough-v-eu-parlamentu-o-skodljivosti-cov-19-cepiv-in-szo

Vsled navedenih dejstev, je smiselno, da se cepljenje proti COv-19 v Sloveniji zaustavi in da Slovenija nemudoma izstopi iz WHO. Na prvem mestu je zdravje naših ljudi, na drugem mestu so posojila Svetovne banke, ki nam jih očitno pogojujejo z vsiljevanjem pandemičnega sporazuma WHO. Slovenci smo pametni in pridni ljudje. Lahko živimo od naše lastne inteligence in od našega lastnega dela.

Lani, 27. maja 2022, se je med 75. svetovno zdravstveno skupščino 194 neizvoljenih, neodgovornih in večinoma neznanih delegatov Svetovne zdravstvene organizacije soglasno dogovorilo o sprejetju sprememb Mednarodnih zdravstvenih pravil (IHR). Predlagane spremembe IHR pravilnika bi še dodatno okrepile moč WHO in omogočile uvedbo popolnega nadzora nad prebivalstvom. Vse to bi nas pripeljalo v medicinsko diktaturo, kjer bi bili državljani brez pravic in pod popolnim nadzorom, suverenost Slovenije pa predana v roke WHO in njenega generalnega direktorja.

Spremembe bi omogočile uvedbo poljubnih zdravstvenih ukrepov, odvzem temeljnih človekovih pravic in izgubo suverenosti držav članic. Novi predpisi bi dali WHO pravico določati strokovne smernice za zdravnike in omejiti njihovo avtonomijo. Spremembe bi omogočile tudi cenzuro informacij in uvedbo globalnega digitalnega zdravstvenega potrdila.

Novi Mednarodni zdravstveni pravilnik bo sprejet, v kolikor ga ne zavrnete najpozneje do konca novembra letos, po principu "če molčiš, se z njim strinjaš" in bo stopil v veljavo maja 2024 ter bo pravno zavezujoč za vse članice WHO. Zato je nujno, da novi, spremenjeni Mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR) čim prej zavrnete.

Posledice sprejetja dopolnjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) so podrobno razložene na strani Iniciative slovenskih zdravnikov: https://www.slovenskizdravniki.si/who-jev-pandemijski-sporazum-in-spremembe-ihr-pravilnika-pot-v-medicinsko-diktaturo/ in na https://expose-news.com/2023/10/04/the-who-power-grab-must-be-stopped-our-silence-is-our-consent/

Želim vam lep dan,

Srečko Šorli, raziskovalec
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABH-6270-2020