Sobota, 22. Jun. 2024

Posvet o spremembi volilnega sistema - Kaj vam je pomembno pri volitvah

Predsednik vlade, dr. Robert Golob le izpolnjuje eno od predvolilnih obljub: sklical je javni posvet stroke, politike, civilne družbe in splošne javnosti o spremembi volilnega sistema. Posvet z nazivom "Kaj vam je pomembno pri volitvah", je potekal v ponedeljek, 23. oktobra 2023 ob 15.00 uri v Cankarjevem domu.
Zgoraj si lahko ogledate posnetek posveta.

Med udeleženci so bili tudi člani Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (NS-SVS) in člani Programskega sveta koalicije civilne družbe Sinteza (PS-Sinteza).

Na kratko predstavljamo njihov predlog za kombinirani volilni sistem:

---

V SINTEZI-KCD in NACIONALNEM SVETU ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA (NS-SVS) ugotavljamo, da je sedanji sistem volitve poslancev:
- NEURAVNOTEŽEN (po vsakih volitvah ugotavljamo, da je vsaj deset volilnih okrajev, v katerih ni bil izvoljen noben poslanec)
- NEDEMOKRATIČEN IN NEUSTAVEN (državljani nimamo odločilnega vpliva na izvolitev poslancev);
- TEŽKO RAZUMLJIV (težko je razumeti, da sedita v Državnem zboru poslanca, od katerih je prvi dobil 24-krat manj glasov podpore od drugega, kandidat z desetkrat večjo podporo od prvega pa ni bil izvoljen);
Zato predlagamo:
- Da uvedemo sistem, kjer ima vsak volivec dva glasova;
- Da se polovica poslancev voli neposredno, po dvokrožnem večinskem sistemu (enako kot volimo župane) v 44 volilnih okrajih (prvi glas); (kandidate enakopravno postavljajo politične stranke ali državljanske skupine, upoštevajoč načelo domicila, kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov v prvem ali drugem krogu pa je dokončno izvoljen, ne glede na rezultate na podlagi drugega glasu)
- Da volivec z drugim glasom voli v volilnih enotah tako, da z uporabo absolutnega in obveznega prednostnega glasu z volilnih list izbere svojega kandidata;
- Ker se politične stranke ne morejo dogovoriti za ustanovitev pokrajin, predlagamo, da kot izhodišče vzamemo statistične regije ter uvedemo princip, da je število mandatov v posamezni regiji odvisno glede na število prebivalcev (en mandat na približno 47.000 prebivalcev);
- Da Zakon o volitvah v DZ podrobneje določi, kdo ne more kandidirati ter odgovornost izvoljenih poslancev, vključno z možnostjo odpoklica poslanca in državnega zbora;
- Kombinirani volilni sistem je tako rešitev, ki predstavlja sintezo prednosti večinskega in proporcionalnega volilnega sistema, s tem, da v celoti ohranja ustavno načelo proporcionalnosti; tak sistem ima za današnjo Slovenijo z različnih vidikov prednost pred drugimi možnimi rešitvami glede demokratičnosti, zmanjševanja polarizacije, števila parlamentarnih političnih strank, stabilnosti izvršilne oblasti, enakomerne zastopanosti vseh delov Slovenije in odgovornosti poslancev;
- Prepričani smo, da pravica oblikovanja volilnega sistema pripada državljanom (princip suverenosti), ne političnim strankam, zato vztrajamo, da predlog novega volilnega sistema, ki ga pripravijo strokovnjaki, potrdijo državljanke in državljani na REFERENDUMU.

V spletnem glasovanju, ki ga je za nas izvedla Ninamedia in v anketi, ki jo je izvedla vlada, je ta sistem dobil večjo podporo od veljavne ureditve in od možnosti, da bi uvedli le prednostni glas.

Več o predlogu: Programski svet Sinteze in Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema

Dodatne informacije najdete tudi na:
http://www.sinteza.co/zakaj-predlagamo-kombinirani-volilni-sistem/
http://koalicijacivilnedruzbe.si

Ljubljana, oktober 2023

 ---

 

Posvet o spremembi volilnega sistema - Kaj vam je pomembno pri volitvah

Predsednik vlade, dr. Robert Golob le izpolnjuje eno od predvolilnih obljub: sklical je javni posvet stroke, politike, civilne družbe in splošne javnosti o spremembi volilnega sistema. Posvet z nazivom "Kaj vam je pomembno pri volitvah", je potekal v ponedeljek, 23. oktobra 2023 ob 15.00 uri v Cankarjevem domu.
Zgoraj si lahko ogledate posnetek posveta.

Med udeleženci so bili tudi člani Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (NS-SVS) in člani Programskega sveta koalicije civilne družbe Sinteza (PS-Sinteza).

Na kratko predstavljamo njihov predlog za kombinirani volilni sistem:

---

V SINTEZI-KCD in NACIONALNEM SVETU ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA (NS-SVS) ugotavljamo, da je sedanji sistem volitve poslancev:
- NEURAVNOTEŽEN (po vsakih volitvah ugotavljamo, da je vsaj deset volilnih okrajev, v katerih ni bil izvoljen noben poslanec)
- NEDEMOKRATIČEN IN NEUSTAVEN (državljani nimamo odločilnega vpliva na izvolitev poslancev);
- TEŽKO RAZUMLJIV (težko je razumeti, da sedita v Državnem zboru poslanca, od katerih je prvi dobil 24-krat manj glasov podpore od drugega, kandidat z desetkrat večjo podporo od prvega pa ni bil izvoljen);
Zato predlagamo:
- Da uvedemo sistem, kjer ima vsak volivec dva glasova;
- Da se polovica poslancev voli neposredno, po dvokrožnem večinskem sistemu (enako kot volimo župane) v 44 volilnih okrajih (prvi glas); (kandidate enakopravno postavljajo politične stranke ali državljanske skupine, upoštevajoč načelo domicila, kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov v prvem ali drugem krogu pa je dokončno izvoljen, ne glede na rezultate na podlagi drugega glasu)
- Da volivec z drugim glasom voli v volilnih enotah tako, da z uporabo absolutnega in obveznega prednostnega glasu z volilnih list izbere svojega kandidata;
- Ker se politične stranke ne morejo dogovoriti za ustanovitev pokrajin, predlagamo, da kot izhodišče vzamemo statistične regije ter uvedemo princip, da je število mandatov v posamezni regiji odvisno glede na število prebivalcev (en mandat na približno 47.000 prebivalcev);
- Da Zakon o volitvah v DZ podrobneje določi, kdo ne more kandidirati ter odgovornost izvoljenih poslancev, vključno z možnostjo odpoklica poslanca in državnega zbora;
- Kombinirani volilni sistem je tako rešitev, ki predstavlja sintezo prednosti večinskega in proporcionalnega volilnega sistema, s tem, da v celoti ohranja ustavno načelo proporcionalnosti; tak sistem ima za današnjo Slovenijo z različnih vidikov prednost pred drugimi možnimi rešitvami glede demokratičnosti, zmanjševanja polarizacije, števila parlamentarnih političnih strank, stabilnosti izvršilne oblasti, enakomerne zastopanosti vseh delov Slovenije in odgovornosti poslancev;
- Prepričani smo, da pravica oblikovanja volilnega sistema pripada državljanom (princip suverenosti), ne političnim strankam, zato vztrajamo, da predlog novega volilnega sistema, ki ga pripravijo strokovnjaki, potrdijo državljanke in državljani na REFERENDUMU.

V spletnem glasovanju, ki ga je za nas izvedla Ninamedia in v anketi, ki jo je izvedla vlada, je ta sistem dobil večjo podporo od veljavne ureditve in od možnosti, da bi uvedli le prednostni glas.

Več o predlogu: Programski svet Sinteze in Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema

Dodatne informacije najdete tudi na:
http://www.sinteza.co/zakaj-predlagamo-kombinirani-volilni-sistem/
http://koalicijacivilnedruzbe.si

Ljubljana, oktober 2023

 ---