Sobota, 22. Jun. 2024

Izteka se rok za ugovor na spremembe IHR

Pogovor z Dr. Biserko Ilin o tem, da se izteka rok za ugovor na spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR). S predlaganimi amandmaji k Mednarodnemu zdravstvenemu pravilniku (IHR), se bodo razširile in povečale kompetence WHO in legalizirala medicinska diktatura WHO, Slovenija bo izgubila suverenost glede odločanja o zdravstvenih ukrepih, omogočeno bo kršenje temeljnih človekovih pravic slovenskim državljanom.

V nasprotju s pričakovanim, predstavlja več kot 80 % sredstev WHO zasebni kapital, ki tudi narekuje porabo. Med največjimi donatorji so farmacevtske družbe in GAVI, mednarodna aliansa za izboljšanje dostopa do cepljenja, ustanovljena leta 2000. Skladno s pogojevanjem financiranja je tudi delovanje WHO v interesu financerjev.

Če slovenska vlada amandmajev IHR ne bo z dopisom WHO pravočasno zavrnila, bodo po principu tihega soglasja amandmaji postali za Slovenijo pravno zavezujoči, Slovenska vlada pa se bo brez možnosti ugovora pravno obligirala dosledno izvajati vse bodoče zahteve WHO in cenzurirati zahtevam WHO nasprotna strokovna mnenja in znanstvene ugotovitve.

Rok za ugovor, ki s je iztekel z novembrom je veljal za spremembe, ki bi naj bile izglasovane na Generalni skupščini maja 2022. Gre za dve pomembni spremembi: spremembe, ki jih želijo uvesti, bi naj začele veljati veliko hitreje - ne več po 24 mesecih, temveč po 12 mesecih, rok za ugovor pa se bi tako skrajšal z 18 na 10 mesecev.

Proti temu protestira skupina dvanajstih poslancev, med katerimi sta tudi Marcel de Graaff in Rob Roos. Svetovni zdravstveni organizaciji so poslali pismo s prošnjo za pojasnila. Parlamentarci so odkrili določene nepravilnosti. Na spletni strani SZO je dokument o spremembah IHR iz leta 2005, ki ga SZO navaja kot dokaz, da so bile določene spremembe izglasovane na Generalni skupščini maja 2022. Poslanci opozarjajo, da bi spremembe lahko začele veljati le, če je bilo glasovanje pravilno izvedeno in je prisotna večina držav članic.

Skupina EU poslancev na spletni strani SZO ni našla nobenih podatkov, ki bi to potrdili. Poslanci zato pozivajo generalnega direktorja SZO Tedrosa, naj predloži prepričljive dokaze, da je bilo glasovanje maja 2022 pravilno izvedeno. Zahtevali so dokaz, koliko držav članic je bilo prisotnih na glasovanju in koliko jih je glasovalo za spremembe. Če SZO teh dokazov ne bo pravočasno predložila, bodo poslanci razglasili dokument za neveljaven.

Pismo so podpisali Rob Roos, Rob Rooken, Cristian Terhes, Ladislav Ilčič, Virginie Joron, Francesca Donato, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrion, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Emmanouil Fragkos in Ivan Vilibor Sinčič.

Vse več držav se upira sprejetju sprememb IHR. Več držav je nedavno poslalo zavrnitvena dopise ali izrazilo zadržke glede sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) Svetovne zdravstvene organizacije.

Oglejte si še: SZO (WHO) vzpostavlja klasično totalitarno strukturo

 

Izteka se rok za ugovor na spremembe IHR

Pogovor z Dr. Biserko Ilin o tem, da se izteka rok za ugovor na spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR). S predlaganimi amandmaji k Mednarodnemu zdravstvenemu pravilniku (IHR), se bodo razširile in povečale kompetence WHO in legalizirala medicinska diktatura WHO, Slovenija bo izgubila suverenost glede odločanja o zdravstvenih ukrepih, omogočeno bo kršenje temeljnih človekovih pravic slovenskim državljanom.

V nasprotju s pričakovanim, predstavlja več kot 80 % sredstev WHO zasebni kapital, ki tudi narekuje porabo. Med največjimi donatorji so farmacevtske družbe in GAVI, mednarodna aliansa za izboljšanje dostopa do cepljenja, ustanovljena leta 2000. Skladno s pogojevanjem financiranja je tudi delovanje WHO v interesu financerjev.

Če slovenska vlada amandmajev IHR ne bo z dopisom WHO pravočasno zavrnila, bodo po principu tihega soglasja amandmaji postali za Slovenijo pravno zavezujoči, Slovenska vlada pa se bo brez možnosti ugovora pravno obligirala dosledno izvajati vse bodoče zahteve WHO in cenzurirati zahtevam WHO nasprotna strokovna mnenja in znanstvene ugotovitve.

Rok za ugovor, ki s je iztekel z novembrom je veljal za spremembe, ki bi naj bile izglasovane na Generalni skupščini maja 2022. Gre za dve pomembni spremembi: spremembe, ki jih želijo uvesti, bi naj začele veljati veliko hitreje - ne več po 24 mesecih, temveč po 12 mesecih, rok za ugovor pa se bi tako skrajšal z 18 na 10 mesecev.

Proti temu protestira skupina dvanajstih poslancev, med katerimi sta tudi Marcel de Graaff in Rob Roos. Svetovni zdravstveni organizaciji so poslali pismo s prošnjo za pojasnila. Parlamentarci so odkrili določene nepravilnosti. Na spletni strani SZO je dokument o spremembah IHR iz leta 2005, ki ga SZO navaja kot dokaz, da so bile določene spremembe izglasovane na Generalni skupščini maja 2022. Poslanci opozarjajo, da bi spremembe lahko začele veljati le, če je bilo glasovanje pravilno izvedeno in je prisotna večina držav članic.

Skupina EU poslancev na spletni strani SZO ni našla nobenih podatkov, ki bi to potrdili. Poslanci zato pozivajo generalnega direktorja SZO Tedrosa, naj predloži prepričljive dokaze, da je bilo glasovanje maja 2022 pravilno izvedeno. Zahtevali so dokaz, koliko držav članic je bilo prisotnih na glasovanju in koliko jih je glasovalo za spremembe. Če SZO teh dokazov ne bo pravočasno predložila, bodo poslanci razglasili dokument za neveljaven.

Pismo so podpisali Rob Roos, Rob Rooken, Cristian Terhes, Ladislav Ilčič, Virginie Joron, Francesca Donato, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrion, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Emmanouil Fragkos in Ivan Vilibor Sinčič.

Vse več držav se upira sprejetju sprememb IHR. Več držav je nedavno poslalo zavrnitvena dopise ali izrazilo zadržke glede sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) Svetovne zdravstvene organizacije.

Oglejte si še: SZO (WHO) vzpostavlja klasično totalitarno strukturo