Nedelja, 16. Jun. 2024

Vabimo vas k ogledu pogovora z dr. Radom Bohincem. Intervju je vodila Tjaša Zorc Rupnik, posnel pa Dobrin Tavčar. Prof. dr. Rado Bohinc je redni profesor gospodarskega, delovnega in evropskega prava na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (UL FDV). Kot znanstveni svetnik na FDV in ZRS raziskuje pravo korporacij in ustanov ter javno in korporativno upravljanje in družbeno odgovornost. 

V današnjem pogovoru je tema stanje v družbi, kjer se zdi, da se vrednote izgubljajo in da se človeštvo oddaljuje od svoje najbolj človeške strani. Tudi v Sloveniji je stanje vse prej kot rožnato, saj se včasih zdi, da politični sistem bolj služi interesom kapitala kot pa potrebam ljudi. Dr. Bohinc opozarja na potrebo po temeljitih spremembah v volilnem sistemu. Poudarja, da ga je treba preoblikovati tako, da bodo volitve resnično odražale voljo ljudi, ter da je potrebno okrepiti odgovornost poslancev, ki svoje položaje pogosto izkoriščajo za lastne koristi.

Nekatere rešitve, ki jih dr. Bohinc predlaga, so:

  • uvedba kombiniranega volilnega sistema, ki bi združeval načelo večinskega volilnega sistema na ravni okraja in načelo proporcionalnega volilnega sistema na ravni političnih strank,
  • omejitev možnosti poslancev, da se ponovno kandidirajo, na dva mandata,
  • uvedbo elektronskih volitev, da bi omogočili boljšo udeležbo mlajših generacij,
  • zahteva, da kandidati za poslance javno predstavijo svoje reference, izobrazbo, izkušnje, dosežke in politični program, da bi volivci lahko odgovorno izbirali svoje predstavnike,
  • uvedba instituta odpoklica poslanca ter spremenjen pristop k uporabi instituta imunitete poslanca,
  • uvedba načela domicila, ki zahteva, da mora kandidat vsaj dve leti živeti v okraju, v katerem kandidira,
  • predlaga razmislek o uvedbi obvezne volilne udeležbe kot državljanske dolžnosti.

Pogovor je razdeljen na tri dele.

1. del

2. del

3. del

Več o iniciativi za spremembo volilnega sistema lahko preberete na: http://www.sinteza.co/zakaj-predlagamo-kombinirani-volilni-sistem in http://koalicijacivilnedruzbe.si