Nedelja, 16. Jun. 2024

Dr. Robert Golob
Predsednik vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva ulica 20 
1000 Ljubljana

Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob,

kot smo seznanjeni, se je Svetovna zdravstvena organizacija/WHO te dni z urgentnim pismom obrnila na voditelje držav članic in jih pozvala k podpori njenim prizadevanjem, da bi še pred 77. zasedanjem generalne skupščine maja 2024 pripravili za sprejem tako imenovani Pandemijski sporazum, o katerem se te dni pogajajo v Ženevi. 

Povzetek pisma WHO voditeljem držav članic:
»Izjemna lekcija, ki smo se je naučili iz COVID-19, je, da nihče nikjer ni varen, dokler niso vsi varni povsod – to pa se lahko zgodi le s sodelovanjem. V odgovor se je 194 držav, ki so članice Svetovne zdravstvene organizacije, decembra 2021 odločilo, da začne pogajanja za nov mednarodni instrument o preprečevanju, pripravljenosti in odzivu na pandemijo, Pandemični sporazum, kot "globalni okvir" za sodelovanje pri pripravi na pandemijo in zajeziti vsako novo grožnjo pandemije, vključno z doseganjem enakega dostopa do cepiv, terapevtikov in diagnostike.
Pogajanja o učinkovitem pandemičnem sporazumu so priložnost za nujno potrebno zaščito sveta, v katerem živimo. Države so same predlagale ta instrument, posamezne države se o njem pogajajo in samo države bodo na koncu odgovorne za njegove zahteve ter njegov uspeh ali neuspeh.
Vzpostavitev močnega globalnega pakta o pandemijah bo zaščitila prihodnje generacije pred ponovitvijo milijonov smrti ter socialnega in gospodarskega opustošenja, ki je posledica pomanjkanja sodelovanja med pandemijo COVID-19. Vse države potrebujejo tisto, kar lahko ponudi sporazum: sposobnost odkrivanja in izmenjave patogenov, ki predstavljajo tveganje, ter pravočasen dostop do testov, zdravljenja in cepiv.
Dogovor naj bi bil dosežen čez dva meseca in pol, do maja 2024, da bi bil sporazum pripravljena za sprejem na 77. skupščini Svetovne zdravstvene organizacije.
Ko države zdaj vstopajo v to, kar bi morala biti zadnja faza pogajanj, morajo zagotoviti dogovor o ukrepih, ki bodo omogočili zahtevano nalogo: preprečili in ublažili grožnje pandemije. Pozivamo k rešitvam, ki zagotavljajo tako hitrost pri poročanju in izmenjavi patogenov kot tudi dostop – v vsaki državi – do zadostnih orodij, kot so testi in cepiva, za zaščito življenj in zmanjšanje škode. Javni in zasebni sektor morata sodelovati v javno dobro. 
Ta globalna prizadevanja ogrožajo dezinformacije in neresnice, ki krožijo po svetu ter obtožujejo WHO, da namerava spremljati gibanje ljudi prek digitalnih potnih listov; da bo državam odvzeta nacionalno suverenost; in da bo imel možnost napotitve oboroženih enot za uveljavljanje obveznih cepljenj in zapora.
Vse te trditve so popolnoma napačne in vlade si morajo prizadevati, da jih zanikajo z jasnimi dejstvi.
Voditelje vseh držav pozivamo, naj okrepijo svoja prizadevanja in do maja zagotovijo podporo sporazumu o pandemiji. Pojavila se bo nova grožnja pandemije – in ni izgovora, da nanjo ne bi bili pripravljeni.«  
Konec povzetka

Obrazložitev nasprotovanja pismu WHO

Po lanskoletnem uradnem preklicu epidemije covid-19 v mesecu marcu se je civilna družba večkrat obrnila na predstavnike oblasti ter NIJZ, da bi pripravili analizo pandemičnih ukrepov in pojasnili, zakaj je v Sloveniji, tako kot tudi v ostalih državah, prišlo do velike presežne smrtnosti ravno v obdobju, ko bi se morala epidemija zaradi cepljenja prebivalstva poleči. Z dokumentacijo, ki so jo pripravili naši sodelavci, in iz katere izhaja, da je razlog povišane smrtnosti cepljenje, je bil seznanjen tako državni svet, kakor tudi državni zbor in seveda Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
Naša prizadevanja, da bi se po epidemiji odkrito soočili z njenimi posledicami, predvsem pa preverili tudi cepilni status državljanov, ki so umrli zaradi srčnih infarktov, kapi in hitrega raka, kakršnih stroka prej ni poznala, več bila več kot upravičena in v skladu z običajnim ravnanjem v takih primerih. 
Proti pričakovanjem nismo bili slišani. V dobrem letu po koncu epidemije ni o tem, kako se je to, tri leta trajajoče, izjemno stanje odrazilo v življenju naše družbe razpravljal noben vladni ali strokovni organ. Niti eden!
Ker v Sloveniji ne razpolagamo z analizo pandemičnega obdobja, ne moremo niti vedeti, ali je »Pandemijski sporazum«, kakor ga te dni dogovarjajo na WHO, primeren za uporabo v vseh bodočih podobnih primerih pandemij, o katerih, kakor pišejo ali že kar grozijo 
z WHO, ni dvoma, da bodo prišle.
Iz tega razloga vas vljudno naprošamo, da prisluhnete svojim sodržavljanom, ne pa globalistični organizaciji, ki je namesto zdravljenja s poceni in učinkovitimi zdravili, promovirala edinole cepljenje, čeprav so bila cepiva nepreverjena, razvita v 8 mesecih (običajno trajanje je 8 let) in so dobila zgolj dovoljenje za začasno uporabo. Zelo hitro, že leta 2021 smo iz EudraVigilance (Agencija EMA za registriranje stranskih učinkov uporabe zdravil) dobili vznemirljiva poročila o visokem deležu stranskih učinkov po cepljenju, vključno s smrtmi. Zdaj tudi Evropska medicinska agencija priznava, da »so cepiva proti koroni odobrili samo in izključno za individualno imunizacijo, nikakor pa ne za kontrolo ter preprečevanje okužb.«

Prepričani smo, da je v interesu državljanov Slovenije zadržano ravnanje do namer WHO, in nikakor zavzemanje za Pandemijski sporazum, ki vzpostavlja platformo za lažjo globalno distribucijo pripravkov, ki jih proizvaja farmacevtska industrija – taista, ki financira WHO – in to povsem mimo nadzora znanstvenikov in inštitutov, ki delujejo neodvisno od nje. Opozarjamo vas, da kot predsednik vlade in kot človek nosite vso odgovornost za odločitve v zvezi s tem procesom.

S spoštovanjem!

Podpisniki:

Peter Abram
Igor Amon
Senka Andrič
Adis Adrovic
Darja Auer
Nuška Avguštin
Polona Avguštin
Barba Benedik
Jani Bizjak
Kija Blaževič
Bohinc Majda
Marica Božič
Tamara Božić
Barbara Bulatovič
Vito Brulc
Cegnar Andreja
Ema Cerar
Marija Cerar
Franc Cerar
Saša Cocej
Gordana Cvijetinović
Ksenja Kresnik Conič
Iztok Conič
Barbara Conič
Maruša Conič
Dušan Čater
Maja Česnik
Zinka Črešnar
Tomaž Dacar
Branko Djurič Djuro
Nina Dolinar
Jožica Donko
Tina Donko
Klemen Dodič
Metka Dolinar
Doplihar Mateja
Andreja Draskovic
Joško Drašček
Ana Drole
Ines Ferdinanda Drole
Darja Erhatič
Breda Fabjan
Kristina Fak
Katja Feltrin
Robert Feltrin
Bojan Feus
Metka Fidler
Aleksandra Furlan
Branka B. Gams
Suzana Gliha Škufca
Cita Halužan
Tadeja Hergold
Jožica Heric
Marija Hilčer
Marija Hirsch
Mojca Gjura
Dejan Gjura
Irena Grilc
Marjeta Godler
Sanja Satja Golmajer
Jani Gostečnik
Tomaž Grom
Boris Grozdanič Gorjan
Olga Grum
pater Karel Gržan
Jana Hauptman
Tadeja Hergold
Mohor Hudej
Petra Hrovatin
Barbara Hvala
Novalija Jahic
Ardanel Jahic
Emina Jahic
Agi Jan
Nataša Jarc
Zala Jančar
Jerica Jankovic
Zvonka Jakob
Zala Jančar
Klavdija Javornik
Irena Ješovar
Aleš-Marjanca Jereb
Silva Justinek Omerzi
Vera Kanalec
Alenka Kern
Bernarda Keuc
Beno Kočevar
Lado Koder
Jožica Kohek
Mario Kos
Lidija Kolenc
Aljoša Krohne
Aleksander Kolar
Beno Kočevar
Anton Komat
Milena Korošec
Edita Kotnik
Suzana Kolbl
Mario Kos
Damjan Kovač
Tatjana Kozel
Silva Koželj
Marinka Krajnc
Vlasta Kregar
Irena Krek
Alenka Krek
Živan Krevel
Micho Kristan
Silvester Kunst
Sonja Meršak
Bojana Lazič
Silvija Lara
Tina Likar
Petra Oblak
:Urli Omrezel
Tanja Lenart
Katarina Leskovšek
Uroš Lipušček
Jurij Llevro
Sonja Ločniškar Maganja
Darja Lovšin
Peter Lovšin
Nataša Mahnič
Tomaž Makovec
Jana Marko
Marta Majer
Mira Majstorovič
Viktorija Marčič
Mario Matijasec
Vesna Melanšek
Sonja Meršak
Silva Mlakar
Zvonka Modic
Mitja Mohorčič
Andreja Molan
Breda Mordej
Mojca Murn
Anita Novak
Manca Maselj
Andreja Meglič
Salih Nuhanović
Petra Nuhanović Ploj
Željko Mihoci
Petra Oblak
Slavica Obrovnik
Tomaž Ogrin
Matjaž Ogrin
Janez Ojsteršek
Dragica Palčič
Iris Pahor
Vera Pavlič
Mija Pavlin
Martin Petelinšek
Rajko Petre
Tanja Pirh
Tomaž Plesec
Jurij Pleško
Carmen Pohajač
Sonja Plut
Frenk Plut
Melita Poglajen
Lila Praček
Višnja Praprotnik
Bor Prinčič
Marko Prinčič
Elizabeta Pšeničnik
Marija Rajgelj
Lidija Rapoti
Gorazd Rejc
Tanja Ribič
Aljoša Rojac
Jelka Ropret
Roškar Zdravko
Mateja Maya Rotar
Simona Hiti Rutar
Srečko Rutar
Dušan Rovanšek
Andrejka Simčič
Irena Shanti Malek
Feliks Slaček
Maja Sotošek
Darja Starčević
Robi Sterkuš
Mojca Stopar
Janja Strniša
Alenka Strniša
Judita Stropnik Mravljak
Jožica Šajn
Advija Šehić Jahić
Novalija Šehič Jahić
Ardanel Šehič Jahić
Emina Šehič Jahić
Ana Šerbolj
Nada Šlebir
Pava Šmitran
Vesna Šopinger
Srečko Šorli
Tomi Šoštarič Shurda
Davorin Štefanec
Vesna Šopinger
Matjaž Štarkel
Cvetka Štelcar
Elvira Štuva
Evgen Šuligoj
Cvetka Štelcar
Iza Šušteršič
Lea Šulak
Robert Temniker
Daniel Terglav
Andraž Teršek
Benjamin Tišler
Tomaž Trampuž
Ariana Lucija Tratar-Supan
Dubravka Tropenauer
Irena Tušek
Romana Urbas
Adrijana Uršič
Teja Valenčič
Eleni Vast
Gregor Vesel
Esmeralda Vidmar
Rahela Vdovic
Andrej Vnuk
Danica Vilhar
Erik Vodeb
:marjetka iz rodu voden
Filip Vogrinec
Ana Volgemut
Marjeta Volgemut
Nevenka Vrečko
Sonja Umek
Neva Urank
Primož Urank
Breda Zakotnik
Maja Zakotnik
Rok Zavrtanik
Zgavc Irena
Ljubica Zemljak
Ira Zorko
Tatjana Zupan
Dubravka Zupanec
Tanja Zupančič
Brigita Zupančič
Tanja Zupančič
Nataša Zrimšek
Rok Žnidaršič
Suzana Žabot
Vanja Židan
Karmen Žlogar
Mateja Žlogar
Tanja Žvanut
Nikita Xever

Podpisi, prispeli po roku: Miha Skušek
Marja Martinčič
Neja Zupančič
Marjeta Marinčič
Silvo Koželj
Stane Lunder
Dragica Lunder
Marija Hirsch Magajna
Liljana Stiasny
Nada Dogša
Peter Krašovec
Ingrid Stupica
Tomaž Podlinšek
Elizabeta Podlinšek
Alenka Fučka
Kata Laštro
Maja Penko
Dare Simčič
Niko Cigler
Bojan Feus
Vladimira Fink Pavlin