Petek, 12. Jul. 2024

GRAND JURY - začelo se je sojenje korona zločincem

 

5.2.2022 se je začelo ljudsko sojenje korona zločincem. Skozi ta tribunal bodo strokovnjaki predstavili dejstva in dokaze o načrtovani prevari in zelo škodljivih posledicah.

Veliko je vprašanj, čemu in kaj je namen TRIBUNALA, ki se je začel 05.02.2022 pod okriljem nemškega CORONA odbora.
Na spletni strani Tribunala je navedena krajša verzija, kjer si lahko odgovorite na zgornje vprašanje.

Tribunal je pravna oblika tega, kar bi moralo potekati na vseh svetovnih sodiščih. 
Postopek velike porote pri ljudskem sodišču javnega mnenja
Opolnomočenje javnosti z naravnim pravom
"Krivica za enega je krivica za vse«

Skupina mednarodnih pravnikov in sodnik bo izvedla kazensko preiskavo po vzoru pravnega postopka velike porote iz Združenih držav Amerike.
Preiskava velike porote služi kot vzorčni pravni postopek, v katerem se bodo poroti, ki je sestavljena iz državljanov sveta, predstavili vsi razpoložljivi dokazi o dosedanjih zločinih proti človeštvu v zvezi s Kovidom-19 in sicer proti "voditeljem, organizatorjem, pobudnikom in sostorilcem", ki so pomagali, spodbujali ali aktivno sodelovali pri oblikovanju in izvajanju skupnega načrta za pandemijo.
Kazniva dejanja, ki jih je treba preiskati, vključujejo vsa dejanja, ki so jih obtoženci izvedli ali opustili pri uresničevanju skupnega načrta za izvajanje zločina proti človeštvu. Vsa takšna kazniva dejanja morajo različne skupine porotnikov po vsem svetu obsoditi.
Preiskavo so organizirali ljudje za ljudi, zato se imenuje "ljudsko sodišče javnega mnenja".
Ker na sodiščih sedanjega sistema niso našli sodišča, ki bi obravnavalo dejanske dokaze, se tega postopka lotevajo zunaj sedanjega sistema in na podlagi naravnega prava. To pa temelji na trdnem prepričanju, da vsak človek zlahka razlikuje med dobrim in zlim ter med prav in narobe.
Trdijo, da so se svetovne vlade znašle pod vplivom in nadzorom skorumpiranih in kriminalnih oblasti. Dogovorile so se, da bodo pripravile pandemijo, ki so jo načrtovale že več let. V ta namen so namerno ustvarili množično paniko z lažnimi navedbami dejstev in družbeno načrtovano psihološko operacijo, katere sporočila so prenašali prek korporativnih medijev.
Namen množične panike je bil prepričati prebivalstvo, naj privoli v tako imenovano "cepljenje", za katerega se je medtem izkazalo, da ni niti učinkovito niti varno. Je izjemno nevarno, celo smrtonosno.
Gospodarska, socialna in zdravstvena škoda, ki so jo ti zločini proti človeštvu povzročili svetovnemu prebivalstvu, se lahko meri v kvadrilijonih dolarjev.
Spodaj našteti odvetniki bodo ob pomoči številnih zelo uglednih znanstvenikov in strokovnjakov z vsega sveta ter pod vodstvom sodnika iz Portugalske izvedli preiskavo velike porote in s tem poroti (državljanom sveta) zagotovili popolno sliko teh zločinov proti človeštvu.
Namen preiskave "ljudskega sodišča javnega mnenja" je DVOJEN:
· Služili kot VZORČNI PRAVNI POSTOPEK z namenom pridobitve obtožnic proti nekaterim kazensko in civilno odgovornim vodjem zločinov proti človeštvu.
· Po drugi strani pa je njen namen, da se s prikazom celotne slike tega, s čimer se soočamo, vključno z geopolitičnim in zgodovinskim ozadjem, ozavesti ljudi glede dejanska zloma sedanjega ugrabljenega sistema in njegovih institucij ter da ljudje spoznajo,
A. DA JE NUJNO, da sami ponovno prevzamejo svojo suverenost
B. DA JE NUJNO zaustaviti koronske ukrepe in zavrniti PODREJANJE
C. DA JE NUJNO vzpostaviti nov sistem zdravstvenega varstva, izobraževanja, gospodarstva in sodstva, tako da bosta ponovno vzpostavljena demokracija in pravna država na podlagi naših ustav.

Ljudsko sodišče javnega mnenja deluje neodvisno od katere koli vlade in katere koli nevladne organizacije.

Logistično podporo zagotavlja berlinski preiskovalni odbor Corona:
www.corona-ausschuss.de (v nemščini)
www.corona-ausschuss.de/en (v angleščini)
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee

Sodelujejo:
Sodnik Rui Fonseca E Castro, Portugalska
Odvetnica Virginie de Araujo Recchia, Francija
Odvetnica Claire Deeks, Nova Zelandija
Odvetnica Viviane Fischer, Nemčija
Odvetnik Dr. Reiner Fuellmich, Nemčija
Odvetnica N. Ana Garner, ZDA
Odvetnica Dr. Renate Holzeisen, Italija
Odvetnik Tony Nikolic, Avstralija
Odvetnik Dipali Ojha, Indija
Odvetnik Dexter L-J. Ryneveldt (odvetnik), Južna Afrika
Odvetnica Deana Sacks, ZDA
Odvetnik Michael Swinwood, Kanada
Sodelujoči zagovorniki človekovih pravic in pravni aktivisti:
Tjaša Vuzem, Slovenija
Dr. Cristiane Grieb, Kanada
Leslie Manookian, ZDA

 Več o tribunalu lahko najdete na tem naslovu: https://www.grand-jury.net/

Vir: CISP

GRAND JURY - začelo se je sojenje korona zločincem

 

5.2.2022 se je začelo ljudsko sojenje korona zločincem. Skozi ta tribunal bodo strokovnjaki predstavili dejstva in dokaze o načrtovani prevari in zelo škodljivih posledicah.

Veliko je vprašanj, čemu in kaj je namen TRIBUNALA, ki se je začel 05.02.2022 pod okriljem nemškega CORONA odbora.
Na spletni strani Tribunala je navedena krajša verzija, kjer si lahko odgovorite na zgornje vprašanje.

Tribunal je pravna oblika tega, kar bi moralo potekati na vseh svetovnih sodiščih. 
Postopek velike porote pri ljudskem sodišču javnega mnenja
Opolnomočenje javnosti z naravnim pravom
"Krivica za enega je krivica za vse«

Skupina mednarodnih pravnikov in sodnik bo izvedla kazensko preiskavo po vzoru pravnega postopka velike porote iz Združenih držav Amerike.
Preiskava velike porote služi kot vzorčni pravni postopek, v katerem se bodo poroti, ki je sestavljena iz državljanov sveta, predstavili vsi razpoložljivi dokazi o dosedanjih zločinih proti človeštvu v zvezi s Kovidom-19 in sicer proti "voditeljem, organizatorjem, pobudnikom in sostorilcem", ki so pomagali, spodbujali ali aktivno sodelovali pri oblikovanju in izvajanju skupnega načrta za pandemijo.
Kazniva dejanja, ki jih je treba preiskati, vključujejo vsa dejanja, ki so jih obtoženci izvedli ali opustili pri uresničevanju skupnega načrta za izvajanje zločina proti človeštvu. Vsa takšna kazniva dejanja morajo različne skupine porotnikov po vsem svetu obsoditi.
Preiskavo so organizirali ljudje za ljudi, zato se imenuje "ljudsko sodišče javnega mnenja".
Ker na sodiščih sedanjega sistema niso našli sodišča, ki bi obravnavalo dejanske dokaze, se tega postopka lotevajo zunaj sedanjega sistema in na podlagi naravnega prava. To pa temelji na trdnem prepričanju, da vsak človek zlahka razlikuje med dobrim in zlim ter med prav in narobe.
Trdijo, da so se svetovne vlade znašle pod vplivom in nadzorom skorumpiranih in kriminalnih oblasti. Dogovorile so se, da bodo pripravile pandemijo, ki so jo načrtovale že več let. V ta namen so namerno ustvarili množično paniko z lažnimi navedbami dejstev in družbeno načrtovano psihološko operacijo, katere sporočila so prenašali prek korporativnih medijev.
Namen množične panike je bil prepričati prebivalstvo, naj privoli v tako imenovano "cepljenje", za katerega se je medtem izkazalo, da ni niti učinkovito niti varno. Je izjemno nevarno, celo smrtonosno.
Gospodarska, socialna in zdravstvena škoda, ki so jo ti zločini proti človeštvu povzročili svetovnemu prebivalstvu, se lahko meri v kvadrilijonih dolarjev.
Spodaj našteti odvetniki bodo ob pomoči številnih zelo uglednih znanstvenikov in strokovnjakov z vsega sveta ter pod vodstvom sodnika iz Portugalske izvedli preiskavo velike porote in s tem poroti (državljanom sveta) zagotovili popolno sliko teh zločinov proti človeštvu.
Namen preiskave "ljudskega sodišča javnega mnenja" je DVOJEN:
· Služili kot VZORČNI PRAVNI POSTOPEK z namenom pridobitve obtožnic proti nekaterim kazensko in civilno odgovornim vodjem zločinov proti človeštvu.
· Po drugi strani pa je njen namen, da se s prikazom celotne slike tega, s čimer se soočamo, vključno z geopolitičnim in zgodovinskim ozadjem, ozavesti ljudi glede dejanska zloma sedanjega ugrabljenega sistema in njegovih institucij ter da ljudje spoznajo,
A. DA JE NUJNO, da sami ponovno prevzamejo svojo suverenost
B. DA JE NUJNO zaustaviti koronske ukrepe in zavrniti PODREJANJE
C. DA JE NUJNO vzpostaviti nov sistem zdravstvenega varstva, izobraževanja, gospodarstva in sodstva, tako da bosta ponovno vzpostavljena demokracija in pravna država na podlagi naših ustav.

Ljudsko sodišče javnega mnenja deluje neodvisno od katere koli vlade in katere koli nevladne organizacije.

Logistično podporo zagotavlja berlinski preiskovalni odbor Corona:
www.corona-ausschuss.de (v nemščini)
www.corona-ausschuss.de/en (v angleščini)
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee

Sodelujejo:
Sodnik Rui Fonseca E Castro, Portugalska
Odvetnica Virginie de Araujo Recchia, Francija
Odvetnica Claire Deeks, Nova Zelandija
Odvetnica Viviane Fischer, Nemčija
Odvetnik Dr. Reiner Fuellmich, Nemčija
Odvetnica N. Ana Garner, ZDA
Odvetnica Dr. Renate Holzeisen, Italija
Odvetnik Tony Nikolic, Avstralija
Odvetnik Dipali Ojha, Indija
Odvetnik Dexter L-J. Ryneveldt (odvetnik), Južna Afrika
Odvetnica Deana Sacks, ZDA
Odvetnik Michael Swinwood, Kanada
Sodelujoči zagovorniki človekovih pravic in pravni aktivisti:
Tjaša Vuzem, Slovenija
Dr. Cristiane Grieb, Kanada
Leslie Manookian, ZDA

 Več o tribunalu lahko najdete na tem naslovu: https://www.grand-jury.net/

Vir: CISP