Nedelja, 10. Dec. 2023

Digitalne identifikacije: Nevarna pobuda za globalni nadzor

V nedavnem intervjuju na Fox News, je Nigel Farage, nekdanji vodja stranke Brexit, izrazil skrb glede prizadevanj globalistov za uvedbo digitalnih identifikcij, pri čemer še posebej izstopa Evropska komisarka Ursula Von der Leyen.

Farage poudarja da je zaskrbljujoče, kako se Von der Leyenova, kot neizvoljena uradnica tako zavzema za uvedbo digitalnih identifikacij. EU komisija želi to uvesti še pred koncem tega desetletja. Poleg tega opozarja, da Francija in Nemčija znotraj Evropske unije že korakata v tej smeri. Digitalne identifikacije so seveda del načrtov za brezgotovinsko družbo, podprto z digitalno valuto centralne banke (CBDC).

Potencialne posledice teh digitalnih identifikacij so zaskrbljujoče. Farage poudarja, da bodo poleg osnovnih osebnih podatkov, kot so datum rojstva, spol in fizične značilnosti, te identifikacije vključevali tudi podatke o cepljenju in finančnem stanju. Zbrani podatki bi lahko padli v napačne roke, kar predstavlja veliko tveganje za zasebnost in varnost posameznikov.

Poleg tega Farage opozarja na možnost vzpostavitve socialnega kreditnega sistema po vzoru Kitajske na osnovi te pobude. Opozarja, da bi lahko odstopanje od določenih mnenj pripeljalo do marginalizacije in utišanja drugačnih glasov, kar bi vodilo v družbo, kjer je usklajenost z določenimi pogledi predpogoj za vključenost.

Farage obžaluje pomanjkanje pozornosti s strani glavnih medijev, kljub resnosti te tematike. Poudarja, da čeprav so on in nekateri drugi izrazili skrbi, večina svetovnih medijev popolnoma ignorira to temo.

Osnovni problem leži v voditeljih, ki so pripravljeni prepustiti nacionalno suverenost mednarodnim organizacijam kot so SZO, UN, EU in neizvoljenim birokratom. Farage trdi, da bi sodelovanje in trgovina med demokratičnimi nacionalnimi državami, namesto centraliziranega nadzora, privedli do boljšega, uspešnejšega in mirnejšega sveta.

Farage zaključuje z izpostavljanjem pomembnosti zagovarjanja svobode in nacionalne države. Verjame, da sporočilo Brexita, ki je zagovarjal suverenost in avtonomijo, danes močno odmeva. Glede na besede Von der Leyenove, Farage poudarja, da je ključno zavrniti prizadevanja za uvedbo digitalnih identifikacij in ponovno potrditi našo zavezanost individualnim svoboščinam.

V času, ko digitalna tehnologija vse bolj prodira v vse vidike našega življenja, je ključno da smo pozorni na pobude, kot so digitalne identifikacije in digitalne valute centralnih bank, ki so zavite v obljube o uporabnosti in napredku in se jim pravočasno upremo, saj so osnova za popoln nadzor in ukinitev zasebnosti.


Vir: FOX News, Nigel Farage: Do our leaders really believe in our nation?

 

Digitalne identifikacije: Nevarna pobuda za globalni nadzor

V nedavnem intervjuju na Fox News, je Nigel Farage, nekdanji vodja stranke Brexit, izrazil skrb glede prizadevanj globalistov za uvedbo digitalnih identifikcij, pri čemer še posebej izstopa Evropska komisarka Ursula Von der Leyen.

Farage poudarja da je zaskrbljujoče, kako se Von der Leyenova, kot neizvoljena uradnica tako zavzema za uvedbo digitalnih identifikacij. EU komisija želi to uvesti še pred koncem tega desetletja. Poleg tega opozarja, da Francija in Nemčija znotraj Evropske unije že korakata v tej smeri. Digitalne identifikacije so seveda del načrtov za brezgotovinsko družbo, podprto z digitalno valuto centralne banke (CBDC).

Potencialne posledice teh digitalnih identifikacij so zaskrbljujoče. Farage poudarja, da bodo poleg osnovnih osebnih podatkov, kot so datum rojstva, spol in fizične značilnosti, te identifikacije vključevali tudi podatke o cepljenju in finančnem stanju. Zbrani podatki bi lahko padli v napačne roke, kar predstavlja veliko tveganje za zasebnost in varnost posameznikov.

Poleg tega Farage opozarja na možnost vzpostavitve socialnega kreditnega sistema po vzoru Kitajske na osnovi te pobude. Opozarja, da bi lahko odstopanje od določenih mnenj pripeljalo do marginalizacije in utišanja drugačnih glasov, kar bi vodilo v družbo, kjer je usklajenost z določenimi pogledi predpogoj za vključenost.

Farage obžaluje pomanjkanje pozornosti s strani glavnih medijev, kljub resnosti te tematike. Poudarja, da čeprav so on in nekateri drugi izrazili skrbi, večina svetovnih medijev popolnoma ignorira to temo.

Osnovni problem leži v voditeljih, ki so pripravljeni prepustiti nacionalno suverenost mednarodnim organizacijam kot so SZO, UN, EU in neizvoljenim birokratom. Farage trdi, da bi sodelovanje in trgovina med demokratičnimi nacionalnimi državami, namesto centraliziranega nadzora, privedli do boljšega, uspešnejšega in mirnejšega sveta.

Farage zaključuje z izpostavljanjem pomembnosti zagovarjanja svobode in nacionalne države. Verjame, da sporočilo Brexita, ki je zagovarjal suverenost in avtonomijo, danes močno odmeva. Glede na besede Von der Leyenove, Farage poudarja, da je ključno zavrniti prizadevanja za uvedbo digitalnih identifikacij in ponovno potrditi našo zavezanost individualnim svoboščinam.

V času, ko digitalna tehnologija vse bolj prodira v vse vidike našega življenja, je ključno da smo pozorni na pobude, kot so digitalne identifikacije in digitalne valute centralnih bank, ki so zavite v obljube o uporabnosti in napredku in se jim pravočasno upremo, saj so osnova za popoln nadzor in ukinitev zasebnosti.


Vir: FOX News, Nigel Farage: Do our leaders really believe in our nation?