Sobota, 22. Jun. 2024

Večkrat smo že objavili prispevke o tem kar se dogaja s Svetovno Zdravstveno Organizacijo (WHO) v zadnjih letih, toda le malo ljudi se dejansko v celoti zaveda kam te spremembe vodijo. Naši politiki in predstavniki vsa opozorila ignorirajo, osrednji mediji teh informacij ne objavljajo.

Spremembe, ki bodo radikalno vplivale na življenje nas vseh, če jih ne preprečimo, se dogajajo po tiho, brez vednosti večine ljudi, ki jih bodo prizadele. Zato objavljamo prispevek Biserke Ilin o trenutnem stanju na tem področju. Preberite in delite naprej.

WHO je decembra 2021 državam članicam predlagal sprejetje Pandemijske konvencije in sprememb IHR, to je Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, kar bi WHO-ju dodelilo povsem novo vlogo in neomejena pooblastila. S sprejetjem predlaganih dokumentov bi odredbe WHO-ja postale pravno zavezujoče. To bi pomenilo popolno izgubo suverenosti naše države ob razglasitvi izrednega stanja. Izgubili bi vso pravno zaščito kot posamezniki in kot država, predvsem pa bi izgubili temeljne človekove pravice, vključno s pravico do odločanja o posegih v lastno telo, kar je povsem nedopustno.

Donatorji WHO, večinoma lastniki korporativnega mega kapitala (Delo: WHO postaja še bolj odvisna od Billa Gatesa), bi tako pridobili neomejeno moč, ki bi služila kot osnova za uvedbo totalitarne diktature nad ljudmi celega sveta, preko medicinske diktature, zavite v »plašč« varovanja in skrbi za javno zdravje. To je najbolj nehumana, najbolj mučna in najbolj ponižujoča tiranija, ki je človeštvo v takšnem obsegu, kot ga pripravljajo, še ni doživelo. Sprejetje teh predpisov bi WHO-ju omogočilo nešteto možnosti za resne zlorabe. Na podlagi teh novih pravil je realno pričakovati grobo zlorabljanje ljudi preko medicine, predvsem pa psihiatrije in farmacije.

Že maja 2022 so birokrati WHO na skrivaj sprejeli spremembe petih pravil IHR, ki bistveno zmanjšujejo pravice naših držav. Zavrniti bi jih bilo mogoče le do konca novembra 2023. Na žalost doslej naša vlada ni naredila tega koraka. Po do sedaj znanih informacijah so te amandmaje (sprejete na Skupščini WHO konec maja 2022) zavrnile le Estonija, Slovaška in Nova Zelandija.

Na generalni skupščini WHO maja 2023 ni niti en predstavnik držav članic dvignil glasu proti 307 novim in spremenjenim amandmajem, čeprav bi njihova uveljavitev katastrofalno vplivala na naša življenja. Predstavnica Slovenije in hkrati predsednica izvršnega odbora WHO-ja je Vesna Kerstin Petrič.

Ta dejstva jasno kažejo, da gre za globalno usklajen projekt finančne elite, katere edini namen je omejiti ali odvzeti svobodo in osnovne pravice ljudi.

Spremembe, ki bi bile uveljavljene z uvedbo novih pravil:

  • Status WHO bi se spremenil iz svetovalnega v upravni organ, čigar ukrepi bi postali pravno zavezujoči za države članice. To bi generalnemu direktorju WHO dalo neomejeno moč odločanja, brez obveznosti posvetovanja s komurkoli.
  • Za razglasitev izrednih razmer ne bi bil več potreben realen razlog, zadostovala bi subjektivna presoja oziroma domneva generalnega direktorja WHO. Izredno stanje bi, po novih pravilih, dejansko razglasil v vsaki situaciji, ki bi domnevno lahko vplivala na javno zdravje, in sicer ob pojavu nekega patogena, zaradi podnebnih sprememb, zaradi naravnih nesreč, ob grožnji vojne… Ob tem ne bi bil več dolžan svoje odločitve nikomur argumentirati. Po lastni presoji bi lahko kadarkoli, iz kakršnega koli razloga, tudi neutemeljenega, za nedoločen čas odredil katerekoli ukrepe, ki bi omogočali uvedbo dolgotrajnih, prekomernih in škodljivih zaščitnih ukrepov.
  • Svetovna zdravstvena organizacija bi, v času trajanja izrednega stanja, po novih določilih IHR, imela pravico odrediti oziroma zahtevati uvedbo kateregakoli obveznega zdravstvenega ukrepa. S tem bi nam grobo kršili našo temeljno pravico do svobodnega odločanja o posegih v naše telo. Lahko bi nam celo odvzeli pravico do odločanja, tudi v primeru življenjsko nevarnih posegov v telo, v imenu »javne oziroma družbene koristi«.
  • S predlagano spremembo tretjega amandmaja IHR bi nam ob določitvi ukrepov bila odvzeta pravica do spoštovanja človekovega dostojanstva, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki je bila do sedaj zagotovljena. Zaenkrat še veljavni predpisi so nas varovali pred hujšimi zlorabami na tem področju. S spremembo tega amandmaja bi popolnoma izgubili eksistencialno varnost, človečnost in temeljne pravice. S tem bi nas zreducirali na raven uporabnih ali neuporabnih predmetov, kar bi odločilno vplivalo na prihodnost vsakega človeka in njegove življenjske možnosti.
  • Posebno pozornost si zasluži dejstvo, da bodo za izgradnjo in delovanje »farmacevtsko-urgentno bolnišnično-industrijskih centrov« zagotovljena neomejena finančna sredstva. Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da v omenjenem osnutku ni jasne razlage, čemu bi ti institucionalni kompleksi bili namenjeni. Dodatno skrb vzbuja dejstvo, da v teh določilih zakonska odgovornost farmacevtskih družb, ki bi delovali v teh kompleksih, ni opredeljena. Našteta dejstva sprožajo asociacije na dr. Mengelejevo dejavnost med drugo svetovno vojno.
  • Resen problem je tudi uvedba globalne digitalne zdravstvene izkaznice, brez katere bi bilo sodelovanje v javnem življenju in prosto gibanje nemogoče.
  • Določena je tudi uvedba popolne cenzure. Za njeno kršitev so predvidene sankcije. To bi WHO-ju dalo izključno pravico, da določi, katere informacije se lahko in katere se ne smejo razširjati. Svoboda izražanja, dostop do informacij javnega značaja in naša pravica do obveščenosti bi bili popolnoma poteptani. Na ta način bi tako medicina kot druga znanstvena področja postali dogma, kar bi bilo nevarno, saj brez svobodne in odprte razprave strokovnjakov z različnimi stališči ni možnosti za razvoj in varno uporabo znanosti.
  • Novi predpisi bi pooblastili WHO, da vsiljuje vse strokovne smernice oziroma doktrine medicinski stroki, s čimer bi zdravniki izgubili strokovno avtonomijo, mi pa bi izgubili pravico do informirane izbire posegov v naše telo. Zdravstvenim delavcem bi lahko celo onemogočili spoštovanje etičnih standardov, čemur smo bili priča po vsem svetu že od marca 2020.

Dr. Francis Boyle, priznani profesor mednarodnega prava, je javnost opozoril na dejstvo, da bi WHO s sprejetjem sprememb »Konvencije o pandemiji« in predpisov IHR lahko ustvarila »globalno vojaško, zdravstveno in psevdoznanstveno diktaturo, ki bi služila le uvedbi centralizirane oblasti« (ene svetovne vlade).

Po njihovih načrtih naj bi do sprejetja novih določb IHR in Konvencije o pandemiji prišlo maja 2024. Globalna uvedba novega sistema WHO je predvidena najpozneje do marca 2025. Zdaj nam je tudi jasno, da celoten zdravstveni sistem že desetletja obvladuje finančna elita in ga kroji po svojih interesih.

Javna obravnava teh dokumentov bi razkrila neiskrenost njihovih dobrih namenov, ki jih razglašajo, in nam jih želijo vsiliti z izgovorom varovanja našega zdravja. Hkrati uporabljajo manipulativna gesla in izjemno močno cenzuro, da omejujejo širjenje informacij in ohranijo zaupanje ljudi. Zato vlade večine držav vztrajno onemogočajo javno predstavitev teh dokumentov in razpravo o njih, saj bi se tako razkrilo, v kakšni nehumani »igri« sodelujejo s finančno elito proti nam.

Načeloma bi se lahko države članice (v določenem roku) uprle posameznim spremembam IHR in takrat njihovo upoštevanje zanje ne bi bilo obvezno, a na to žal ne moremo računati, saj vlade večine držav v celoti sledijo načrtom svetovne finančne elite.

Seveda, zakaj bi morali biti državljani o čemer koli obveščeni? Izvedeli bomo, ko bo že prepozno, ko bodo naše roke zvezane in tega uničujočega procesa propadanja družbe ne bo mogoče več ustaviti.

Vsi imamo pravico biti obveščeni o načrtovani mednarodni zavezi do WHO-ja, ki jo prikrito in brez našega soglasja podpirajo predstavniki naše države. Politični voditelji in poslanci se morajo zavedati, da nimajo pooblastila državljanov, da bi brez našega soglasja sprejemali takšne odločitve, ki bi naši državi ali njenim prebivalcem odrekle z ustavo zagotovljene demokratične pravice in svoboščine.

Za nas in za prihodnost naših zanamcev je zdaj najpomembnejše vprašanje, ali bomo dovolili globalni korporativni eliti, da nas preko WHO brutalno podredi svoji totalitarni oblasti. Od tega bo odvisno, ali bomo v prihodnje živeli kot svobodni ljudje ali zaradi izgube vseh pravic v popolni diktaturi, terorju in digitalnem suženjstvu.

Avtor prispevka: Dr. Biserka Ilin

Več preberite na: WHO-jev »pandemijski sporazum« in spremembe IHR pravilnika – pot v medicinsko diktaturo?

Oglejte si še: Pasti v predlogu nove pogodbe SZO (WHO), SZO (WHO) vzpostavlja klasično totalitarno strukturo, Demonstracije na Dunaju