Nedelja, 16. Jun. 2024

Najnovejši osnutek pandemske pogodbe Svetovne zdravstvene organizacije za prihajajoči sestanek pogajalskega telesa še bolj kot prejšnji prikriva namero, da sistematični nadzor in manipulacija javnega mnenja o zdravstvenih vprašanjih postaneta mednarodna norma.

17. aprila je novičarska platforma s sedežem v Ženevi Health Politcy Watch objavila novi osnutek pogodbe SZO o pandemijah z datumom april 2024. Nadomešča prejšnji načrt iz 13. marca 2024. Vladam je bil poslan 16. aprila in bo obravnavan na zadnjem sestanku pogajalskega telesa INB od 29. aprila do 10. maja. Če bo sprejeta, se bo o njej glasovalo na Svetovni zdravstveni skupščini od 27. maja do 1. junija. Če bo ponovno sprejeta, jo bodo morale ratificirati države članice ali v Evropi morda tudi EU.
V marčevskem osnutku so že poskušali zmanjšati totalitarne ambicije pogodbe s tem, da so odstranili nekatere opozorilne besede. Sedanji osnutek nadaljuje to pot.

Tole sta novo in staro besedilo člena 18. Najprej novo besedilo osnutka z dodatki iz marca v krepkem tisku:

"Člen 18. Komunikacija in ozaveščanje javnosti

1. Pogodbenice zvišujejo znanstveno, javnozdravstveno in pandemsko pismenost prebivalstva ter dostop do preglednih, točnih, na znanosti in dokazih temelječih informacij o pandemijah ter njihovih vzrokih, učinkih in dejavnikih, zlasti z obveščanjem o tveganjih in učinkovitim sodelovanjem na ravni skupnosti.

2. Pogodbenice bodo po potrebi izvedle raziskave za informiranje politik o dejavnikih, ki ovirajo ali krepijo upoštevanje javnozdravstvenih in socialnih ukrepov v primeru pandemije ter zaupanje v znanost in institucije, organe in agencije javnega zdravja."

Marčevski osnutek se je glasil takole (besedilo, ki je bilo v aprilskem osnutku odpravljeno, je poudarjeno v krepkem tisku in poševnem tisku):

"Člen 18. Komunikacija in ozaveščanje javnosti

1. Vsaka pogodbenica spodbuja pravočasen dostop do verodostojnih in z dokazi podprtih informacij o pandemijah ter njihovih vzrokih, učinkih in dejavnikih, z namenom preprečevanja in odpravljanja napačnih informacij ali dezinformacij, zlasti z obveščanjem o tveganjih in učinkovitim sodelovanjem na ravni skupnosti.

2. Pogodbenice po potrebi spodbujajo in/ali izvajajo raziskave in obveščajo politike o dejavnikih, ki ovirajo ali krepijo upoštevanje javnozdravstvenih in socialnih ukrepov v primeru pandemije, ter o zaupanju v znanost ter institucije in agencije javnega zdravja.

3. Pogodbenice spodbujajo in uporabljajo z znanostjo in dokazi podprte pristope za učinkovito in pravočasno oceno tveganja ter kulturno ustrezno obveščanje javnosti.

4. Pogodbenice izmenjujejo informacije in sodelujejo v skladu z nacionalno zakonodajo pri preprečevanju napačnih informacij in dezinformacij ter si prizadevajo za razvoj najboljših praks za povečanje natančnosti in zanesljivosti kriznih komunikacij."

Z marčevskim osnutkom je bila iz člena 18 že črtana beseda "infodemija". "Boj proti" napačnim informacijam in dezinformacijam je postal bolj neškodljivo zveneči "boj proti" njim.

V novem osnutku sta bili zdaj odstranjeni tudi ti dve signalni besedi. Ker je bil črtan četrti odstavek, se države podpisnice ne zavezujejo več izrecno k sodelovanju pri preprečevanju napačnih informacij in dezinformacij. In če se odstavek 1 nanaša na zagotavljanje verodostojnih in z dokazi podprtih informacij o pandemijah in njihovih posledicah, novi osnutek ne omenja več cilja preprečevanja dezinformacij.

Korona virusna pandemija pa je pokazala, da je mednarodno usklajevanje pretiranega širjenja strahu in propagande cepljenja - organizirano predvsem iz ZDA - tudi brez pogodbe o pandemiji delovalo zelo dobro. Spomnimo se Dogodek 201, napihnjene podatke o številu smrtnih primerov in okužb, ki jih je v okviru projekta Corona Dashborard Univerze Johns Hopkins sprejela in agresivno širila po vsem zahodnem svetu, ter dejstvo, da so bila osrednja sporočila globalnih kampanj cepljenja o varnosti in učinkovitosti cepiv ter spodbujanju sovraštva do necepljenih oblikovana in preizkušena v obsežnih psiholoških laboratorijskih eksperimentih na univerzi Yale julija 2020, dolgo preden je bilo razvito kakršno koli cepivo,

S črtanjem 4. odstavka se ustvarjalci pandemske pogodbe (predvsem vlada ZDA) tako zgolj vzdržijo tega, da bi države zunaj njihovega neposrednega vplivnega območja obvezali, da se pridružijo temu propagandnemu sistemu. To ni povsem nepomembno, vendar za nas ni pomembno.

V odstavku 1 je črtana omemba cilja boja proti dezinformacijam nadomeščena z obveznostjo "krepitve znanosti, javnega zdravja in pandemske pismenosti prebivalstva". To lahko pomeni - in vsekakor naj bi pomenilo - isto stvar. Navsezadnje temelji na istem totalitarnem stališču, da obstaja Znanost in da lahko oblasti določijo, kaj je resnično in kaj lažno. Resnično je tisto, kar po mnenju SZO spodbuja "javno zdravje in pandemsko usposobljenost prebivalstva".

Črtanje četrtega odstavka, ki je (prikrito) določal obvezno uporabo vedenjske znanosti za (manipulativno) oblikovanje zdravstvenega komuniciranja, ne škodi totalitarnemu cilju, saj so članice SZO že sprejele prostovoljno zavezo te vsebine z resolucijo na svetovni zdravstveni skupščini 2023.

Odstavek 3 je bil prav tako črtan. Z njim naj bi države zavezali, da "uporabljajo z znanostjo in dokazi podprte pristope za kulturno ustrezno krizno komuniciranje". Tudi ta je z omenjeno resolucijo leta 2023 postal nepotreben. Ostaja pa 2. odstavek, ki države zavezuje, da "raziščejo, katere politike v pandemiji ovirajo ali krepijo upoštevanje javnozdravstvenih ukrepov s strani prebivalstva in njegovo "zaupanje v znanost ter javnozdravstvene institucije, organe in ustanove". V ta odstavek je bil dodan izraz "organi". S tem je vsaka kritika vlade v času pandemije predmet protiukrepov, ki temeljijo na propagandni znanosti in navadni stari cenzuri.

Zaključek

Vzeto skupaj z resolucijo iz leta 2023 o uporabi vedenjske znanosti vsebina in namen najnovejšega osnutka pogodbe ostajata enaka, le nekoliko bolje sta prikrita. Prizadevanja za prikrivanje pravih namenov kažejo, da so protesti javnosti slišani, čeprav niso resnično upoštevani.

Video podjetja Intersubjektiv o razkrivanju zgodovine pogodbe o pandemiji.

Za slovenske podnapise kliknite na ikono za nastavitve ⚙
in pod Subtittles izberite Auto-translate ter Slovenščina.

Vir: norberthaering.de