Nedelja, 16. Jun. 2024

Na fotografiji: slovenska predstavnica mag. Vesna Kerstin Petrič predsednica Izvršnega odbora SZO in dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor SZO.

Objavljamo uradno obvestilo SZO o odločitvi glede sprememb MZP in pandemične pogodbe. Kaj to pomeni za suverenost držav članic smo objavili v več prispevkih, ki jih najdete na koncu tega članka.

Svetovna zdravstvena skupščina dosegla dogovor o obsežnem in odločilnem svežnju sprememb za izboljšanje Mednarodnega zdravstvenega pravilnika in določila datum za zaključek pogajanj o predlaganem sporazumu o pandemiji.

Svetovna zdravstvena skupščina se je na letnem srečanju 194 držav članic (SZO), 1.6. 2024 na zgodovinskem dogodku dogovorila o svežnju ključnih sprememb Mednarodnih zdravstvenih predpisov (2005) (IHR) in se konkretno zavezala, da bo najpozneje v enem letu zaključila pogajanja o globalnem sporazumu o pandemiji. Ti ključni ukrepi so bili sprejeti, da bi v vseh državah zagotovili vzpostavitev celovitih in zanesljivih sistemov za zaščito zdravja in varnosti vseh ljudi povsod po svetu pred tveganjem prihodnjih izbruhov in pandemij.

Ti sklepi predstavljajo dva pomembna ukrepa držav, ki so ju sprejele vzporedno na zadnji dan sedeminsedemdesete Svetovne zdravstvene skupščine, da bi nadgradile izkušnje, pridobljene iz več globalnih izrednih zdravstvenih razmer, vključno s pandemijo COVID-19. Sveženj sprememb predpisov bo okrepil globalno pripravljenost, nadzor in odzivanje na izredne razmere na področju javnega zdravja, vključno s pandemijami.

Danes sprejete zgodovinske odločitve kažejo na skupno željo držav članic, da bi svoje in svetovno prebivalstvo zaščitile pred skupnim tveganjem izrednih razmer na področju javnega zdravja in prihodnjih pandemij," je dejal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor SZO. "Spremembe mednarodnih zdravstvenih predpisov bodo okrepile sposobnost držav, da odkrijejo prihodnje izbruhe in pandemije ter se nanje odzovejo, saj bodo okrepile svoje nacionalne zmogljivosti in usklajevanje med državami na področju spremljanja bolezni, izmenjave informacij in odzivanja. To temelji na zavezanosti enakosti, razumevanju, da nevarnosti za zdravje ne poznajo nacionalnih meja in da je pripravljenost kolektivno prizadevanje."

Dr Tedros je dodal: "Odločitev, da se pandemski sporazum sklene v naslednjem letu, kaže, kako močno in nujno si ga države želijo, saj je naslednja pandemija vprašanje časa kdaj in ne če. Današnja okrepitev mednarodnega humanitarnega kodeksa daje močan zagon za dokončanje pandemičnega sporazuma, ki lahko po dokončanju pomaga preprečiti ponovitev opustošenja, ki ga je za zdravje, družbe in gospodarstva povzročil COVID-19.

Nove spremembe mednarodnega pravilnika o zdravstvenem varstvu vključujejo:

  • uvedba opredelitve izrednih razmer ob pandemiji za učinkovitejše mednarodno sodelovanje pri odzivanju na dogodke, za katere obstaja nevarnost, da postanejo ali so postali pandemija. Opredelitev izrednih razmer v zvezi s pandemijo predstavlja višjo stopnjo nevarnosti, ki temelji na obstoječih mehanizmih IHR, vključno z določitvijo izrednih razmer na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. V skladu z opredelitvijo je pandemična nevarnost nalezljiva bolezen, ki se je ali obstaja velika nevarnost, da se bo močno geografsko razširila v več držav in znotraj njih, presega ali obstaja velika nevarnost, da bo presegla zmogljivosti zdravstvenih sistemov za odzivanje v teh državah; povzroča ali obstaja velika nevarnost, da bo povzročila velike socialne in/ali gospodarske motnje, vključno z motnjami v mednarodnem prometu in trgovini; ter zahteva hitro, pravično in okrepljeno usklajeno mednarodno delovanje s pristopi celotne vlade in celotne družbe;
  • zaveza k solidarnosti in enakosti pri krepitvi dostopa do medicinskih izdelkov in financiranja. To vključuje vzpostavitev usklajevalnega finančnega mehanizma, ki bo podpiral opredelitev in dostop do financiranja, potrebnega za "pravično obravnavanje potreb in prednostnih nalog držav v razvoju, vključno z razvojem, krepitvijo in ohranjanjem temeljnih zmogljivosti" ter drugih zmogljivosti, povezanih s preprečevanjem, pripravljenostjo in odzivanjem na pandemijo;
  • ustanovitev Odbora držav pogodbenic za lažje učinkovito izvajanje spremenjenih predpisov. Odbor bo spodbujal in podpiral sodelovanje med državami pogodbenicami za učinkovito izvajanje IHR; in
  • ustanovitev nacionalnih organov za IHR za boljše usklajevanje izvajanja pravilnikov v državah in med njimi.

"Izkušnje z epidemijami in pandemijami, od ebole in zike do COVID-19 in mpox, so nam pokazale, kje po svetu potrebujemo boljše mehanizme za nadzor javnega zdravja, odzivanje in pripravljenost," je dejal Dr. Ashley Bloomfield iz Nove Zelandije, sopredsedujoči delovni skupini za spremembe IHR (WGIHR) in redakcijski skupini, ki je vodila pogajanja o svežnju sprememb med Svetovno konferenco o zdravju. "Države so vedele, kaj je treba storiti, in to smo tudi storili. Ponosen sem, da sem bil del tega."

Sopredsedujoči WGIHR Dr. Abdullah Assiri iz Kraljevine Saudove Arabije je dodal: "Spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika krepijo mehanizme naše skupne zaščite in pripravljenosti na tveganja izbruhov in pandemij. Današnji močan izraz svetovne podpore močnejšim pravilnikom je tudi velika spodbuda za proces pogajanj o prepotrebnem mednarodnem sporazumu o pandemijah."

Dogovor o načrtu za dokončanje pogajanj o Pandemskem sporazumu

Države so se dogovorile, da bodo nadaljevale pogajanja o predlaganem Pandemičnem sporazumu za izboljšanje mednarodnega usklajevanja, sodelovanja in pravičnosti pri preprečevanju prihodnjih pandemij, pripravi nanje in odzivanju nanje.

Države članice Svetovne zdravstvene organizacije so se odločile podaljšati mandat medvladnega pogajalskega telesa, ustanovljenega decembra 2021, da bo svoje delo za pogajanja o Pandemskem sporazumu končalo v enem letu, do Svetovne zdravstvene skupščine leta 2025 ali prej, če bo mogoče, na posebnem zasedanju zdravstvene skupščine leta 2024.

"Med vsemi državami članicami je bilo jasno soglasje o potrebi po dodatnem instrumentu, ki bi svetu pomagal bolje se boriti proti polno razviti pandemiji," je dejala Precious Matsoso iz Južnoafriške republike, sopredsedujoča medvladnemu pogajalskemu telesu za pandemski sporazum (INB) in redakcijski skupini za točke dnevnega reda INB in IHR na WHA.

Sopredsednik INB Roland Driece z Nizozemske je dejal: "Današnji odličen rezultat pri odobritvi sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika bo zagotovil zagon, ki ga potrebujemo za dokončanje Sporazuma o pandemiji. Jasno je, da imamo voljo, namen in zdaj tudi čas, ki je potreben za dokončanje tega sporazuma, ki je pomemben za več generacij."

Vir: https://www.who.int/news/

Kaj potrditev sprememb MZP (IHR) pomeni za suverenost držav članic SZO preberite v člankih:

in drugih člankih