Sreda, 07. Jun. 2023

Množična obolevanja s kovidom19 so občutno povečala smrtnost prebivalstva v letu 2020. Zato smo začeli decembra 2020 množično cepiti prebivalstvo z namenom preprečevanja okužb z kovidom19 in z namenom zmanjševanja smrtnosti zaradi kovida19.

Do sedaj se nihče v Sloveniji ni poglobil na vpliv predvidene zmanjšane smrtnosti vsled množičnega cepljenja prebivalstva. Da bomo dobili verodostojno sliko, koliko ljudem so cepiva rešila življenja, niso dovolj izjave ministra za zdravje Dr. Poklukarja, potrebno bo uporabiti statistične podatke SURS in ovrednotiti vpliv cepljenja na smrtnost prebivalstva.

Prebivalce Slovenije lahko definiramo kot množico Ž (živi ljudje). V tej množici imamo podmnožico C, ki so cepljeni ljudje. Dajmo definirat cepljene ljudi kot rdeče ljudi, ker smo predpostavili, da cepljenje nima vpliva na zdravje ljudi. V danem časovnem obdobju živi ljudje umirajo. Vzemimo mesec januar 2021. V množici Ž in tudi v podmnožici C je umrlo nekaj ljudi. Cepljeni (rdeči) in živi imajo isto možnost, da umrejo. Ker nam v množici Ž ljudje umirajo, dobimo torej drugo množico mrtvih M, ki tudi ima podmnožico cepljenih mrtvih C:

Množica cepljenih

Ob predpostavki, de cepljenje nima vpliva na zdravje in bolezensko stanje ljudi, velja, da bo med mrtvimi cepljenimi in mrtvimi veljalo isto razmerje kot med cepljenimi in živimi:

Formula 1

Na tej enačbi temelji vsa nadaljnja analiza učinkovitosti koronskih cepiv.
Naslednja trditev je neizpodbitna: »Leta 2020 so Slovenci množično umirali zaradi kovida19«.
Tudi sledeča trditev je neizpodbitna: »Zato so začeli 25 decembra 2020 cepiti ljudi s koronskimi cepivi z namenom zmanjšanja smrtnosti«.
Posledično je sledeča trditev neizpodbitna: »Če so koronska cepiva učinkovita potem so zmanjšala smrtnost«, torej velja:

Formula 2

Če imajo koronska cepiva negativni vpliv na zdrave ljudi, so povečala smrtnost in potem velja:

Formula 3

Tu ni nobene debate več. Matematika je jasna in neovrgljiva. Januarja 2021 smo imeli malo cepljenih, ulomek cepljeni/živi ima majhno vrednost. Ob predpostavki, da cepiva nimajo vpliva na smrtnost, bo veljala enačba (1). Avgusta 2021 smo imeli cepljeno okoli polovico populacije, to pomeni, da bo ob predpostavki, da cepiva ne vplivajo na smrtnost, med mrtvimi polovico cepljenih:

Formula

V avgustu 2021 je umrlo v Sloveniji 1503 oseb, od tega bi jih moralo biti okoli 752 cepljenih. V tem primeru cepiva ne znižujejo smrtnosti. Če bo cepljenih mrtvih na primer 700, potem je necepljenih mrtvih 803, kar pomeni, da cepiva delujejo, in da cepljeni umirajo manj od necepljenih. V tem primeru velja enačba (2). Če bo obratno, potem cepiva povečujejo smrtnost in velja enačba (3).
NIJZ ima podatke, koliko ljudi je umrlo v posameznem mesecu in ima podatke koliko od umrlih je bilo cepljenih. Formulo (1) lahko preoblikujemo in izračunamo za vsak mesec posebej število cepljenih umrlih, ki velja, če cepiva nimajo vpliva na smrtnost.

Formula 4

Če bomo dobili, da je dejansko število cepljenih umrlih po podatkih SURS manjše od izračunanega števila cepljenih umrlih, potem cepiva zmanjšujejo smrtnost in lahko izračunamo za vsak mesec posebej, koliko ljudi smo s koronskimi cepivi rešili pred smrtjo za kovidom19:

Formula 5

Po tej predlogi, lahko izračunamo za vsak posamezen mesec, koliko ljudem je bilo s koronskimi cepivi rešeno življenje ali pa tudi koliko ljudem je bilo odvzeto življenje zaradi tega, ker so bili cepljeni. To bo v primeru, da je število dejansko cepljeni mrtvi večje od števila cepljeni mrtvi izračunani:

Formula 6

Če želimo imeti resno znanstveno statistično ovrednotenje učinkovitosti cepiv, potem bo potrebno predlagano statistiko narediti za vsak posamezni mesec leta 2021. NIJZ ima vse potrebne podatke, potrebno je le, dati v javnost koliko od umrlih v posameznem mesecu je bilo cepljenih. Za »cepljen mrtev« se šteje oseba, ki je bila enkrat, dvakrat ali trikrat cepljena, ne glede na to koliko dni po cepljenju je umrla. Za »necepljen mrtev« se šteje oseba, ki ni bila cepljena.

Predlagana statistična obravnava se lahko naredi tudi po starostnih skupinah in dobili bomo vpliv cepiv na smrtnost na premer za naslednje starostne skupine:

  • do 20 let
  • med 21 in 40 let
  • med 41 in 60 let
  • med 61 in 80 let
  • nad 80 let.

Predlagana analiza bi povrnila omajano zaupanje v znanost in seveda v učinkovitost cepiv. Medijska kampanja o tem, da so cepiva edina rešitev za koronsko krizo ljudi v Sloveniji ni prepričala.

Predlagano analizo je potrebno opraviti, ker so koronska cepiva v preizkusni fazi in do sedaj nihče ni dokazal, da so varna in učinkovita. Vse izjave strokovnjakov o varnosti in učinkovitosti cepiv so prazne obljube, ki jih do sedaj nihče ni dokazal in ne odtehtajo empiričnih dejstev, mrtvi cepljeni/necepljeni so empirično dejstvo, ki mu nihče ne bo pobegnil. Čas je z trenutek resnice.

Potrebno je tudi, da se nemudoma začne z obdukcijami vsek pozitivnih na kovid19 in vseh cepljenih in se ugotovi vzrok smrti. Danes ne vemo resnični vzrok smrti teh preminulih in o njihovi smrti sam ugibamo. Znanost pa ni ugibanje, znanost je ugotovitev dejanskega vzroka smrti. Če se vse pozitivne in cepljene zapiše kot umrle za kovidom19, bomo prišli do astronomske številke, ki bo popolna laž.

Po rezultatih obdukcij Nemškega patologa Arna Burghardta, umre določen procent cepljenih zaradi avtoimunskih bolezni, ki so direktna posledica cepljenja, cepljenje je njihov direktni vzrok [1,2]. Medicinska stroka v Sloveniji ta neizpodbitna znanstvena dejstva ignorira, hkrati pa se v medijih vsakodnevno sklicuje na znanost. Svetovno priznani virolog Peter Malone jasno pove, da je pridobljena imunost neprimerno bolj uspešna zaščit pred kovidom19 kot koronska cepiva [3]. Slovenska medicinska stroka se tudi na to znanstveno dejstvo požvižga. Potem, ko so v Evropi začeli cepiti s koronskimi cepivi, statistike po vseh državah dokazujejo povečano smrtnost [4]. Slovenska medicinska stroka se tudi na to znanstveno dejstvo požvižga. Moj predlog, da se naredi študija varnosti koronskih cepiv, je bila prezrta [5]. Še danes 5 Januarja 2022 se v Sloveniji cepi ljudi brez enega znanstvenega dokaza, da so cepiva dala do sedaj pozitivni rezultat. Popolna odsotnost znanstvene etike in metodologije, popolna odsotnost zdrave pameti. Koronsko cepljenje je povzročilo največji polom javnega zdravja v zgodovini našega naroda. Zaenkrat se ta polom prikriva z praznimi statistikami o tem, kako cepljeni zbolevajo manj od necepljenih. Bistva matematike učinkovitosti cepiv se vsi krčevito izogibajo, ker se bojijo resnice. Resnici pa do sedaj v celi zgodovini človeške rase nihče ni ušel in ji nikoli ne bo mogel uiti. Resnica v dani situaciji pa je, da je namen koronskih cepiv sistematična depopulacija svetovnega prebivalstva, tudi nas Slovencev, torej, po besedah Prof. Dr. Boštjana M. Zupančiča, ki pravi, da je koronsko cepljenje je genocid [6].

Podatki poškodovanih in umrlih na straneh VAERS in EMA so zastrašujoči, ampak v Sloveniji se o tem ne govori, ker ni v skladu z »politično doktrino koronske krize«. Na dan 9 oktober je bilo po podatkih EMA v EU mrtvih zaradi koronskih cepiv 27.247 oseb, poškodovanih je bilo 2.563.768 oseb. Po podatkih VAERS je bilo v USA na dan 10 september mrtvih zaradi kovid cepiv 14.925 oseb, poškodovanih je bilo 701.559 oseb. Trditve da so cepiva varna in učinkovita so ob teh podatkih postavljene pod vprašaj [4]. V Angliji je med 42 tednom in 45 tednom 2021 umrlo 3676 ljudi. Od teh je bilo 3001 cepljenih, 675 necepljenih in za 26 ljudi se ne ve, so bili cepljeni ali ne [7]. Ob tem statističnem podatku je vsaka trditev, da cepiva rešujejo življenja absurdna.

Kljub temu minister Poklukar pravi, da v Sloveniji s cepivi rešujemo življenja. V medijih lahko preberemo: V Sloveniji so med Dnevi cepljenja opravili 76.544 cepljenj proti covidu-19, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Ocenjuje, da so z akcijo prihranili približno 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti. Ob tem se je zahvalil vsem državljanom za odziv in pomoč pri obvladovanju epidemije covida-19 [8]. Če bi s cepljenjem 76.544 oseb rešili 300 življenj, potem bi s cepljenjem enega milijona prebivalcev rešili življenja 3919 ljudem. V skladu z ministrovo izjavo bi moralo v Sloveniji v prvih 10 mesecih letošnjega leta umreti 3919 ljudi manj, kot v istem obdobju lani, ker bi s koronskimi cepivi res »reševali življenja«. Korono smo imeli lani in jo imamo letos. Lani nismo imeli cepiva, letos ga imamo in bi torej morala biti smrtnost letos manjša kot lani. A letos je umrlo, do konca desetega meseca, 754 oseb več, kot v istem obdobju lani. Izjava ministra Poklukarja nasprotuje uradni statistiki SURS [9] in rezultatom Nemških raziskovalcev, ki so na podlagi statističnih podatkov dokazali: večje je stopnja precepljenosti, večja je smrtnost [10].

Očitno je, da je Evropska visoka politika jasno povedala, da je za pridobitev novih posojil potrebno doseči določen procent precepljenosti. Zdravje in življenj ljudi sta podrejena ekonomski logiki neoliberalizma, ki je denar postavila daleč pred zdravje in življenje. V neoliberalizmu je umetno ustvarjanje epidemije in potem zdravljenje močno gonilo astronomskih zaslužkov farmacije. Vsled tega sta ivermektin in hidroksiklorokin prepovedana z zakonom: da ne bi slučajno kdo zdravil ljudi v zgodnji fazi in bi tako rešili mnogo življenj. Obolele se pošlje domov, brez da bi jih zdravniki pregledali, mnogo od njih dobijo hude bakterijske pljučnice in morajo potem v bolnišnico. Zgodnje zdravljenje z ivermektion, hidroksiklorokinom in nekaterimi drugimi zdravili daje odlične rezultate [11].

Osnovni princip medicine v »stari normalnosti« je bil »non nuocere« (ne škodi). Ko so na primer razvili neko novo cepivo, so takoj prenehali cepiti, če je bilo 25 mrtvih [12]. Danes je uradno mrtvih zaradi koronskih cepiv par deset tisoč ljudi in še zmeraj cepijo. Po ugotovitvah advokata Dr. Fuellmicha gre za načrtovan zločin z namenom sistematične depopulacije preko zdravstvenega sistema [13].

S koronskimi cepivi se je drastično poslabšalo zdravstveno stanje cele nacije. Koliko časa še bo trajala ta popolna medijska hipnoza uspešnosti koronskih cepiv, je pa odvisno od pogumnih posameznikov, ki nismo podlegli kolektivni histeriji in zahtevamo, da se uspešnost koronskih cepiv matematično dokaže ali ovrže na bazi podatkov SURS in podatkov NIJZ.

Srečko Šorli, raziskovalec
https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/


VIRI:

1. Prof. Dr. Arno Burghardt, https://www.bitchute.com/video/iXNMUfWB4V9Q/

2. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, https://www.bitchute.com/video/fHIT55iM4Zv9/

3. Prof. Dr. Robert Malone https://www.brighteon.com/b78a3e37-26c7-49a0-bb9c-a2ef715f8b53

4. Srečko Šorli, https://www.triglavmedia.si/statistika-smrtnosti-je-zaskrbljujoca

5. Srečko Šorli https://www.dnevnik.si/1042956964

6. Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, https://www.bitchute.com/video/4ZdU3hrnmJg8/

7. UK HEALTH SECURITY AGENCY - Ref: UKHSA gateway number GOV-10461- week 46 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

8. STA https://www.sta.si/2982547/med-dnevi-cepljenja-opravili-vec-kot-76-500-cepljenj

9. Srečko Šorli https://www.triglavmedia.si/uradni-podatki-surs-in-izjava-ministra-poklukarja-se-izkljucujejo

10. Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr. Gregor Kappler: The higher the vaccination rate, the higher the excess mortality https://www.utebergner.de/cms/wp-content/uploads/2021/11/%C3%9Cbersterblichkeit-KW-36-bis-40-in-2021-003.pdf

11. Peter A. McCullough et al., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/

12. Peter A. McCullough, https://www.bitchute.com/video/uCiWrn3gNRKB/

13. Dr. Fuellmich, https://www.brighteon.com/2b36ce94-a9bc-41a1-9261-4d49a4cb23bc