Nedelja, 16. Jun. 2024

Podatki so vzeti iz uradne baze Angleške vlade: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports.

Angleži imajo za vsake 4 tedne podatke koliko od okuženih umrlih je bilo cepljenih in koliko od okuženih umrlih je bilo necepljenih. Imajo tudi podatek odstotka precepljenosti za dano obdobje. Iz teh podatkov lahko izračunamo vpliv koronskega cepljenja na smrtnost. Za dobo 20 tednov izračuni kažejo, da je smrtnost okuženih cepljenih za 14.5% večja od smrtnosti okuženih necepljenih.

Tu je preprint članka: https://osf.io/tzmfq/

 

Poročilo za 39 teden 2021

 

Poročilo za 43 teden 2021

 

Poročilo za 47 teden 2021

 

Poročilo za 51 teden 2021

 

Poročilo za 2 teden 2022

 

Srečko Šorli, raziskovalec