Ponedeljek, 27. Maj. 2024

Italijansko združenje Corvelva je v letu 2019 objavilo rezultate pomembne raziskave o sestavinah cepiv. Raziskavo je vodila Dr. farm. Loretta Bolgan. V neodvisne laboratorije so dali testirati 4 cepiva. Kakšna je dejanska sestava teh cepiv si oglejte v posnetkih predavanja, ki ga je organiziralo Združenje za naravni razvoj otrok iz Novega Mesta.

Iz krajšega posnetka:

"Imamo približno 80 odstotkov kontaminacij, ki niso znane v podatkovni bazi. Opazili smo zelo visok odstotek kemičnih spojin, ki so kontaminirale cepivo v količini, ki ni več le ostanek. Imamo zelo visoke količine spojin, ki jih sploh ne poznamo, vendar kažejo na to, da gre verjetno za produkte razgradnje ali produkte, ki nastanejo pri reakciji formaldehida ali cianovodikove spojine s kontaminacijami v cepivu. Te ustvarjajo nove spojine, katerih identitete niti ne poznamo. Najbolj problematično cepivo, kar smo ga preučili glede kontaminacije, je nedvomno Priorix Tetra. Ko smo skušali najti virus rdečk, smo na naše presenečenje našli tri viruse, ki so karcenogeni..."

Skoraj tri ure dolgo predavanje, ki si ga lahko ogledate spodaj pa nam daje še več odgovorov in odpira veliko novih vprašanj.

Dr. Loretta Bolgan je priznana znanstvenica na področju biokemije. V okviru svoje kariere je sodelovala pri različnih raziskovalnih projektih, predvsem na področju analize sestave in učinkov cepiv ter farmacevtskih izdelkov. Njeno delo v sodelovanju z združenjem Corvelva je bilo ključno pri številnih analizah, povezanih z varnostjo in učinkovitostjo cepiv in farmacevtskih izdelkov ter nihovih stranskih učinkov.

Združenje CORVELVA - Regijska koordinacija za svobodo cepljenja v Benečiji - je nastalo leta 1993 in je njegovo načelo svobodna izbira cepljenja.

V vseh teh letih je aktivno vodilo ugovor cepljenja glede šolskega vidika, sodišča za mladoletnike in sankcij ter doseglo odlične rezultate. Te tri ovire je zaradi stalnega in neprekinjenega dela premagalo tako, da so kot cilj dosegli regionalni zakon iz leta 2007, ki je določil opustitev obveznega cepljenja za vse, rojene od 1. januarja 2008.

Od takrat se dejavnost združenja osredotoča na pomoč tistim, ki so utrpeli škodo zaradi obveznega in neobveznega cepljenja, ter na raziskave, povezane s problematiko škode zaradi cepljenja. Danes se bije nova bitka za pravico do terapevtske izbire. Še naprej si prizadevajo podpirati družine pri vseh vidikih svobode izbire in oskrbe.

Njihovo poslanstvo
Svoboda - svobodna izbira cepljenja in terapevtskih sredstev.
Informacije - informacije o postopku za povračilo škode, ki je nastala zaradi postopkov cepljenja, ter o tveganjih, povezanih s cepljenjem.
Znanstvene raziskave - načelo obveščanja o vseh znanstvenih raziskavah, ki se nanašajo na učinkovitost cepljenja, na morebitne neželene reakcije nanj, na tveganja, povezana s standardizacijo prakse cepljenja.