Ponedeljek, 27. Maj. 2024

V živih organizmih obstajajo visoko organizirana bio-fotonska polja, ki so informacijski sistem življenja. Preko bio-fotonskih polj celice komunicirajo med sabo.

5G iritira bio-fotonska polja, zato je nevaren zdravju. Pa o tem kdaj drugič. Danes bom posvetil pozornost zanimivemu pojavu, namreč, bio-fotonska polja povečajo težo živih organizmov. O tem ste lahko že veliko prebrali, obstaja celo en film, ki govori o tem, da ima človekova duša 21 gramov. Če smo natančni, je duša še bolj prefinjena oblika energije od bio-fotonskega polja, ki je vez med dušo in telesom. Teže nima duša, ima ga bio-fotonsko poje. 
Razlika v teži je značilna tudi za zemeljske črve. Ob smrti se njihova teža zmanjša približno za eno milijoninko grama. Poskuse sem opravil med leti 1987-90 v Ljubljani, natančen opis je v članku spodaj [1]. 
Očitno je čas, da se ta poskus ponovi na način, ki bo zagotavljal 100% zanesljivost meritve. Postopek merjenja je sledeč: imamo »masni komparator«, tehtnico, ki meri razliko v teži dveh mas. Na eno stran tehtnice damo epruveto s črvi v kateri je še manjša epruveta z formaldehidom. Na drugo stran tehtnice damo enako epruveto s črvi in formaldehidom.

Epruveti s črvi

Seveda, epruvete so neprodušno zaprte. Najprej merimo 10 minut razliko v teži med epruvetama. Ko vidimo, da je razlika postala konstantna, se pravi, da se je sistem umiril, da se je zgodila aklimatizacija, kar pomeni, da imata obe epruveti isto temperaturo, vzamemo s klešči eno epruveto in prelijemo formaldehid. Črvi poginejo v 1 minuti, razlika v teži se pojavi po 5 minutah. Ko se razlika v teži med obema epruvetama umiri, postane konstantna, potem vzamemo s klešči še drugo epruveto in prelijemo strup. Po 5 minutah bi se morala razlika v teži med obema epruvetama ponovno izenačiti.

Graf razlike v teži

Bio-fotoni so valovi superfluidnega prostora, ki so mu v 19 stoletju rekli »eter«. Ker je eter vržen iz znanosti, imamo danes veliko vrzel med duhovnim aspektom vesolja in njegovim materialnim aspektom. Zato je nujno, da se eter vrne v znanost [2]. Eter je 4-dimenzionalna oblika energije in je gradnik vesoljnega prostora. Eter nima entropije, je sintropičen. Nima nastanka in ne bo imel konca, vesolje kot sistem je večno, ne ustvarjeno [3]. 

VIRI:
    1. Bio-kozmologija, Integracija življenja in zavesti v kozmologijo
https://stationarycosmology.com/pdf/SorliASTP1-4-2023.pdf
    2. VRNITEV ETRA V FIZIKO JE VITALNEGA POMENA ZA VRNITEV ČLOVEŠTVA NA POT KOZMIČNE INTELIGENCE
https://www.bitchute.com/video/Pr9zBLAZPhgg/
    3. Črne luknje so pomlajevalni sistemi vesolja
https://bijective-physics.org/pdf/2023-evidence-based-cosmology-black-holes-as-rejuvenating-systems-of-the-universe.pdf