Petek, 12. Jul. 2024

Državni svet je na seji 8.12.2021 sprejel sklep na pobudo Prof. Gamsa da naj Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravijo spremembe pravne ureditve, ki bodo uvedle denarne kazni za negativne znanstvene posledice ali celo smrt druge osebe ter denarno kazen za širjenje neresničnih informacij, škodljivih življenju.