Nedelja, 16. Jun. 2024

1. Po dveh letih je končno uspela mala majcena zmagica v postopku pred Informacijsko pooblaščenko in zoper NIJZ. IP je s svojo odločbo jasno sporočila NIJZ, da je pravno nesprejemljivo, če nam na naše vloge za posredovanje pojasnil in informacij javnega značaja (veliko vlog, še več, več 10 vprašanj...) vselej (zafrkljivo, ponižujoče in neodgovorno) odgovorijo enako: da jim ni treba odgovoriti in da informacij nimajo. Zdaj mora NIJZ natančno odgovoriti, na kaj ne odgovorijo, ker jim ni treba in česa ne posredujejo, ker tega nimajo.
NIJZ je v nezavidljivem položaju. Če bodo odgovorili, da informacije imajo, so lagali. Če bodo odgovorili, da jih nimajo, bodo lagali še naprej, hkrati pa bo ta "nimamo" pomenil, da še naprej nimajo informacij, ki jih ima ves svet, planet, nemara vesolje. 
Pričakujem, da bodo odgovorili sprenevedavo in se poskusili zaščititi, četudi jim to morda ne bo uspelo: pričakujem odgovor, da niso bili dovolj "natančni in pozorni" in bodo na nekatera vprašanja odgovorili, nekatere informacije posredovali, a na njihov način - z žlobodranjem, birokratskim izogibanjem in navajanjem lastnih spletnih strani. 
Prav, bomo šli od tu dalje.

2. Vsebinsko povsem enake odgovore, ki niso odgovori, sem prejemal od MZ: na vprašanja da jim ni treba odgovarjati, informacij pa nimajo, nobene. Zoper MZ nisem sprožil postopka. Ko končamo postopek z NIJZ, načrtujemo novo ovadbo zoper MZ.

3.1. A POZOR: četudi je NIJZ osrednje "priporočiladajalno" telo v SLO, bodo zdaj, po odločitvi IP, za pojasnila in podatke prosili ZDRAVSTVENO INŠPEKCIJO in CENTER ZA NALEZLJIVE BOLEZNI. Od poizvedbe, če so maske testirali na wc-jih in v kuhinji, do vprašanj glede umrlih, cepiv, zdravil ... Zanimivo, mar ne?

3. Od Vrhovnega državnega tožilstva sem prejel pojasnilo, da je bila ovadba zoper dr. Kreka, direktorja NIJZ, odstopljena Okrožnemu tožilstvu v Ljubljani. Nimam podtaka, če so jo dali v predal in zaklenili. 

4. Naš načrt je bil postopen: poskusiti začeti sodne postopke postopoma, od manjše zadeve k večjim. Takojšnje vlaganje "velikih" ovadb je zelo tvegano: če jih ne spišejo specialisti za kazensko pravo, so lahko hitro zavržene ali zavrnjene in lahko vodijo do "res iudicata", kar potem onemogoči sodno procesiranje drugih ovadb na isto temo, za isto zadevo in zoper iste ljudi. Še naprej me močno skrbi, da se tisti, ki so vložili v-tem-smislu-veliko-ovadbo, tega še naprej ne zavedajo. In se jim ne da dopovedati.

5. V zadnjem obdobju, nekaj mesecev, je bilo objavljenih več znanstvenih člankov na kovidne teme. Tudi o maskah, ne le o zdravilih, cepivih ipd. Mislim na znanstvene članke, objavljene v znanstvenih revijah, ki jih sicer uradna, mainstream medicina, zatorej tudi MZ in NIJZ, najpogosteje navaja kot vir. A SAMO TAKRAT, KO JIM TO VSEBINSKO USTREZA! ČE JIM NE USTREZA, ZAMOLČIJO OBJAVO IN SE PRETVARJAJO, DA NE OBSTAJA. Celo odgovorijo, da je ne poznajo. Ti članki pomembne, bistvene dosedanje kovidne ukrepe postavljajo bodisi vsaj deloma na laž in v polje izrazite neučinkovitosti, ali pa jih znanstveno povsem raztrgajo. Tudi, na primer, MASKE.
A slovenska uradna medicina ob tem in po tem, po teh objavah, samo dodatno krepi svoje laganje, sprenevedanje, izmikanje in cinični molk. Na te znanstvene objave, ki zakoličijo dognanja in trditve, ki jih ponavljamo dobro leto in pol, se je odzvala povsem v skladu s svojo naravo in značajem: javnost je preko medijev obvestila, da za največji dosežek medicine v zadnjih dveh letih šteje MASKE, dr. Kreku pa je ZZS podelila naziv "ČASTNEGA člana ZZS."

6. Ustavnega sodišča naše dokazno gradivo še naprej ne zanima. Mižijo in si zatiskajo ušesa. Velike javne obravnave ne želijo izvesti. Na naših - cca - 600 strani besedil, v katerih izpostavljamo in prerekamo VSE pravno najbolj sporne kovidne teme, še vedno niso odgovorili niti s stavkom. Na novo pobudo glede zgodnjega zdravljenja so se odzvali, kot bi se s to temo srečali prvič. Pa se niso, ker jo pred US naslavljamo od leta 2020. Ob tem sumim, da vse vloge, ki sem jih v tem času izdal tudi v knjigi, sploh niso prišle v roke sodnikov poročevalcev in senata sodišča. Pred več kot enim letom sem iz sekretariata sodišča prejel pojasnilo, da so nekatere od mojih dopolnitev pobud dobile novo opravilno številko, ker se očitno odločba na prejšnje vloge že piše. Ne verjamem, da se piše in očitno ni spisana. A vztrajamo dalje. 

7. Po volitvah bo objavljeno javno pismo, v obsegu avtorske pole, ki bo prevedeno v več jezikov. Avtor bo slovenski enciklopedični Genij, čigar znanje, IQ, srčnost in Človečnost so tako rekoč neizmerljivi. Javnosta ge ne pozna. To bo moja in naša prioriteta.

8. Marsikatero kovidno zadevo bi prerekali pred Upravnim sodišče RS, a je to sodišče v eni ozmed svojih odločitev jasno sporočilo, da se s to tematiko ne želi ukvarjati.

9. Pohvaliti gre delo rednih sodišč, oziroma sodnikov/sodnic za prekrške. Pred slednjimi so bili vsi kovidni primeri uspešno rešeni. Več težav je z delovnimi in socialnimi sodišči, a postopki še trajajo in dokazno gradivo se nabira. Pred nami je precejšnja procesna ovira: prepričati sodno vejo oblasti, da mora upoštevati strokovno in znanstveno gradivo, tudi če ni prevedeno v slovenščino, ker je to izvedbeno nemogoče. 

10. Do danes nobene parlamentarne stranke kovidna vprašanja, ki imajo medicinski značaj, niso zanimala in je ne zanimajo. 

11. Varuh človekovih pravic na tovrstne vloge še naprej odgovarja golo birokratsko in nojevsko. MEDIJEV pa še naprej prav nič od tega KATEGORIČNO NE ZANIMA. Tudi, ko se na Pub.Med. ali v Nature objavi znanstveni članek, ki slovensko stroko postavlja na laž, ali pa v polje popolne nevednosti, VSI SKUPAJ o tem MOLČIJO. A molčijo aktivno: pohitijo k dr. Beović, dr. Logar, dr. Jerali ... in drugim velikanom medicine in humanizma, da s svojimi izjavami še naprej zatrjujejo tisto, kar je v dokazljivem in popolnem nasprotju z znanstvenimi dognanji.

12. Pri problemu biometričnih osebnih dokumentov se vsi sklicujejo na uredbo EU in so povsem, spet, pozabili na USTAVO.

13. Še naprej se nam laže v obraz, tistega, kar je odločilno, pa se nam ne pove. Od vojne, do WHO ... itd.
---
Še veliko več je vsega tega, a bom na tem mestu in zaenkrat končal. Sicer pa je tako rekoč vse vse na BLOGU - dokler bo blog. In dokler bom zmogel.
---

Dr. Andraž Teršek