Petek, 12. Jul. 2024

Po koroni imajo neizvoljene mednarodne organizacije na udaru podnebno vprašanje. Vsakogar, ki ni pripravljen priznati uporabe zemeljskega plina in nafte, prdenja krav in kmetijstva na splošno kot glavnih vzrokov za podnebne spremembe, očrnijo kot zanikovalca podnebnih sprememb, in na splošno kot skrajnega desničarja.

Po koroni imajo neizvoljene mednarodne organizacije na udaru podnebno vprašanje. Vsakogar, ki ni pripravljen priznati uporabe zemeljskega plina in nafte, prdenja krav in kmetijstva na splošno kot glavnih vzrokov za podnebne spremembe, očrnijo kot zanikovalca podnebnih sprememb, in na splošno kot skrajnega desničarja. Tisti, ki to trdijo, pa dosledno zanikajo vlogo sonca.

Poleg tega, da moč sonca zlahka občutimo na lastni koži, zlasti poleti, obstajajo tudi meritve, ki potrjujejo vse večje obsevanje Zemlje. Te meritve so bile analizirane v študiji Hansa-Rolfa Dübaia in Fritza Varenholta: "Radiative Energy Flux Variation from 2001-2020".

Ta študija prepričljivo dokazuje, da je naraščajoče sončno sevanje vzrok segrevanja površja v 21. stoletju in da zmanjševanje oblačnosti sprošča infrardeče sevanje (= toploto) dvakrat hitreje kot hitrost, s katero naj bi teoretični učinek toplogrednih plinov ujel toploto v spodnji troposferi.

Satelitske meritve kažejo, da se je v zadnjih dveh desetletjih v zgornjih plasteh ozračja odbilo manj kratkovalovnega sevanja, kar pomeni, da je Zemljino površje doseglo več energije. Skupno povečanje sončnega sevanja znaša 1,42 vata na kvadratni meter.

Tudi več dolgovalovnega sevanja se oddaja skozi zgornje plasti ozračja, saj se je zmanjšala oblačnost, ker oblaki zadržujejo toploto v spodnji troposferi. Povečanje dolgovalovnega sevanja (IR-sevanje) je 1,1 vata na kvadratni meter.

sevanje sonca

Z drugimi besedami, ni empiričnih dokazov, da povečanje CO2 ali CH4 (govedo) vodi do izmerjenih temperaturnih sprememb. Vse to je posledica sprememb v dinamiki oblakov in sončnega sevanja.

Nič čudnega, da se EU, ZN, WEF in številne vlade držav G7 zavzemajo za zatiranje drugačnih mnenj o podnebnih spremembah.

Vir: tkp.at